fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Лабораторија за хронобиологију и старење (ChronAge)

Предмет истраживањаЧлановиАктуелни пројектиОпремаСарадњаКонтакт особаГалерија

Лабораторија за хронобиологију и старење (ChronAge) истражује циркадијалну и хомеостатску регулацију репродукције и физиолошких процеса зависних од репродуктивних хормона. Циљ наших истраживања је разумевање темпоралне организације процеса који регулишу продукцију репродуктивних хормона током одрастања као и старења јединке.

Актуелни правци истраживања:

 • Путеви синхронизације периферних часовника у репродуктивној осовини;
 • Ефекат стреса на циркадијални систем и ритам ендокрине функције гонада;
 • Циркадијални часовник и пубертет;
 • Сигнализација која доприноси развоју старачке хипофункције Леyдиг-ових ћелија;
 • Низак тестостерон као маркер старења: фармаколошка манипулација NO-cGMP сигнализације и усправање старачког хипогонадизма.

Истраживања се спроводе коришћењем:

 • In vivo моделa (Wistar пацови и трансгени тзв. „knock-out“ мишеви различитих узрасних категорија) који симулирају ситуације/искуства клиничке праксе.
 • In vitro модели култура ткива пацова и мишева, као и примарних и имортализованих ћелијских линија пацова, мишева и човека.
 • Узорака периферних мононуклеарних ћелија пацијената са PTSD и PCOS, као и узорака ћелија хуманог цитотрофобласта током нормалне трудноће и трудноће са интраутерусном рестрикцијом раста (intrauterine growth restriction – IUGR).

Сходно свему наведеном, резултати истраживања имају значајан транслациони аспект и примену у биомедицини.

Photo of Др Татјана Костић
Др Татјана Костић редовна професорка шеф Катедре
Телефон 021/485-2674 Факс 021/450-620
Photo of Др Силвана Андрић
Др Силвана Андрић редовна професорка
Телефон 021/485-2673 Факс 021/450-620
Photo of Др Сава Радовић Плетикосић
Др Сава Радовић Плетикосић научна сарадница
Телефон 021/485-2673
Photo of Др Исидора Кешељ (рођ. Старовлах)
Др Исидора Кешељ (рођ. Старовлах) асистенткиња
Телефон 021/485-2673
Photo of Маст. биол. Дијана Маринковић
Маст. биол. Дијана Маринковић асистенткиња
Телефон 021/485-2673
Photo of Маст. биол. Марија Медар
Маст. биол. Марија Медар асистенткиња
Телефон 021/485-2673
Photo of Алиса Бећин
Алиса Бећин истраживачица сарадница
Телефон 021/485-2673

Међународни пројекти

 • „The CNG channels in Leydig cell – identification, characterization and functional coupling to testosterone production“, Финансијер пројекта: САНУ и Академија наука Чешке Републике. Број пројекта: БХ-2014. Трајање пројекта: 01.01.2015.-31.12.2020. године. Руководилац пројекта из Србије: проф. др Силвана Андрић.
 • MitoEAGLE-Mitochondrial mapping: Evolution-Age-Gender-Lifestyle-Environment , Финансијер пројекта: Европски комесаријат ЕУ, Број пројекта: CA15203, Трајање пројекта: 01.04.2017.-31.03.2021. године
 • „ERNEST-European Research Network on Signal Transduction“ (https://www.cost.eu/actions/CA18133), Финансијер пројекта: Европски комесаријат ЕУ, Број пројекта: CA18133, Трајање пројекта: 01.04.2019.-31.03.2023. године, У MЦ комитету из Србије: проф. др Татјана Костић и проф. др Силвана Андрић.
 • „Mito-signature: a new prognostic/diagnostic tool to detect male (in) fertility using mitochondrial dynamics markers in spermatozoa“, Пројекат је финансиран од стране ИПА више држава. Број пројекта: EU4TPOC1593008532, трајање: 01.09.2020. – 01.09.2021. Руководилац: др Силвана Андрић, Природно-математички факултет, Нови Сад.

Пројекти који су финансирани од стране Министарства Републике Србије

 • Молекуларни механизми и путеви сигналне трансдукције укључени у регулацију стероидогенезе и адаптацију Leydig-ових ћелија на поремећену хомеостазу; Министарство образовања, науке и технолошког развоја; ОН173057; 01.01.2011.-31.12.2019. године. Руководилац пројекта: проф. др Татјана Костић.
 • Да ли су репродуктивни хормони карика која повезује стрес, метаболички синдром и старење? АПВ Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делтност; АПВ-142-451-2485; 01.01.2014.-31.12.2019. године. Руководилац пројекта: проф. др Силвана Андрић.
 • Гајилиште за лабораторијске животиње (пацове и мишеве) са просторијом за испитивање утицаја различитих фактора из спољашње средине на ритмичну активност животиње
 • Системи за детекцију вољне активности лабораторијских пацова у задатим временским интервалима
 • Опрема неопходна за рад са примарним и континуалним ћелијским линијама
 • Опрема непоходна за молекуларно биолошке медтоде испитивања експресије и функције циљних протеина у ћелији

Међународна сарадња:

 • Проф. др Maria Dufau, Национални институт за здравље и развој деце, Национални институти за здравље (САД)
 • Проф. др Serge Nef, Медицински факултет, Универзитет у Женеви (Швајцарска)
 • Проф. др Simon Horvat, Биотехнолошки факултет, Универзитет у Љубљани (Словенија)
 • Проф. др Hana Zemkova, Институт за физиологију, Чешка академија наука (Праг, Чешка)
 • Проф. др Gregor Majdič, Ветеринарски факултет, Универзитет у Љубљани, и Mедицински факултет, Универзитет у Марибору (Словенија)

Сарадња са институцијама у земљи:

 • Доц. др Иван Чапо, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Проф. др Едита Стокић, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Проф. др Драган Машуловић, Департман за математику и информатику, ПМФ, Универзитет у Новом Саду.
 • Ван. проф. др Александар Купусинац, ФТН, Универзитет у Новом Саду.
Photo of Др Татјана Костић
Др Татјана Костић редовна професорка шеф Катедре
Телефон 021/485-2674 Факс 021/450-620