fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Лабораторија за хистологију и ембриологију

Предмет истраживањаЧлановиАктуелни пројектиОпремаСарадњаКонтакт особа

Научно-истраживачки рад ове лабораторије је усмерен на испитивање промена у хистолошкој грађи органа ендокриног и дигестивног система, као последица деловања различитих стресора (хладноће, алкохола, електромагнетног зрачења, ендокриних ометача) на анималном експерименталном моделу.

Photo of Др Јелена Марковић Филиповић
Др Јелена Марковић Филиповић ванредна професорица
Телефон 021/485-2658
Photo of Маст. биол. Ивана Ивеља
Маст. биол. Ивана Ивеља истраживачица приправница
Photo of Јелена Каран
Јелена Каран истраживачица приправница
Photo of Жељка Силађев
Жељка Силађев стручни сарадник

Међународни пројекти

 • Curricula development in the fields of reproductive biology/assisted reproductive technologies and regenerative medicine in Serbia (ART-REM), 586181-epp-1-2017-1-rs-eppka2-cbhe-jp, 2017-2021. Finansiran od strane EU, ERASMUS+ KA2 program – Cooperation for innovation and the exchange of good practices –Capacity Building in the field of Higher Education. Руководилац на УНС: Проф. др Александра Трнинић Пјевић.

Пројекти који су финансирани од стране Министарства Републике Србије

 • Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболички, развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија, 173037, 2011. -до данас. Финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Руководилац проф. др Радмила Ковачевић.

Пројекти реализовани у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за науку и технолошки развој АП Војводине

 • Акутни и хронични ефекти акриламида на кожу и органе дигестивног система, 114-451-933/2015-02, 2015. Финансиран од стране Пoкрajинског Сeкрeтaриjaта зa нaуку и тeхнoлoшки рaзвoj AП Вojвoдинe. Руководилац проф. Милица Матавуљ.
 • опрема за обраду узорака ткива и њихово рутинско и имунохистохемијско бојење (ротациони микротом, ултрамикротор и друга пратећа, стандардна опрема неопходна за рад у хистолошкој лабораторији)

Међународна сарадња:

 • Департман за неуронауке, Институт Каролинска, Стокхолм
 • Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и балнеоклиматологију „Мљечаница“, Козарска Дубица
 • Природно-математички факултет, одсек Биологија, Бања Лука
 • Патолошка лабораторија, Медицински факултет, Бања Лука

Сарадња са институцијама у земљи:

 • Институт за патологију и хистологију, Медицински факултет, Нови Сад
 • Биолошки факултет, Београд
 • Одељење за цитологију, Институт за Биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет у Београду
Photo of Др Јелена Марковић Филиповић
Др Јелена Марковић Филиповић ванредна професорица
Телефон 021/485-2658