Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620 ћирилица | latinica

Пројекти

Међународни пројекти

Текући пројекти:
 • „ART-REM: Curricula Development in the Fields of Reproductive Biology/Assisted Reproductive Technologies and Regenerative Medicine in Serbia“ Erasmus+ пројекат, број 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, 2017-2020, Руководилац – проф. др Александра Трнинић Пјевић
 • „European Red List of Hoverflies (EU and pan-Europe). EC: Service contract for Status assessment of European Hoverflies (Syrphidae)“ ENV.D.2/SER/2018/0027; 2019.-2021.; руководилац пројекта проф. др Анте Вујић; учесник проф. др Снежана Раденковић.
 • „Genomic BIodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems – G-BIKE“ COST акција број CA18134, 2019-2023, Руководилац – др Кристиано Вернеси; др Невена Величковић – MC, др Михајла Ђан – MC Substitute; Учесници – мсц Миломир Стефановић
 • „Joint Danube Survey 4. International Commission for Danube Research ICPDR“, 2019., др Снежана Радуловић, др Душанка Цвијановић, Милица Живковић, Маја Новковић, истраживачи; руководилац: др Момир Пауновић
 • „Испитивање структуре и функције неуронских калцијум сензорских протеина у сигналингу церамида коришћењем квасца као модел система“ Пројекат програма научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Португала, 2018-2019. године. Руководилац др Анђелка Ћелић, ванредни професор на Природно-математичком факултету у Новом Саду
 • „Развој метода за проучавање структуре фармаколошки активних једињења“ Пројекат Програма за финансирање мултилатералне научне и технолошке сарадње у Дунавском региону МПНТР Републике Србије, 2017-2019. године. Носиоци пројекта су др Едвард Петри, ванредни професор на Природно-математичком факултету у Новом Саду (Србија), др Павлина Малоу Резачова (лабораторија за биохемију и молекуларну биологију, Институт за органску хемију и биохемију у Прагу, Чешка) и др Лубица Урбаникова (Институт за молекуларну биологију Словачке академије наука у Братислави Словачка)
 • „Структурна и функционална анализа ЕРСАМ протеина–мете антитуморске терапије“ Пројекат програма научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније. Носиоци пројекта су др Едвард Петри, ванредни професор на Природно-математичком факултету у Новом Саду (Србија) и проф др Бригита Ленарчич (Словенија)
 • „Таргетирани скрининг нових модулатора активности хуманих стерол – хидроксилаза“ Пројекат програма за финансирање билатералне сарадње Републике Србије и Републике Белорусије 2018-2019. године: Руководилац проф. др Сузана Јовановић-Шанта
Претходни пројекти:
 • „DANCERS (Building Excellence in the Danube Region)“, FP7, Румунија, 2011-2015., др Снежана Радуловић, известилац; руководилац: др Адриан Станица; кооринатор: др Весна Бенгин
 • „Dormancy of cells and organisms-strategies for survival and preservation“ FP6 пројекат, FP6-2003-NEST-B-1, 2005-2008. године
 • „East and South European Network for Invasive Alien Species – a tool to support the management of alien species in Bulgaria“ (ESENIAS – TOOLS); Број пројекта: Д-33-51/30.06.2015, Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014, Programme BG03 Biodiversity and Ecosystem Services; Трајање: 2015 – 2016; Координатор за ПМФ: Милица Рат
 • „European Cooperation in Science and Technology; COST action TD1101 A collaborative European Network on Rabbit Genome Biology – RGB-Net“ 2011 – 2015, Руководилац – др Лука Фонтанеси, др Михајла Ђан – MC; Учесници – др Невена Величковић, др Драгана Обрехт, др Наташа Кочиш Тубић
