Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Лабораторија за хронобиологију и старење (ChronAge)

Предмет истраживањаЧлановиАктуелни пројектиОпремаСарадњаКонтакт особаГалерија

Лабораторија за хронобиологију и старење (ChronAge) истражује циркадијалну и хомеостатску регулацију репродукције и физиолошких процеса зависних од репродуктивних хормона. Циљ наших истраживања је разумевање темпоралне организације процеса који регулишу продукцију репродуктивних хормона током одрастања као и старења јединке, као и развој третмана који би евентуално успорили развој старачког хипогонадизма и старог фенотипа организма.

Актуелни правци истраживања:

 • Путеви синхронизације периферних часовника у репродуктивној осовини;
 • Ефекат стреса на циркадијални систем и ритам ендокрине функције гонада;
 • Циркадијални часовник и пубертет: сигнализација која активира репродуктивну осовину;
 • Сигнализација која доприноси развоју старачке хипофункције Леyдиг-ових ћелија;
 • Низак тестостерон као маркер старења: фармаколошка манипулација NO-cGMP сигнализације и успoравање старачког хипогонадизма.
Photo of Др Татјана Костић
Др Татјана Костић редовна професорка шеф Катедре
021/485-2674 Work Fax 021/450-620
Photo of Др Силвана Андрић
Др Силвана Андрић редовна професорка
021/485-2673 Work Fax 021/450-620
Photo of Др Александар Бабурски
Др Александар Бабурски научни сарадник
021/485-2674
Photo of Маст. биол. Дијана Маринковић
Маст. биол. Дијана Маринковић асистенткиња
021/485-2673
Photo of Маст. биол. Марија Медар
Маст. биол. Марија Медар асистенткиња
021/485-2673
Photo of Маст. биол. Исидора Старовлах
Маст. биол. Исидора Старовлах асистенткиња
021/485-2673
Photo of Маст. биол. Сава Радовић
Маст. биол. Сава Радовић истраживач сарадница
021/485-2673

Међународни пројекти

 • The CNG channels in Leydig cell – identification, characterization and functional coupling to testosterone production; САНУ и Академија наука Чешке Републике; БХ-2014; 01.01.2015.-31.12.2020. године. Руководилац пројекта из Србије: проф. др Силвана Андрић.
 • MitoEAGLE-Mitochondrial mapping: Evolution-Age-Gender-Lifestyle-Environment (https://www.cost.eu/actions/CA15203/);
  Европски комесаријат ЕУ; CA15203; 01.04.2017.-31.03.2021. године
 • ERNEST-European Research Network on Signal Transduction (https://www.cost.eu/actions/CA18133); Европски комесаријат ЕУ; CA18133; 01.04.2019.-31.03.2023. године.

Пројекти који су финансирани од стране Министарства Републике Србије

 • Молекуларни механизми и путеви сигналне трансдукције укључени у регулацију стероидогенезе и адаптацију Leydig-ових ћелија на поремећену хомеостазу; Министарство образовања, науке и технолошког развоја; ОН173057; 01.01.2011.-31.12.2019. године. Руководилац пројекта: проф. др Татјана Костић.
 • Да ли су репродуктивни хормони карика која повезује стрес, метаболички синдром и старење? АПВ Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делтност; АПВ-142-451-2485; 01.01.2014.-31.12.2019. године. Руководилац пројекта: проф. др Силвана Андрић.
 • Гајилиште за лабораторијске животиње (пацове и мишеве) са просторијом за испитивање утицаја различитих фактора из спољашње средине на ритмичну активност животиње
 • Системи за детекцију вољне активности лабораторијских пацова у задатим временским интервалима
 • Опрема неопходна за рад са примарним и континуалним ћелијским линијама
 • Опрема непоходна за молекуларно биолошке медтоде испитивања експресије и функције циљних протеина у ћелији

Међународна сарадња:

 • др Maria Dufau, Секција за молекуларну ендокринологију, Национални институт за здравље и развој деце, Национални институт здравља, Бетесда, САД
 • Проф. др Urs Albrecht, Департман за биологију, Универзитет у Фрибургу, Швајцарска
 • Проф. др Mojca Narat, Биотехнолошки факултет, Универзитет у Љубљани, Словенија
 • Проф. др Simon Horvat, Биотехнолошки факултет, Универзитет у Љубљани, Словенија
 • Проф. др Damjana Rozman, Институт за биохемију, Медицински факултет, Универзитет у Љубљани, Словенија
 • Проф. др Hana Zemkova, Лабораторија за ћелијску и молекуларну неуроендокринологију, Институт за физиологију, Чешка академија наука, Праг, Чешка

Сарадња са институцијама у земљи:

 • Проф. др Душан Лалошевић, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Доц. др Иван Чапо, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Проф. др Александар Купусинац, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
Photo of Др Татјана Костић
Др Татјана Костић редовна професорка шеф Катедре
021/485-2674 Work Fax 021/450-620