fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Лабораторија за репродуктивну ендокринологију и сигналинг (LaRES)

Предмет истраживањаЧлановиАктуелни пројектиОпремаСарадњаКонтакт особаГалерија

LaRES истражује молекуларне догађаје и сигналне путеве укључене у регулацију функције, пре свега ћелија репродуктивне осовине, али и других ћелија организма са поремећеном хомеостазом тестостерона или других хормона. Циљ истраживања је откривање механизама који су основа инфертилности, пострауматског стрес синдрома (PTSD), инсулинске резистенције, полицистичног оваријалног синдрома (PCOS), метаболичког синдрома. Проблем истраживања се сагледава на свим нивоима функционална организације (организам, органи, ткива, ћелије, органеле, молекули).

Актуелни правци истраживања:

 • Улога сигнализације од инсулинских и IGF1 рецептора у регулацији митохондријалне динамике (митофузије, митофисије, митобиогенезе, митофагије) и функције стероидогених ћелија тестиса, оваријума, надбубрежне жлезде, плаценте.
 • Митохондријална биогенеза као механизам адаптације сперматозоида у условима поремећене хомеостазе тестостерона (стрес/PTSD, поремећени биолошки часовник, старење, третман Вијагром®, третман Метформином®, инсулинска резистенција, метаболички синдром).
 • Маркери митохондријалне динамике као показатељ енергетског и функционалног стања ћелија које продукују енергију, оних које троше енергију и оних које магационирају енергију, а током нормалне и поремећене хомеостазе организма.
 • Улога различитих сигналних путева у молекуларним адаптацијама ћелија које продукују енергију, оних које троше енергију и оних које магационирају енергију, а током нормалне и поремећене хомеостазе организма.

Истраживања се спроводе коришћењем:

 • In vivo моделa (Wistar пацови и трансгени тзв. “knock-out“ мишеви различитих узрасних категорија) који симулирају ситуације/искуства клиничке праксе.
 • In vitro модели култура ткива пацова и мишева, као и примарних и имортализованих ћелијских линија пацова, мишева и човека.
 • Узорака периферних мононуклеарних ћелија пацијената са PTSD и PCOS, као и узорака ћелија хуманог цитотрофобласта током нормалне трудноће и трудноће са интраутерусном рестрикцијом раста (intrauterine growth restriction – IUGR).

Сходно свему наведеном, резултати истраживања имају значајан транслациони аспект и примену у биомедицини.

Photo of Др Силвана Андрић
Др Силвана Андрић редовна професорка
Телефон 021/485-2673 Факс 021/450-620
Photo of Др Татјана Костић
Др Татјана Костић редовна професорка шеф Катедре
Телефон 021/485-2674 Факс 021/450-620
Photo of Др Сава Радовић Плетикосић
Др Сава Радовић Плетикосић научна сарадница
Телефон 021/485-2673
Photo of Др Исидора Кешељ (рођ. Старовлах)
Др Исидора Кешељ (рођ. Старовлах) асистенткиња
Телефон 021/485-2673
Photo of Маст. биол. Дијана Маринковић
Маст. биол. Дијана Маринковић асистенткиња
Телефон 021/485-2673
Photo of Маст. биол. Марија Медар
Маст. биол. Марија Медар асистенткиња
Телефон 021/485-2673
Photo of Алиса Бећин
Алиса Бећин истраживачица сарадница
Телефон 021/485-2673

Међународни пројекти

 • „The CNG channels in Leydig cell – identification, characterization and functional coupling to testosterone production“, Финансијер пројекта: САНУ и Академија наука Чешке Републике, Број пројекта: БХ-2014, Трајање пројекта: 01.01.2015.-31.12.2020. године, Руководилац пројекта из Србије: проф. др Силвана Андрић.
 • „MitoEAGLE-Mitochondrial mapping: Evolution-Age-Gender-Lifestyle-Environment“ (https://www.cost.eu/actions/CA15203), Финансијер пројекта: Европски комесаријат ЕУ, Број пројекта: CA15203, Трајање пројекта: 01.04.2017.-31.03.2021. године.
 • „ERNEST-European Research Network on Signal Transduction“ (https://www.cost.eu/actions/CA18133), Финансијер пројекта: Европски комесаријат ЕУ, Број пројекта: CA18133, Трајање пројекта: 01.04.2019.-31.03.2023. године, У MЦ комитету из Србије: проф. др Татјана Костић и проф. др Силвана Андрић.
 • „Mito-signature: a new prognostic/diagnostic tool to detect male (in) fertility using mitochondrial dynamics markers in spermatozoa“, Пројекат је финансиран од стране ИПА више држава. Број пројекта: EU4TPOC1593008532, трајање: 01.09.2020. – 01.09.2021. Руководилац: др Силвана Андрић, Природно-математички факултет, Нови Сад.

Пројекти који су финансирани од стране Министарства Републике Србије

 • „Молекуларни механизми и путеви сигналне трансдукције укључени у регулацију стероидогенезе и адаптацију Leydig-ових ћелија на поремећену хомеостазу“, Финансијер пројекта: Министарство образовања, науке и технолошког развоја, Број пројекта: ОН173057, Трајање пројекта: 01.01.2011.-31.12.2019. године, Руководилац пројекта: проф. др Татјана Костић.
 • „Да ли су репродуктивни хормони и њихова сигнализација молекуларни механизми који повезују стрес, метаболички синдром и старење?“, Финансијер пројекта: АПВ Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, Број пројекта: АПВ-142-451-2485, Трајање пројекта: 01.01.2014.-31.12.2019. године, Руководилац пројекта: проф. др Силвна Андрић.
 • Гајилиште за лабораторијске животиње (пацове и мишеве) са просторијом за испитивање утицаја различитих фактора из спољашње средине на ритмичну активност животиње
 • Системи за детекцију вољне активности лабораторијских пацова у задатим временским интервалима
 • Опрема неопходна за рад са кутурама ткива, као и примарним и континуалним ћелијским линијама
 • Опрема непоходна за молекуларно биолошке методе испитивања експресијe, интеракције и функције циљних протеина у ћелији

Међународна сарадња:

 • Проф. др Maria Dufau, Национални институт за здравље и развој деце, Национални институти за здравље (САД)
 • Проф. др Serge Nef, Медицински факултет, Универзитет у Женеви (Швајцарска)
 • Проф. др Simon Horvat, Биотехнолошки факултет, Универзитет у Љубљани (Словенија)
 • Проф. др Hana Zemkova, Институт за физиологију, Чешка академија наука (Праг, Чешка)
 • Проф. др Gregor Majdič, Ветеринарски факултет, Универзитет у Љубљани, и Mедицински факултет, Универзитет у Марибору (Словенија)

Сарадња са институцијама у земљи:

 • Доц. др Иван Чапо, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Проф. др Едита Стокић, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Проф. др Драган Машуловић, Департман за математику и информатику, ПМФ, Универзитет у Новом Саду
 • Ван. проф. др Александар Купусинац, ФТН, Универзитет у Новом Саду
Photo of Др Силвана Андрић
Др Силвана Андрић редовна професорка
Телефон 021/485-2673 Факс 021/450-620