fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Драган Радновић

Photo of Др Драган Радновић
Др Драган Радновић
редовни професор шеф Катедре
IV спрат, кабинет бр. 21 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2682 021/450-620

SCOPUS Author ID: 21035570500
ORCID ID: 0000-0003-3753-1887

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2001. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1995. Магистар биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1988. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2011. – данас, Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Биологија алги и гљива (1/2 курса)
 • Екологија микроорганизама
 • Општа микробиологија (1/2 курса)
 • Микробиолошки практикум
 • Микробиологија животне средине
 • Микробиолошки мониторинг
 • Биохемијске методе у микробиологији
 • Физиологија микроорганизама
 • Екологија микроорганизама 2

УЏБЕНИЦИ

 • Петровић Олга, Гајин Славка, Матавуљ Милан, Радновић Драган, Свирчев Зорица, (1998): Микробиолошко испитивање квалитета површинских вода. Институт за биологију, Природно-математички факултет у Новом Саду.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Микробиологија, Микробиологија животне средине

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Пројекат МНТР Републике Србије III41018 „Превентивни, терапијски и етички приступ преклиничким и клиничким истраживањима гена и модулатора редокс ћелијске сигнализације у имунском, инфламаторном и пролиферативном одговору ћелије“ Руководилац: Проф. Др Душица Павловић, Универзитет у Нишу
 • Пројекат МНТР Републике Србије III43007: „Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање“ Руководилац: Проф. Ратко Kадовић, Универзитет у Београду
 • SCOPES projekat „The role of metal homeostasis, reduction and sporulation in the metal resistance of Gram-positive bacteria“, (broj projekta SCOPES IZ73Z0_152527/1) Руководиоци: Dr Rizlan Bernier Latmani (EPFL Швајцарска), dr Imrich Barak (SAS, Словачка) и Др Драган Радновић.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Tamindžija, D., Chromikova, Z., Spaić, A., Barak, I., Bernier Latmani, R. and Radnović, D. (2019) Chromate tolerance and removal of bacterial strains isolated from uncontaminated and chromium-polluted environments. World Journal of Microbiology and Biotechnology, pp. 35-56
 • Čučak, D., Babić, O., Tamaš, I., Simeunović, J., Karaman, M., Blagojević (Kovač), D., Rakić (Novaković), M., Markov, S., Knežević, P., Stojanov, I., Obradović, V. And Radnović, D. (2018) Prevalence, Antibiotic Resistance and Diversity of Salmonella Isolates from Soils and Sediments in Serbia. International Journal of Environmental Research, 12 (6), pp. 829-841
 • Petrušić, M., Obreht Vidaković, D., Lazić, S., Radnović, D. And Knežević, P. (2018) Prevalence and genetic variability of Plesiomonas shigelloides in temperate climate surface waters of the Pannonian Plain. Archives of biological sciences, 70 (1), pp. 99-108
 • Čučak, D., Beljin, J., Babić, O., Maletić, S., Simeunović, J., Rončević, S., Dalmacija, B., Tamaš, I., Radnović, D. (2017) A chemical and microbiological characterization and toxicity assessment of the Pančevo industrial complex wastewater canal sediments, Serbia. Environ. Science and Pollution Research, 24 (9), pp. 8458-8468
 • Stošić, M., Čučak, D., Kovačević, S., Perović, M., Turk-Sekulić, M., Vojinović-Miloradov, M. And Radnović, D. (2016): Meat industry wastewater: microbiological quality and antimicrobial susceptibility of E. coli and Salmonella sp. isolates, case study in Vojvodina, Serbia. Water Science and Technology, 73 (10), pp. 2509-2517

ОСТАЛО

 • Ментор две докторске дисертације, 31 мастер и 11 дипломских радова
 • Аутор или коаутор 40  радова објављених у часописима и 170 саопштења публикованих у виду апстраката на научним скуповима
 • Учесник на око двадесет националних и четири међународна пројекта.
 • Шеф Kатедре за микробиологију од 2006. године и члан неколико различитих комисија на ПМФ-у у Новом Саду.
 • Руководилац докторских студија на ДБЕ ПМФ у Новом Саду
 • 2018.-2021.Члан Стручног већа за природно-математичке науке Сената Универзитета у Новом Саду.
 • Члан Удружења микробиолога Србије, Српског биолошког друштва и међународне федерације микробиолошких друштава Европе (FEMS) и један од оснивача гљиварског друштва Нови Сад.
 • Студијски боравак од шест месеци на ETHZ у Цириху у истраживачкој групи проф. Bernrard Witholt-а (1996 i 1997.)
 • Рецезент у неколико домаћих и иностраних научних часописа