 • „European Information System for Alien Species“, COST TD1209 IASV, United Kingdom, 2012-2016., др Снежана Радуловић (Management Committee), др Душанка Цвијановић, Милица Живковић; руководилац: др Хелен Рој
 • „HP Interactive mobile technology in Mathematical and Science courses“, Hewlett Packard, USA Philanthropy Programme, 2009-2011., др Снежана Радуловић, кооринатор за екологију, Душанка Лакетић, учесник; руководилац: др Душанка Перишић
 • „Insect-plant relationships: insights into biodiversity and new applications“ (acronym FlyHigh) Horizon2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, 2015 – 2018, Руководилац – др Аино Јуслен
 • „Molecular Characterization of Syrphidae (Diptera) of Lakes Region, Turkey and Studying of Biological Control Potentials of Entomophagous Species“ The Scientific and Technological Research Council of Turkey, 2014 – 2016, Руководилац – др Рустем Хаyат
 • „Research and conservation of Dinaric cave type localities“, Whitley Fund for Nature, 2011-2012, Croatian Biospeleological Society, Иво Караман – истраживач.
 • „SOLUTIONS (for present and future emerging pollutants in land and water resources management)“ FP7, ENV.2013.6.2-2 Toxicants, environmental pollutants and land and water resources management, Germany, 2013-2015., др Снежана Радуловић, др Душанка Цвијановић, Маја Новковић, истраживачи; руковидилац: др Вернер Брак; координатор: др Ивана Теодоровић
 • „Strengthening the Ecological, Institutional and Financial Sustainability of Macedonia’s National Protected Areas System“ – 00058373, Development of representative national protected area system. UNDP &Ministry of Environment and Physical Planning, (2010-2011), Иво Караман-истраживач
 • „Study for determinati on of the protection status of speleologic object: Srt, Vrelo, Ubava and Krshtalna caves within the Monument of Natura „Canyon Matka“. Valorisation of caves Srt, Vrelo, Ubava and Krshtalna on the basis of cave fauna, identification of threats, protection measures, possibilities for sustainable tourist exploitation“. Град Скопље. Alpine Consultancy & Prof. Dr Dragan Kolchakovski scientific team leader, (2009), Иво Караман – истраживач.
 • „Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER)“ akcija broj FA1203, 2013-2017. Rukovodilac – dr Heinz Müller-Schärer
 • „The Pollinators of the Aegean Archipelago: Diversity and Threats“ E.U.-European Social Fund and the Greek Ministry of Development 2011 – 2015, Руководилац – др Тхеодора Петанидоу; Учесници – др Михајла Ђан
 • „Биологија, Тема: Проучавање нематода лонгидорида у Србији“ („Study of longidorid nematodes in Serbia“), у оквиру научно техничке сарадње између Савезне Републике Југославије и Републике Италије, Савезно министарство за развој, науку и животну средину, 1997-1999, Ласло Барши (истраживач и руководилац са југословенске стране)
 • „Истраживања шпиљских станишта и изворишних подручја ширег дубровачког подручја с циљем вредновања биоразноликости и оцјена прихватљивости изградње хидроенергетских објеката“, Хрватска електропривреда (HEP), 2014-2015, Oikon doo; Хрватски природнословни музеј; Geonatura doo, Ivo Karaman-истраживач.
 • „Нематоде у пластеницима у Зетско – Бјелопавлићкој равници“, бр. 01/3 – 3272/2008 (2008-2010), бр. 06/3-2302/2010 (2011), Министарство просвете и науке Црне Горе; Ласло Барши (руководилац пројекта)

