Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Jadranka Luković

Photo of Dr Jadranka Luković
DrJadrankaLuković
redovni profesor
II sprat, kabinet br. 20Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2662, 450-620

SCOPUS Author ID: 6507206099
ORCID ID: 0000-0003-2384-7610
Personalna stranica

 OBRAZOVANJE

 • 2000. Doktor bioloških nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1994. Magistar poljoprivrednih nauka, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1989. Profesor biologije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1985. Nastavnik biologije i hemije, Viša pedagoška akademija u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2012. – danas, Redovni profesor, uža naučna oblast Botanika, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

Osnovne studije

 • Anatomija i morfologija biljaka
 • Primenjena anatomija biljaka

Master studije

 • Strukturne adaptacije biljaka

Doktorske studije

 • Fiziološka anatomija biljaka
 • Specijalna anatomija biljaka

UDŽBENICI

 • Zorić L., Luković J. (2018): Osnovi botaničke mikrotehnike. PMF Novi Sad
 • Luković J., Zorić L. (2013): Morfologija biljaka. Symbol, Novi Sad
 • Merkulov LJ., Luković J. (2003): Botanika, anatomija i morfologija biljaka. Symbol, Novi Sad

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Funkcionalna anatomija biljaka, Primenjena anatomija biljaka

ODABRANI PROJEKTI

 • “Anatomska karakterizacija kolekcije divljih suncokreta, kao potencijalnog genofonda za oplemenjivanje gajenog suncokreta u Vojvodini”. Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. (2016-2019)

 • MPNS COST Action MP1102 “Chemical imaging by Coherent Raman microscopy – microCoR”. EU RTD Framework Programme, COST Action. (2011-2015)
 • “Regulacija i funkcionalna organizacija biosistema’, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije. (1996-2000)

ODABRANE REFERENCE

 • Luković, J., Zorić, L., Piperac, J., Nagl, N., Karanović, D., Matić-Kekić, S., Milić, D. (2016): The Analysis of Petiole Histological Traits Through an Evaluation of Water Deficit Tolerance of Sugar Beet Genotypes. Sugar Tech 18 (2): 160-167.
 • Luković, J., Zorić, L., Maksimović, I., Pajević, S. (2014): Effects of Mg nutrition on anatomical leaf structure in Cd treated young sugar beet plants. Fresenius Environmental Bulletin 23 (7): 1519-1523.
 • Luković, J., Malenčić, Đ., Zorić, L., Kodranov, M., Karanović, D., Kiprovski, B., Boža, P. (2013): Anatomical characteristics and antioxidant ability of Centaurea sadleriana reveals an adaptation towards drought tolerance. Central European Journal of Biology 8 (8): 788-798.
 • Luković, J., Merkulov, Lj., Pajević S., Zorić, L., Nikolić N., Borišev, M., Karanović D. (2012): Quantitative Assessment of Effects of Cadmium on the Histological Structure of Poplar and Willow Leaves. Water Air & Soil Pollution 223: 2979-2993.
 • Luković, J., Maksimović, I., Zorić, L., Nagl, N., Perčić, M., Polić, D., Putnik-Delić, M. (2009): Histological characteristics of sugar beet leaves potentially linked to drought tolerance. Industrial Crops and Products 30: 281-286.

OSTALO

 • Ukupan broj radova:
  • 73 naučna rada (32 sa SCI liste) i 98 saopštenja
  • citiranost do 2019: 226 (SCOPUS)
 • Učešće u projektima:
  • 11 domaćih
  • 3 međunarodna
 • Usavršavanja i studijski boravci:
  • Czechoslovakia, Academy of Sciences, Physiological Institute, Praha
  • France, University of Nice-Sophia Antipolis (UNSA)
  • Thailand, Prince of Songkla University (PSU), Hat-Yai
  • Belarus, Belarusian State University, Minsk
 • Funkcije i aktivnosti u organizaciji rada fakulteta:
  • 2018 – zamenik predsednika Saveta PMF-a
  • 2018 – član uređivačkog odbora časopisa Archives of Biological Sciences
  • 2014 – član Saveta PMF-a