Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Снежана Попов

Photo of Др Снежана Попов
научни сарадник
приземље, инсектаријум 1 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија Биографија

Biographical Info

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2017. Доктор наука – еколошке науке, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. Мастер заштите природе и одрживог развоја, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2008. Дипломирани еколог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2019. – данас, Научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. – 2019., Истраживач сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. – 2011., Истраживач приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Екологија, Зоологија, Предеона екологија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Биосенсинг технологије и глобални системи за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број пројекта ИИИ 43002, 2011. – данас.
 • Евалуација еколошких мрежа у циљу ефикасније заштите природе у АП Војводини, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, 2016-2020.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Popov S., Markov Z., Radenković S., Vujić A. (2018) Quality assessment of phytophagous hoverflies (Diptera: Syrphidae), Matica Srpska J. Nat. Sci. 135, 7—51.

 • Popov S., Miličić M., Diti I., Marko O., Sommaggio D., Markov Z., Vujić A. (2017) Phytophagous hoverflies (Diptera: Syrphidae) as indicators of changing landscapes, Community Ecology 18 (3), 287-294.
 • Jovičić S., Burgio G., Diti I., Кrašić D., Markov Z., Radenković S., Vujić A. (2017) Influence of landscape structure and land use on Merodon and Cheilosia (Diptera: Syrphidae): contrasting responses of two genera. Journal of Insect Conservation. 21(1): 53-65.
 • Vujić A., Radenković S., Nikolić T., Radišić D., Trifunov S., Andrić A., Markov Z., Jovičić S., Mudri Stojnić S., Janković M., Lugonja P. (2016) Prime Hoverfly (Insecta: Diptera: Syrphidae) Areas (PHA) as a conservation tool in Serbia. Biological Conservation. 198: 22-32.
 • Vujić A., Petanidou T., Tscheulin T., Cardoso P., Radenković S., Stahls G., Baturan Ž., Mijatović G., Rojo S., Pérez-Banón C., Devalez J., Andrić A., Jovičić S., Krašić D., Markov Z., Radišić D., Tataris G. (2016) Biogeographical patterns of the genus Merodon Meigen, 1803 (Diptera: Syrphidae) in islands of the eastern Mediterranean and adjacent mainland. Insect Conservation and Diversity. 9(3): 181-191.

ОСТАЛО

 • Community Ecology Award, The Student Conference on Conservation Science (2017)
 • Ерасмус мобилност на Хумболдт универзитету у Берлину (2012) и Универзитету у Љубљани (2014)
 • Tренинзи у оквиру COST акцијa (CAPABAL TN1401 у Словенији (2017); CAPABAL TN1401 у Хрватској (2016); COST Action FP1203 у Италији (2016))
 • Укупaн број објављених публикацијa: 21
 • Укупaн број радова са SCI листе: 5
 • Укупан број цитата (без аутоцитата): 27 (Scopus)
 • h-индекс: 3

Notes

SCOPUS Author ID: 55835719200