Трајни пројекти

 • „Флора Србије“, Републички пројекат од посебног националног значаја, ТРАЈНИ ПРОЈЕКАТ – САНУ

Пројекти који су финансирани од стране министарстава Републике Србије

Текући пројекти:
 • „Биодиверзитет биљног света Србије и Балканског полуострва – процена, одрживо коришћење и заштита“; Број пројекта: ОИ 173030; Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; Трајање: 2011-… Руководилац: др Дмитар Лакушић, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • „Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистема“ Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ИИИ-43002, 2011 –, Руководилац- др Саша Орловић
 • „Генетичка и фенетичка разноврсност у природним популацијама у различитим срединама – допринос полиморфизма Б хромозома“, ОИ 173003, 2011-2019., др Јелена Благојевић
 • „Динамика генофонда, генетичка и фенотипска варијабилност популација, у зависности од променљивости средина“, Министарство просвете и науке Републике Србије ОИ173012, 2011-; руководилац пројекта академик Марко Анђелковић
 • „Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми“ Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ОИ-173002, 2011 –, Руководилац – др Анте Вујић
 • „Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболочки развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија“, ОИ 173037, 2011-2019., руководилац: др Радмила Ковачевић
 • „Молекуларни механизми редокс сигналинга у хомеостази, адаптацији и патологији“ ОИ 173014 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 2011-сада. Руководилац др Душко Благојевић, Научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет у Београду
 • „Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена“, Број пројекта: ТР 31024, Трајање: 2011-…. ; Руководилац пројекта: др Ђура Карагић, Научни институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
 • „Прибављање података и друге услуге у циљу наставка успостављања еколошке мреже у Републици Србији“; „Прибављање података и друге услуге у циљу наставка израде црвених листа појединачних група организама флоре, фауне и гљива у Републици Србији“; „Прибављање података и друге услуге у циљу успостављања еколошке мреже Европске уније Natura 2000 као дела еколошке мреже Републике Србије“, Министарство екологије и заштите животне средине Републике Србије. 2016, 2019. Руководилац пројекта: проф. др Дмитар Лакушич, Биолошки факултет, Београд
 • „Синтеза, карактеризација и биолошка испитивања стероидних деривата и њихових молекулских агрегата“ ОИ 172021 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 2011-сада. Руководилац проф. др Марија Сакач
Претходни пројекти:
 • „Еколошка истраживања акватичних екосистема (канал ДТД) у циљу рационалног коришћења и одрживог развоја водених ресурса“, бр. 147, 1994-2000., др Мирјана Вучковић, др Естер Поповић, мр Снежана Радуловић, Оливера Бјелић Чабрило, истраживачи; руководилац: др Милан Матавуљ
 • „Истраживања климатских промена и њиховог утицаја на животну средину-праћење утицаја, адаптације и ублажавања“, МНЗЖС Републике Србије, 2010 – руководилац др Ратко Кадовић
 • „Истраживање флоре, фауне и екосистема Војводине“ (бр. 0337), Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1991-1995; Ласло Барши (истраживач)
 • „Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми“; Број пројекта: ОИ 173002; Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; Трајање: 2011-2014. године. Руководилац: др Анте Вујић; ПМФ, Универзитет у Новом Саду
 • „Мониторинг биодиверзитета у заштићеним деловима природе“ (бр. 1770), Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије, 2002-2004; Ласло Барши
 • „Таксономска, биогеогрефска и аутеколошка истраживања флоре и фауне“, 1995-2000., руководилац: др Смиљка Шимић
 • „Улога редокс активних супстанци у процесима хомеостазе живих система“ ОИ 143034 Министартво науке и технолошког развоја Републике Србије; 2006-2010. године. Руководилац др Душко Благојевић. Научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет у Београду
 • „Функционална анализа онтогенетске диверзификације фауне и модификације еволутивних одговора током филогеније“ (бр. 143053), Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије 2006-2010; Божидар Ћурчић (руководилац пројекта)
 • „Црвена књига Флоре Србије 2“, бр. 401-00544/2003-01, 1996-2010., руководилац: др Владимир Стевановић

Пројекти реализовани у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за науку и технолошки развој АП Војводине

