Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Универзитетски центар за електронску микроскопију – Нови Сад (UCEM – NS)