Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Варја Михајловић

Photo of Др Варја Михајловић
Др Варја Михајловић
научни сарадник
IV спрат, кабинет бр. 10 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2690

SCOPUS Author ID: 54684261800
ORCID ID: 0000-0003-0957-2032

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2017. Доктор еколошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. Дипломирани еколог – мастер, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 2009. Дипломирани еколог за заштиту животне средине, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2020. – данас, Научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2013. – 2020., Истраживач-сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. – 2013., Истраживач-приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Екотоксикологија (2010/2011-2012/2013)
 • Морфологија и систематика бескичмењака (2010/2011-2011/2012)
 • Зоологија бескичмењака (2010/2011-2011/2012)

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Екотоксикологија, Акватична токсикологија, Еколошка процена ризика од хемикалија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Текући пројекат: Утицај воденог матрикса и физичко-хемијских особина релевантних органских ксенобиотика на екотоксичност и понашање у одабраним процесима пречишћавања вода, ОИ 172028, руководилац проф. др Ивана Иванчев Тумбас. Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Република Србија.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Tomić T, Mihajlović V, Jurca T, Tubić A, Krčmar D, Tričković J and Teodorović I (2019) A contribution towards improving the applicability of the Myriophyllum aquaticum sediment contact test. Environmental Sciences Europe 31:20, https://doi.org/10.1186/s12302-019-0200-6

 • Kaisarevic S, Tenji D, Mihajlovic V, Micic B, Francija E, Periz Stanacev J, Krnic Skiljo, Brkic D, Teodorovic I. 2019. Comparative analyses of cellular physiological responces of non-target species to cypermethrine and its formulated product: contribution to mode of action research. Environmental Toxicology and Pharmacology 65:31–39, https://doi.org/10.1016/j.etap.2018.11.007
 • Knežević V, Tunić T, Gajić P, Marjan P, Savić D, Tenji D, Teodorović I (2016) Getting more ecologically relevant information from laboratory tests: recovery of Lemna minor after exposure to herbicides and their mixtures. Archives of environmental contamination and toxicology, Springer, 71(4):572–588, https://doi.org/10.1007/s00244-016-0321-5
 • Tunić T, Knežević V, Kerkez Đ, Tubić A, Šunjka D, Sanja L, Brkić D, Teodorović I (2015) Some arguments in favour of a Myriophyllum aquaticum growth inhibition test in a water-sediment system as an additional test in risk assessment of herbicides. Environmental toxicology and chemistry 34(9): 2104–2115, https://doi.org/10.1002/etc.3034
 • Zubrod JC, Jevtić DM, Melato AM, Englert D, Weil M, Brockmeier E, Floehr T, Knežević V, Agatz A, Brinkman M. 2013. News from the SETAC Europe Student Advisory Council (April 2013) – the 3rd Young Environmental Scintists (YES) Meeting at the Jagellonian University Krakow, Poland. Environmental Sciences Europe 25:16, https://doi.org/10.1186/2190-4715-25-16

ОСТАЛО

 • 2009.- Члан истраживачке групе Лабораторије за екофизиологију и екотоксикологију (LECOTOX), ПМФ, УНС
 • 2017.-2019. Члан Стручног савета за средства за заштиту биља, Управа за заштиту биља, Министарство пољопровреде, водопривреде и шумарства Републике Србије
 • 2011.- Члан Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC)
 • 2011.-2015. Члан Student Advisory Council (SAC) of SETAC Europe