Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Светлана Фа

Photo of Др Светлана Фа
Др Светлана Фа
научни сарадник
III спрат, кабинет бр. 16 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2675

SCOPUS Author ID: 23479142800
ORCID ID: 0000-0002-4009-9530
Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2013. Доктор биохемијских наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2004. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2015. – данас, Научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2015. – 2016., Постдок, Депaртман за биомедицину, Универзитет у Архусу, Данска
 • 2010. – 2015., Истраживач сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2007. – 2010., Истраживач приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Механизми деловања ендокриних ометача на ембрионални развој и репродукцију: епигенетски механизми

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • “Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболички, развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија”, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, број пројекта 173037, учесник на пројекту, 2011.-
 • “Ендокрини ометачи и репродуктивно здравље: ефекти и механизми деловања на хуманим гранулоза ћелијама и сперматозоидима”. Покрајински Секретаријат за високошколско образовање и научноистраживачку делатност, бр. 114-451-2573, учесник на пројекту, 2016.-2019.
 • “Establishing and developing of an ecotoxicology platform in Serbia and Croatia: a focus on zebrafish (Danio rerio)” – Swiss National Scientific Foundation (SNF) – SCOPES 2008-2012 program, учесник на пројекту, 2010.-2012.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Fa S., Larsen T.V., Bilde K., Daugaard T.F., Ernst E.H., Lykke-Hartmann K., Olesen R.H., Mamsen L.S., Ernst E., Larsen A., Nielsen A.L. (2018) Changes in First Trimester Fetal CYP1A1 and AHRR DNA Methylation and mRNA Expression in Response to Exposure to Maternal Cigarette Smoking. Environ Toxicol Pharmacol 57:19-27. doi.org/10.1016/j.etap.2017.11.007

 • Fa S., Larsen T.V., Bilde K., Daugaard T.F., Ernst E.H., Olesen R.H., Mamsen L.S., Ernst E., Larsen A., Nielsen AL. (2016) Assessment of global DNA methylation in the first trimester fetal tissues exposed to maternal cigarette smoking. Clin Epigenetics 8:128.
 • Hrubik J., Glisic B., Samardzija D., Stanic B., Pogrmic-Majkic K., Fa S., Andric N. (2016) Effect of PMA-induced protein kinase C activation on development and apoptosis in early zebrafish embryos. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol 190:24-31. doi: 10.1016/j.cbpc.2016.08.002.
 • Fa S., Pogrmic-Majkic K., Samardzija D., Hrubik J., Glisic B., Kovacevic R., Andric N. (2015) HBCDD-induced sustained reduction in mitochondrial membrane potential, ATP and steroidogenesis in peripubertal rat Leydig cells.Toxicol Appl Pharmacol, 282 (1), 20-29.
 • Fa S., Samardzija D., Odzic L., Pogrmic-Majkic K., Kaisarevic S., Kovacevic R., Andric N. (2014) Hexabromocyclododecane facilitates FSH activation of ERK1/2 and AKT through epidermal growth factor receptor in rat granulosa cells. Arch Toxicol, 88 (2), 345-354.

ОСТАЛО

 • 2016. – Рецензент радова за часописе са SCI листе
 • 2015. Стипендија за постдокторско усавршавање Erasmus Join EU-SЕЕ Penta, Универзитет у Архусу, Данска
 • 2014. – Члан Етичке комисије за заштуту добробити огледних животиња, Универзитет у Новом Саду
 • Чланство у научним удружењима
  • 2017. – Српско друштво за молекуларну биологију (МолБиоС)
  • 2015. – Удружење токсиколога Србије
  • 2011. – Биохемијско друштво Србије
 • Параметри научне компетентности:
  • Укупан број радова у часописима са SCI листе: 20 ( 5 категорије М21а, 10 категорије М21, 4 категорије М22, 1 категорије М23)
  • Просечан импакт фактор радова: 3.425
  • Укупан број цитата: 210
  • h index = 8
  • Учешће на 4 национална пројекта, 2 инострана пројекта, 2 COST акције