fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Анте Вујић

Photo of Др Анте Вујић
Др Анте Вујић
редовни професор шеф Катедре
III спрат, кабинет бр. 8 (Лабораторија за истраживање и заштиту биодиверзитета) Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад 021/485-2669 064/28-30-317 021/450-620

SCOPUS Author ID: 6603255467

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2006. VIII степен, Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2006. – данас, Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2001. – 2006., Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1996. – 2001., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1995. – 1996., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1986. – 1995., Истраживач сарадник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Заштита животне средине
 • Заштићени делови природе
 • Угрожене врсте животиња
 • Трендови у заштити животне средине
 • Теренска настава IV
 • Основе конзервационе биологије

Мастер студије

 • Конзервација животиња
 • Конзервација и рестаурација копнених екосистема
 • Специјална биогеографија

Докторске студије

 • Управљање заштићеним подручјима и менаџмент екосистема
 • Конзервација животиња

УЏБЕНИЦИ

 • Вујић, А. (2005): Заштита животне средине. Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Вујић, А. (2008): Заштита природе. Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Вујић, А. (2007): Основе конзервационе биологије II. Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Конзервациона биологија
 • Ентомологија
 • Зоогеографија
 • Таксономија, филогенија, еволуција и заштита осоликих мува

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Pan-European Assessment, Monitoring, and Mitigation of Chemical Stressors on the Health of Wild Pollinators (WildPosh), HORIZON акциони грант заснован на буџету, HORIZON-RIA, Позив: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01 (Биодиверзитет и услуге екосистема), ознака пројекта: 101135238, 2023.-2027., руководилац пројекта: Анте Вујић
 • Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Diptera: Syrphidae) као модел организми, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број пројекта ОИ 173002, 2011.-
 • European Red List of Hoverflies (EU and pan-Europe). EC: Service contract for Status assessment of European Hoverflies (Syrphidae) ENV.D.2/SER/2018/0027, 2019.-2021.
 • Insect-plant relationships: insights into biodiversity and new applications (FlyHigh). Horizon2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, 2015.-2018.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Vujić A, Ståhls G, Radenković S (2018) Hidden European diversity: a new monotypic hoverfly genus (Diptera: Syrphidae: Eristalinae: Rhingiini). Zoological Journal of the Linnean Society, zly066, https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zly066
 • Radenković S, Šašić Zorić Lj, Djan M, Obreht Vidaković D, Ačanski J, Ståhls G, Veličković N, Markov Z, Petanidou T, Kočiš Tubić N, Vujić A (2018) Cryptic speciation in the Merodon luteomaculatus complex (Diptera: Syrphidae) from the eastern Mediterranean. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 56 (2): 170-191. DOI: 10.1111/jzs.12193
 • Radenković, S., Schweiger, O., Milić D., Harpke, A., Vujić, A. (2017): Living on the edge: Forecasting the trends in abundance and distribution of the largest hoverfly genus (Diptera: Syrphidae) on the Balkan Peninsula under future climate change. Biological Conservation 212: 216-229
 • Vujić, A., Petanidou, T., Tscheulin, T., Cardoso, P., Radenković, S., Stahls, G., Baturan, Ž., Mijatović, G., Rojo, S., Perez-Banon, C., Devalez, J., Andrić, A., Jovičić, S., Krašić, D., Markov, Z., Radišić, D., Tataris, G. (2016) Biogeographical patterns of the genus Merodon Meigen, 1803 (Diptera: Syrphidae) in islands of the eastern Mediterranean and adjacent mainland. Insect Conservation and Diversity (2016) doi: 10.1111/icad.12156
 • Vujić, A., Radenković, S., Nikolić, T., Radišić, D., Trifunov, S., Andrić, A., Markov, Z., Jovičić, S., Mudri Stojnić, S., Janković, M., Lugonja, P. (2016): Prime Hoverfly (Insecta: Diptera: Syrphidae) Areas (PHA) as a conservation tool in Serbia. Biological Conservation. Biological Conservation 198: 22–32

ОСТАЛО

 • Укупан број научних радова: 178
 • Укупан број међународних пројеката: 6
 • Функције у оквиру Универзитета: Председник Управног одбора Биосенс Института