Текући пројекти:
 • „Анатомска карактеризација колекције дивљих сунцокрета, као потенцијалног генофонда за оплемењивање гајеног сунцокрета у Војводини“; Број пројекта: АПВ-2524/2017; Трајање: 2016-2019; Руководилац пројекта: др Јадранка Луковић, ПМФ, Универзитет у Новом Саду
 • „Евалуација еколошких мрежа у циљу ефикасније заштите природе у АП Војводини“ Покрајински Секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, Србија, 0601 78/37-316, 2015 – 2019, Руководилац – др Анте Вујић
 • „Суплементација исхране медоносне пчеле са одабраним физиолошки активним супстанцама: утицај на антиоксидативни и имуни систем“, бр. 142-451-2862/2018; 2018-2019. године. Руководилац пројекта др Јелена Пураћ
Претходни пројекти:
 • „Акватична ентомофауна заштићеног подручја Специјалног резервата Стари Бегеј – Царска бара“, 2006-2008., Оливера Бјелић Чабрило, истраживач; др Естер Поповић, координатор
 • „Биохемијски и екофизиолошки аспекти одржања медоносних пчела у Војводини“ бр. 114-451-3846/2013. 2013-2014. године. Руководилац пројекта др Гордана Грубор-Лајшић, тада у функцији редовног професора на Природно-математичком факултету у Новом Саду
 • „Вештачки мрест и амбијентални услови као најбитнији фактор за успешну производњу лињака“, број 114-451-2104/2011-01, 2011-2015., др Оливера Бјелић Чабрило, истраживач; руководилац: др Мирослав Ћирковић
 • „Генетичка варијабилност дивље свиње у ловиштима АП Војводине у циљу процене кретања бројности“ Покрајински Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине. 2014-2015. Руководилац др Михајла Ђан. Учесници – др Невена Величковић
 • „Генетичка карактеризација зеца у функцији процене кретања бројности популација у ловиштима АП Војводине“ Покрајински Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине. 2013. Руководилац др Милош Беуковић
 • „Генетички диверзитет дивљих свиња у ловиштима АП Војводине уз процену степена хибридизације домаће и дивље свиње“ Покрајински Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине. 2013. Руководилац др Михајла Ђан
 • „Генетички ресурси агроекосистема Војводине у функцији развоја одрживе пољопривреде“. Покрајински Секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине. 2011-2014. Руководилац – др Анте Вујић
 • „Купине (Rubus fruticosus agg) – Утврђивање потенцијала неискоришћених природних ресурса АП Војводине“; Број пројекта: 114-451-660/2016-03; Трајање: 2016. година ; Руководилац: др Горан Аначков, ПМФ, Универзитет у Новом Саду
 • „Листа инвазивних врста на подручју АП Војводине“, 2010-2011., руководилац: др Божа Пал
 • „Молекуларна основа одговора медоносних пчела на присуство полутаната у животној средини“, бр. 114-451-709/2015; 2015-2016. године. Руководилац пројекта др Јелена Пураћ
 • „Мониторинг биодиверзитета (риба, водоземаца и птица) у Специјалним резерватима природе Ковиљско-петроварадински рит и Стари Бегеј – Царска бара“, 2006-2008., др Естер Поповић, координатор
 • „Процена биомониторског потенцијала микропопулација зеца (Лепус еуропаеус П.) у ловиштима Војводине на основу акумулације тешких метала у таргет ткивима“ Покрајински Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине. 2014. Руководилац – др Милош Беуковић
 • „Процена генетичког потенцијала популација дивљих свиња у ловиштима Војводине“ Покрајински Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине. 2012. Руководилац др Михајла Ђан
 • „Процена употребе вредности услуге полинације – диверзитет полинатора у природним агроекосистемима на простору Фрушке горе“ Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине. 2014 -2015. Руководилац – др Драгана Обрехт
 • „Утицај ниских доза зрачења уз примену нано прооксиданаса и нано протектора на хумане малигне ћелијске линије“ Покрајински Секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине. 2014. Руководилац – др Гордана Богдановић
 • „Утврђивање генетичких својстава, реалног прираста и трофејне структуре и просторног распореда популација срна у ловиштима Војводине“ Покрајински Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине. 2014. Руководилац – др Зоран Ристић

Пројекти реализовани у сарадњи са локалном самоуправом, привредом и заводима

Претходни пројекти:
 • „EU Neighbouring Programme Romania-Serbia: Eco-status of the River Tamiš“, 06SER02/03/007-8, Град Панчево, 2009-2011., руководилац: др Ивана Теодоровић
 • „River Jegricka case study SERCON (System for Evaluating Rivers for Conservation)“, ЈКП Воде Војводине, 2008-2009., руководилац: др Снежана Радуловић
 • „Истраживања биолошких карактеристика инвазивне алергијске биљне врсте Iva xanthifolia Nutt. 1818 (Asterales, Asteraceae), у циљу успостављања мониторинга популација“, бр. пројекта: VI-501-2/2006-28, 2006., Управа за заштиту животне средине, Град Нови Сад.
 • „Картирање терена под амброзијом и другим алергијским биљкама, лабораторијска и теренска истраживања и мониторинг“, бр. пројекта: 352-1/2006-316-II, 2006. Управа за комуналну делатност, Град Нови Сад
 • „Картирање терена под амброзијом и другим алергијским биљкама, лабораторијска и теренска истраживања и мониторинг“, бр. пројекта: III-352-1/2007-350, 2007., Управа за комуналну делатност, Град Нови Сад
 • „Утврђивање стања популација алергијске врсте Iva xanthifolia Nutt. 1818 (Asteraceae) на подручју Града Новог Сада“, бр. пројекта: VI-501-2/2005-28, 2005., Управа за заштиту животне средине, Град Нови Сад
 • „Формирање стратегије контролисања ширења популације инвазивне алергијске биљне врсте Iva xanthifolia Nutt. (Asterales, Asteraceae) на подручју Новог Сада“, бр. пројекта: VI-501-2/2007-28, 2007., Управа за заштиту животне средине, Град Нови Сад