fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Данијела Којић

Photo of Др Данијела Којић
Др Данијела Којић
редовни професор шеф Катедре
III спрат, кабинет бр. 23 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2677

SCOPUS Author ID: 24335158700
ORCID ID: 0000-0002-6422-9790

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • Доктор биолошких наука, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет
 • Магистар биохемијских наука, Универзитет у Београду Хемијски факултет
 • 1996. Дипломирани биохемичар, Универзитет у Београду, Хемијски факултет

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2015 – данас, Ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет
 • 2010 – 2015, Доцент, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет
 • 2004 – 2010, Асистент, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет
 • 2002 – 2004, Истраживач сарадник, Универзитет у Београду, Институ за нуклеарне науке „Винча“,
 • 1996 – 2002, Истраживач приправник, Универзитет у Београду, Институ за нуклеарне науке „Винча“

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Биохемија
 • Механизми еколошких адаптација
 • Експериментална биохемија
 • Основи ензимологије
 • Биохемија хране и исхране
 • Биохемија 2
 • Лабораторијске методе и практичне вештине
 • Екстремна биохемија
 • Биохемијски маркери болести

УЏБЕНИЦИ

 • Николић Н., Којић Д., Поповић Ж., „Механизми еколошких адаптација организама“, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, Србија, 2019.
 • Кукавица Б., Давидовић-Плавшић Б., Којић Д., Пураћ Ј., „Биохемија I“, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Босна и Херцеговина, 2017.
 • Кукавица Б., Давидовић-Плавшић Б., Којић Д., Пураћ Ј., „Збирка задатака из биохемије“, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Босна и Херцеговина, 2018.
 • Грубор-Лајшић Г., Пураћ Ј., Којић Д., Поповић  Ж., „Практикум из биохемије и молекуларне биологије“, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, Србија, 2014.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Оксидативни стрес и антиоксидативна заштита
 • Молекуларни механизми дијапаузе и мировања код инсеката
 • Молекуларни одговор инсеката на стрес изазван различитим биотичким и абиотичким факторима

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • „Молекуларни механизми редокс сигналинга у хомеостази, адаптацији и патологији“, ОИ 173014 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 2011-сада. Руководилац др Душко Благојевић, Научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет у Београду
 • „Суплементација исхране медоносне пчеле са одабраним физиолошки активним супстанцама: утицај на антиоксидативни и имуни систем“, бр. 142-451-2862/2018; 2018-2019. године. Руководилац пројекта др Јелена Пураћ, ванредни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Purać, J., Nikolić, T.V., Kojić, D., Ćelić, A.S., Plavša, J.J., Blagojević, D.P., Petri, E.T. Identification of a metallothionein gene in honey bee Apis mellifera and its expression profile in response to Cd, Cu and Pb exposure (2019) Molecular Ecology, 28 (4), pp. 731-745. DOI: 10.1111/mec.14984
 • Nikolić, T.V., Kojić, D., Orčić, S., Vukašinović, E.L., Blagojević, D.P., Purać, J. Laboratory bioassays on the response of honey bee (Apis mellifera L.) glutathione S-transferase and acetylcholinesterase to the oral exposure to copper, cadmium, and lead (2019) Environmental Science and Pollution Research, Article in Press. DOI: 10.1007/s11356-018-3950-6
 • Kojić, D., Popović, Ž.D., Orčić, D., Purać, J., Orčić, S., Vukašinović, E.L., Nikolić, T.V., Blagojević, D.P. The influence of low temperature and diapause phase on sugar and polyol content in the European corn borer Ostrinia nubilalis (Hbn.) (2018) Journal of Insect Physiology, 109, pp. 107-113. DOI: 10.1016/j.jinsphys.2018.07.007
 • Vukašinović, E.L., Pond, D.W., Grubor-Lajšić, G., Worland, M.R., Kojić, D., Purać, J., Popović, Ž.D., Blagojević, D.P. Temperature adaptation of lipids in diapausing Ostrinia nubilalis:  an experimental study to distinguish  environmental versus endogenous controls (2018) Journal of Comparative Physiology B: Biochemical, Systemic, and Environmental Physiology,188 (1), pp. 27-36. DOI: 10.1007/s00360-017-1110-9
 • Nikolić, T.V., Kojić, D., Orčić, S., Batinić, D., Vukašinović, E., Blagojević, D.P., Purać, J. The impact of sublethal concentrations of Cu, Pb and Cd on honey bee redox status, superoxide dismutase and catalase in laboratory conditions (2016) Chemosphere, 164, pp. 98-105. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.08.077

ОСТАЛО

 • Шеф Катедре за биохемију, молекуларну биологија и екологију на Департману за биологију и екологију ПМФ-а у Новом Саду (2014 – данас)
 • Члан редакционог одбора серије „СКУП“ издавач Природно-математички факултет у Бања Луци
 • Члан одбора за образовање Биохемијског друштва Србије
 • Члан Биохемијског друштва Србије, Српског хемијског друштва и Српског биолошког друштва