Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Драгана Вуков

Photo of Др Драгана Вуков
Др Драгана Вуков
редовни професор
II спрат, кабинет бр. 16 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија

SCOPUS Author ID: 25226099400
ORCID ID: 0000-0001-9737-6538
Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2008. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2003. Магистар биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1996. Професор биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2018. – данас, Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2013. – 2018., Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. – 2013., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2004. – 2009., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1997. – 2004., Асистент-приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду
 • 1996. – 1997., Сарадник ангажован преко Тржишта рада, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Теренска настава 1
 • Систематика виших биљака 1
 • Систематика виших биљака 2
 • Систематика акватичних скривеносеменица
 • Акватична флора Србије
 • Алергене биљке и санација
 • Технике узорковања, идентификације и препарације водених биљака
 • Заштићене и строго заштићене биљне врсте Србије
 • Биологија водених васкуларних биљака

УЏБЕНИЦИ

 • Игић Ружица, Божа Пал, Аначков Горан, Вуков Драгана. Атлас алергијских биљака Новог Сада. ПМФ, Универзитет у Новом Саду. ISBN 86-7031-077-5.
 • Игић Ружица, Вуков Драгана, Божин Биљана, Орловић Саша. Лековите биљке. Друштво за здраву исхрану и заштиту животне средине “Врело”, Нови Сад. ISBN 978-86-85157-07-3.
 • Вељић Милан, Вуков Драгана, Сабовљевић Марко. Биологија бриофита I: Морфологија и систематика. Универзитет у Београду – Биолошки факултет, Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет. ISBN 978-86-7031-499-3.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Ботаника: биологија, систематика, таксономија и екологија водених васкуларних биљака

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима, бр. пројекта III 43002. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 2011 –
 • Диверзитет флоре Панонског дела Србије, угроженост ширењем инвазивних корова и њихов утицај на здравље људи, бр. пројекта ОИ143037, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. 2006 – 2010.
 • Macrophytes, River Corridor, Land Use, Habitats: A multifunctional study in the Danube catchment based on GIS approach / Macrophyte Inventory Danube / Corridor and Catchment-MIDCC, бр. пројекта IECB-MIDCC-45.512, Федерално министарство за образовање, науку и културу Републике Аустрије. 2001 – 2005.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Vukov, D., Boža, P., Anačkov, G., Igić, R. 2018. Hydrophytes in the Serbian Danube River reach – indicators of a changed environment. In: Janauer, G.A., Květ, J., Germ, M., Exler, N., Gaberščik, A. (eds.): Macrophytes of the River Danube Basin. Czech Academy of Sciences, Academia, Praha, p: 268-294. ISBN 978-80-200-2743-6.
 • Vukov, D., Ilić, M., Ćuk, M., Radulović, S., Igić, R., Janauer, G.A. 2018. Combined effects of physical environmental conditions and anthropogenic alterations are associated with macrophyte habitat fragmentation in rivers – Study of the Danube in Serbia. Science of the Total Environment, 634: 780-790.
 • Vukov, D., Ilić, M., Ćuk, M., Igić, R., Janauer, G.A.. 2017. The relationship between habitat factors and aquatic macrophyte assemblages in the Danube River in Serbia. ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, vol. 69 br. 3, str. 427-437.
 • Vukov, D., Jurca, T., Rućando, M., Igić, R., Miljanović, B. 2013. Cabomba caroliniana A. Gray 1837-A New, Alien and Potentially Invasive Species in Serbia, ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, vol. 65, br. 4, str. 1515-1520.
 • Vukov, D., Igić, R. 2010. The Aquatic Plant Species Diversity in Large River Systems. In Geraldine Tepper ed.: Species Diversity and Extinction . NOVA Science Publishers, str. 415-430.

ОСТАЛО

 • Члан Српског биолошког друштва
 • Члан Ботаничког друштва “Андреас Волни”
 • Члан националног комитета IAD (International Association for Danube research) Републике Аустрије