Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Ивана Теодоровић

Photo of Др Ивана Теодоровић
Др Ивана Теодоровић
редовни професор
IV спрат, кабинет бр. 5 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2690 021/450-620

SCOPUS Author ID: 36879280300
ORCID ID: 0000-0001-8235-6171

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2003. Доктор наука из области инжењерства за заштиту животне средине, Универзитет у Новом Саду, Асоцијација центара за интер и мултидисциплинарна истраживања (АЦИМСИ)
 • 1999. Магистар наука области инжењерства за заштиту животне средине, Универзитет у Новом Саду, Центар за интер и мултидисциплинарна истраживања (АЦИМСИ)
 • 1994. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2016. – данас, Редовни професор (заштита животне средине), Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2008. – 2016., Ванредни професор (заштита животне средине), Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2003. – 2008., Доцент (заштита животне средине), Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Екотоксикологија

Мастер студије

 • Регулаторна екотоксикологија и еколошка процена ризика од хемикалија
 • Биолошки ефекти и превентивна процена ризика од хемикалија
 • Мониторинг и ретроспективна процена ризика од хемикалија
 • Еколошки пројекти
 • Трендови у еколошкој процени ризика од хемикалија

Докторске студије

 • Екотоксикологија 2

УЏБЕНИЦИ

 • Ивана Теодоровић, Соња Каишаревић (2015) Екотоксикологија. Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију. ИСБН 978-86-7031-145-9

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Екотоксикологија, Акватична токсикологија Еколошка процена ризика од хемикалија, Еколошки и хемијски статус површинских вода

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Текући пројекат: Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболички развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија. Република Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ОИ 173037, руководилац Проф. др Радмила Ковачевић
 • Текући пројекат: Утицај воденог матрикса и физичко хемијских особина релевантних органских ксенобиотика на екотоксичност и понашање у одабраним процесима пречишћавања воде. Република Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ОИ 172028. Руководилац: Проф. др Ивана Иванчев Тумбас

 • Недавно завршен (2013-2018) SOLUTIONS for present and future emerging pollutants in land and water resources management (SOLUTIONS, GRANT 603437) European Commission, FP 7 Collaborative Project, Dr Werner Brack, UFZ – Helmholtz Centre for Environmental Research GmbH, Leipzig, Germany

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Altenburger R, Brack W, Burgess RM, Busch W, Escher B, Focks A, Hewitt M, Jacobsen BN, López de Alda M, Ait Aissac S, Backhaus T, Ginebreda A, Hilscherova K., Hollender J, Hollert H, Neale P, Schulze T., Schymanski E, Teodorović I, Tindall AJ, de Aragão Umbuzeiro G, Vrana B, Zonja B, Krauss M (2019) Future water quality monitoring: improving the balance between exposure and toxicity assessments of real-world pollutant mixtures. Environmental Sciences Europe 31:12
 • Brack W, Ait Aissac S, Backhaus T, Dulio V, Escher B, Faust M, Hilscherova K, Hollender J, Hollert H, Muller C, Munthe J, Posthuma L, Seiler TB, Slobodnik J, Teodorović I, Tindall AJ, de Aragão Umbuzeiro G, Zhang X, Altenburger R (2019) Effect-based methods are key. The European Collaborative Project SOLUTIONS recommends integrating effect-based methods for diagnosis and monitoring of water quality. Environmental Sciences Europe 31:10
 • Ockleford C, Adriaanse P, Berny P, Brock T, Duquesne S, Grilli S, Hernandez Jerez AF, Bennekou SH, Klein M, Kuhl T, Lyszkowski Richard, Machera K, Pelkonen O, Pieper S, Smith RH, Stemmer M, Sundh I, Tiktak A, Topping CJ, Woletrink G, Cedergreen N, Charles S, Focks A, Reed M, Arena M, Ippolito A, Byers H, Teodorović I (2018) Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms. EFSA Journal 16(8)
 • Hashmi MAK, Escher BI, Krauss M, Teodorovic I, Brack W. (2018) Effect-directed analysis (EDA) of Danube River water sample receiving untreated municipal wastewater from Novi Sad, Serbia. Science of the Total Environment, 624, 1072-1081.
 • König M, Escher B, Neale P, Krauss M, Hilscherova K, Novák J, Teodorović I, Schulze T, Seidensticker S, Hashmi MAK, Ahlheim J, Brack W. (2017) Impact of untreated wastewater on a major European river evaluated with a combination of in vitro bioassays and chemical analysis, Environmental Pollution, 220, B, 1220-1230

ОСТАЛО

 • Руководилац истраживачке групе „Лабораторија за екофизиологију и екотоксикологију (ЛЕКОТОКС)“
 • Од 2011.: Уредник часописа Water Science and Technology (IWA)
 • Рецензент и евалуатор пројеката за Европску Комисију (H2020 MSCA), Шведску Агенцију FORMAS, Португалску Агенцију FCT
 • EFSA Активности: Од 2015. до 2018. члан EFSA Scientific Panel for Plant protection Products and their Residues (PPR Panel) и председавајући EFSA PPR WG Toxicokinetic / Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms. Од фебруара 2019. члан Working Group (WG) on environmental risk assessment of additives in the FEED Unit of the EFSA
 • 2010.—2017.: Стручни савет за средства за заштиту биља. Министарство Пољопровреде, водопривреде И шумарства Републике Србије, Управа за заштиту биља. Члан, председник 2013.-2017.