Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Лабораторија за хистологију и ембриологију

Предмет истраживањаЧлановиАктуелни пројектиОпремаСарадњаКонтакт особа

Научно-истраживачки рад ове лабораторије је усмерен на испитивање промена у хистолошкој грађи органа ендокриног и дигестивног система, као последица деловања различитих стресора (хладноће, алкохола, електромагнетног зрачења, ендокриних ометача) на анималном експерименталном моделу.

Photo of Др Јелена Марковић Филиповић
Др Јелена Марковић Филиповић доцент
021/485-2658
Photo of Жељка Силађев
Жељка Силађев стручни сарадник

Међународни пројекти

  • Curricula development in the fields of reproductive biology/assisted reproductive technologies and regenerative medicine in Serbia (ART-REM), 586181-epp-1-2017-1-rs-eppka2-cbhe-jp, 2017-2020. Finansiran od strane EU, ERASMUS+ KA2 program – Cooperation for innovation and the exchange of good practices –Capacity Building in the field of Higher Education, руководилац на УНС: Проф. др Александра Трнинић Пјевић

Пројекти који су финансирани од стране Министарства Републике Србије

  • Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболички, развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија, 173037, 2011 -до данас, руководилац проф. др Радмила Ковачевић
  • опрема за обраду узорака ткива и њихово рутинско и имунохистохемијско бојење (ротациони микротом, ултрамикротор и друга пратећа, стандардна опрема неопходна за рад у хистолошкој лабораторији)

Међународна сарадња:

  • Департман за неуронауке, Институт Каролинска, Стокхолм
  • Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и балнеоклиматологију “Mlјečanica”, Козарска Дубица
  • Природно-математички факултет, одсек Биологија, Бања Лука
  • Патолошка лабораторија, Медицински факултет, Бања Лука

Сарадња са институцијама у земљи:

  • Институт за патологију и хистологију, Медицински факултет, Нови Сад
  • Биолошки факултет, Београд
Photo of Др Јелена Марковић Филиповић
Др Јелена Марковић Филиповић доцент
021/485-2658