Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Наташа Кочиш Тубић

Photo of Др Наташа Кочиш Тубић
научни сарадник
II спрат, кабинет бр. 3 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2656 Биографија

Biographical Info

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2014. Доктор наука-биолошке науке, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2007. Дипломирани биолог-мастер, модул Функционална биологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2006. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2015. – данас, Научни-сарадник за ужу научну област Генетика, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. – 2015. Истраживач-сарадник за ужу научну област Генетика, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2008. – 2011. Истраживач-приправник за ужу научну област Генетика, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Докторске студије

 • Специјална генетика биљака

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Популациона генетика, Филогенетика, Молекуларна таксономија, Генетика инвазивних биљних врста

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број OИ-173002, 2011 – данас, руководилац – др Анте Вујић
 • Insect-plant relationships: insights into biodiversity and new applications (acronym FlyHigh) Horizon2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, no: 645636, 2015 – 2018, руководилац – др Aino Juslen
 • European Cooperation in Science and Technology; COST акција FA1203, Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER), 2013-2017, руководилац – др Heinz Müller-Schärer
 • Molecular Characterization of Syrphidae (Diptera) of Lakes Region, Turkey and Studying of Biological Control Potentials of Entomophagous Species. The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK), 2014 – 2016, руководилац – др Rüstem Hayat

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Kočiš Tubić N., Ståhls G., Ačanski J., Djan M., Obreht Vidaković D., Hayat R., Khaghaninia S., Vujić A., Radenković S. (2018) An integrative approach in the assessment of species delimitation and structure of the Merodon nanus species group (Diptera: Syrphidae). Organisms Diversity & Evolution, 18:479–497, DOI:10.1007/s13127-018-0381-7
 • Ricarte A., Nencioni A., Kočiš Tubić N., Grković A., Vujić A., M. Angeles Marcos-Garcia (2018) The hoverflies of an oak dehesa from Spain, with a new species and other insights into the taxonomy of the Eumerus tricolor group (Diptera: Syrphidae). Annales Zoologici (Warszawa), 68(2): 259-280, doi: 10.3161/00034541ANZ2018.68.2.005
 • Andrić A., Kočiš Tubić N., Djan M., Vujić A., Vujić A., Obreht Vidaković D. (2017) Assessment of genetic diversity within the Merodon ruficornis species group (Diptera: Syrphidae) by RAPD analysis. Arch Biol Sci. 69(3), 553-560, https://doi.org/10.2298/ABS160729131A
 • Imerovski I., Dimitrijević A., Miladinović D., Dedić B., Jocić S., Kočiš Tubić N., Cvejić S. (2016) Mapping of a new gene for resistance to broomrape races higher than F. Euphytica, 209(2), 281-289, DOI 10.1007/s10681-015-1597-7
 • Kočiš Tubić N., Djan M., Veličković N., Anačkov A., Obreht D. (2015) Microsatellite DNA variation within and among invasive populations of Ambrosia artemisiifolia from the southern Pannonian Plain. Weed Research, 55(3), 268-277, DOI: 10.1111/wre.12139

ОСТАЛО

 • Учесник на 2 COST акције и 7 научних пројеката (2 међународна, 2 пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2 пројекта финансирана од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине, 1 пројекат Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој АП Војводине)
 • Коаутор 10 радова са SCI листе, 1 рада у часопису националног значаја, 24 саопштења са међународних скупова
 • Стручно усавршавање на Универзитету Аликанте (Department of Environmental Sciences and Natural resources/Research Institute CIBIO), Шпанија у оквиру пројекта FlyHigh (Horizon2020, no: 645636), 2017
 • Стипендија за постдокторско усавршавање “Coimbra Scholarship Programme for Young Researchers from the European Neighbourhood” нa Karl-Franzens Универзитету (Institute of Zoology) у Гразу, Аустрија, 2016
 • Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 2006-2011, Стипендија Министарства просвете и спорта Републике Србије 2002-2006
 • Чланство у Друштву генетичара Србије и European Weed Research Society-EWRS

Notes

SCOPUS Author ID: 55982031100
ORCID ID: 0000-0002-6077-7378
Персонална страница