fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Универзитетски центар за електронску микроскопију – Нови Сад (UCEM – NS)

ЧлановиКонтакт особа
Photo of Проф. емеритус др Лепосава Шиђанин
Проф. емеритус др Лепосава Шиђанин руководилац центра Факултет техничких наука, Нови Сад
Photo of Дипл. биол. Милош Т. Бокоров
Дипл. биол. Милош Т. Бокоров стручни сарадник за електронску микроскопију оперативни руководилац Центра
Телефон 021/485-2653 Телефон 063/521-706
Photo of Др Срђан Ракић
Др Срђан Ракић редовни професор Департман за физику, Природно-математички факултет, Нови Сад
Photo of Др Јоњауа Раногајец
Др Јоњауа Раногајец редовни професор Технолошки факултет, Нови Сад
Photo of Др Владимир Срдић
Др Владимир Срдић редовни професор Технолошки факултет, Нови Сад
Photo of Дипл. биол. Милош Т. Бокоров
Дипл. биол. Милош Т. Бокоров стручни сарадник за електронску микроскопију оперативни руководилац Центра
Телефон 021/485-2653 Телефон 063/521-706