Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Јадранка Луковић

Photo of Др Јадранка Луковић
Др Јадранка Луковић
редовни професор
II спрат, кабинет бр. 20 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2662, 450-620

SCOPUS Author ID: 6507206099
ORCID ID: 0000-0003-2384-7610
Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2000. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1994. Магистар пољопривредних наука, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1989. Професор биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1985. Наставник биологије и хемије, Виша педагошка академија у Никшићу, Универзитет Црне Горе

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2012. – данас, Редовни професор, ужа научна област Ботаника, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Анатомија и морфологија биљака
 • Примењена анатомија биљака

Мастер студије

 • Структурне адаптације биљака

Докторске студије

 • Физиолошка анатомија биљака
 • Специјална анатомија биљака

УЏБЕНИЦИ

 • Зорић Л., Луковић Ј. (2018): Основи ботаничке микротехнике. ПМФ Нови Сад
 • Луковић Ј., Зорић Л. (2013): Морфологија биљака. Symbol, Нови Сад
 • Меркулов Љ., Луковић Ј. (2003): Ботаника, анатомија и морфологија биљака. Symbol, Нови Сад

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Функционална анатомија биљака, Примењена анатомија биљака

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • “Анатомска карактеризација колекције дивљих сунцокрета, као потенцијалног генофонда за оплемењивање гајеног сунцокрета у Војводини”. Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност. (2016-2019)

 • MPNS COST Action MP1102 “Chemical imaging by Coherent Raman microscopy – microCoR”. EU RTD Framework Programme, COST Action. (2011-2015)
 • “Регулација и функционална организација биосистема’, Министарство за науку и технологију Републике Србије. (1996-2000)

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Luković, J., Zorić, L., Piperac, J., Nagl, N., Karanović, D., Matić-Kekić, S., Milić, D. (2016): The Analysis of Petiole Histological Traits Through an Evaluation of Water Deficit Tolerance of Sugar Beet Genotypes. Sugar Tech 18 (2): 160-167.
 • Luković, J., Zorić, L., Maksimović, I., Pajević, S. (2014): Effects of Mg nutrition on anatomical leaf structure in Cd treated young sugar beet plants. Fresenius Environmental Bulletin 23 (7): 1519-1523.
 • Luković, J., Malenčić, Đ., Zorić, L., Kodranov, M., Karanović, D., Kiprovski, B., Boža, P. (2013): Anatomical characteristics and antioxidant ability of Centaurea sadleriana reveals an adaptation towards drought tolerance. Central European Journal of Biology 8 (8): 788-798.
 • Luković, J., Merkulov, Lj., Pajević S., Zorić, L., Nikolić N., Borišev, M., Karanović D. (2012): Quantitative Assessment of Effects of Cadmium on the Histological Structure of Poplar and Willow Leaves. Water Air & Soil Pollution 223: 2979-2993.
 • Luković, J., Maksimović, I., Zorić, L., Nagl, N., Perčić, M., Polić, D., Putnik-Delić, M. (2009): Histological characteristics of sugar beet leaves potentially linked to drought tolerance. Industrial Crops and Products 30: 281-286.

ОСТАЛО

 • Укупан број радова:
  • 73 научна рада (32 са SCI листе) и 98 саопштења
  • цитираност до 2019: 226 (SCOPUS)
 • Учешће у пројектима:
  • 11 домаћих
  • 3 међународна
 • Усавршавања и студијски боравци:
  • Czechoslovakia, Academy of Sciences, Physiological Institute, Praha
  • France, University of Nice-Sophia Antipolis (UNSA)
  • Thailand, Prince of Songkla University (PSU), Hat-Yai
  • Belarus, Belarusian State University, Minsk
 • Функције и активности у организацији рада факултета:
  • 2018 – заменик председника Савета ПМФ-а
  • 2018 – члан уређивачког одбора часописа Archives of Biological Sciences
  • 2014 – члан Савета ПМФ-a