Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Nastavnici, saradnici i istraživači

Na Departmanu za biologiju i ekologiju je zaposleno 17 redovnih profesora, 18 vanrednih profesora, 11 docenata, 5 asistenata sa doktoratom, 17 asistenata, 1 viši naučni saradnik, 11 naučnih saradnika, 15 istraživača saradnika i 18 istraživača pripravnika.