Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Злата Марков Ристић

Photo of Др Злата Марков Ристић
Др Злата Марков Ристић
научни сарадник
приземље, инсектаријум бр. 1 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија

SCOPUS Author ID: 55672133900

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2017. Доктор наука – еколошке науке, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. Мастер (Заштита природе и одрживи развој), Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2008. Дипломирани еколог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2018. – данас, Научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. – 2018., Истраживач сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. – 2011., Истраживач приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Зоологија, Еколошка економија, Вредновање екосистемских услуга

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број пројекта: ОИ 173002, 2011.-
 • Биосенсинг технологије и глобални системи за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број пројкета ИИИ 43002, 2011.-

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Radenković S., Šašić Zorić Lj., Đan M., Obreht D., Ačanski J., Stahls G., Veličković N., Markov Z., Petanidou T., Kočiš Tubić N., Vujić A. (2018) Cryptic speciation in the Merodon luteomaculatus complex (Diptera: Syrphidae) from the Eastern Mediterranean. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research. 56: 170-191.
 • Jovičić S., Burgio G., Diti I., Кrašić D., Markov Z., Radenković S., Vujić A. (2017) Influence of landscape structure and land use on Merodon and Cheilosia (Diptera: Syrphidae): contrasting responses of two genera. Journal of Insect Conservation. 21(1): 53-65.
 • Vujić, A., Radenković, S., Nikolić, T., Radišić, D., Trifunov, S., Andrić, A., Markov, Z., Jovičić, S., Mudri Stojnić, S., Janković, M., Lugonja, P. (2016) Prime Hoverfly (Insecta: Diptera: Syrphidae) Areas (PHA) as a conservation tool in Serbia. Biological Conservation. 198: 22-32.
 • Vujić A., Petanidou T., Tscheulin T., Cardoso P., Radenković S., Stahls G., Baturan Ž., Mijatović G., Rojo S., Pérez-Banón C., Devalez J., Andrić A., Jovičić S., Krašić D., Markov Z., Radišić D., Tataris G. (2016) Biogeographical patterns of the genus Merodon Meigen, 1803 (Diptera: Syrphidae) in islands of the eastern Mediterranean and adjacent mainland. Insect Conservation and Diversity. 9(3): 181-191.
 • Markov Z., Nedeljković Z., Ricarte A., Vujić A., Jovičić S., Jozan Z., Mudri-Stojnić S., Radenković S., Ćetković A. (2016) Bee (Hymenoptera: Apoidea) and hoverfly (Diptera: Syrphidae) pollinators in Pannonian habitats of Serbia, with a description of a new Eumerus Meigen species (Syrphidae). Zootaxa. 4154(1): 27-50.

ОСТАЛО

 • Члан Лабораторије за истраживање и заштиту биодиверзитета
 • Укупан број објављених публикација: 20
 • Укупан број радова са SCI листе: 7