Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Иво Караман

Photo of Др Иво Караман
Др Иво Караман
редовни професор
III спрат, кабинет бр. 5 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2676

SCOPUS Author ID: 8623091000

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2016. – данас, Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. – 2016., Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2005. – 2010., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1989. – 2005., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Морфологија и систематика бескичмењака
 • Зоологија бескичмењака
 • Теренска настава 2
 • Филогенија животиња
 • Теренска настава 3
 • Таксономија животиња
 • Биоспелеологија

УЏБЕНИЦИ

 • Караман И., Макаров С., Хорватовић М.:Основи биоспелеологије – помоћни уџбеник. ПМФ, Нови Сад, 2015 ISBN: 978-86-7031-399-6.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Биологија, Зоологија, Ентомологија, Таксономија, Фаунистика

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање. МНЗЖС Републике Србије, III-43007, 2010- др Ратко Кадовић

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Karaman, I (2005): Trojanella serbica gen.n., sp. n., a remarkable new troglobitic travunioid (Opiliones,Laniatores, Travunioidea). Revue Suisse de Zoologie, 112, 2: 439-455.
 • Karaman, I.M. (2009) The taxonomical status and diversity of Balkan sironids (Opiliones,Cyphophthalmi) with descriptions of twelve new species. Zoological Journal of the Linnean Society, 156(2), 260-318.
 • Murienne, J., Karaman I. & Giribet, G. (2010) Explosive evolution of an ancient group of Cyphophthalmi (Arachnida: Opiliones) in the Balkan Peninsula. Journal of Biogeography, 37, 90-102.
 • Karaman I, N. Hammouti, D. Pavićević, A. Kiefer, M. Horvatović and A. Seitz (2011) The genus Troglophilus Krauss, 1879 (Orthoptera: Rhaphidophoridae) in the west Balkans. Zoological Journal of the Linnean Society, 163: 1035-1063.
 • Karaman I, M. Horvatović (2018) Revision of the genera Cyphonethes Verhoeff, 1926 and Titanethes Schioedte, 1849 (Isopoda: Oniscoidea: Trichoniscidae) with a description of a new genus and three new taxa. Zootaxa 4459, 2: 261-284