fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Јелена Пураћ

Photo of Др Јелена Пураћ
Др Јелена Пураћ
редовни професор
III спрат, кабинет бр. 23 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2677

SCOPUS Author ID: 23571234900
ORCID ID: 0000-0003-0028-9847

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2009. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2005. Магистар биолошких наука, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 2002. Дипломирани молекуларни биолог и физиолог, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2015. – данас, Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. – 2015. Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2005. – 2010. Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Молекуларна биологија 1
 • Молекуларна биологија 2
 • Основе молекуларне биологије
 • Практикум из биохемије и молекуларне биологије
 • Базе података у молекуларној биологији
 • Биохемија хране и исхране
 • Биоинформатика у истраживању нуклеинских киселина и протеина
 • Механизми ћелијског одговора на стрес
 • Методе молекуларне биологије у форензици

УЏБЕНИЦИ

 • Кукавица Б., Давидовић-Плавшић Б., Којић Д., Пураћ Ј., Биохемија I, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Босна и Херцеговина, 2017.
 • Кукавица Б., Давидовић-Плавшић Б., Којић Д., Пураћ Ј., Збирка задатака из биохемије, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Босна и Херцеговина, 2018.
 • Грубор-Лајшић Г., Пураћ Ј., Којић Д., Поповић Ж., Практикум из биохемије и молекуларне биологије, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, Србија, 2014.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Оксидативни стрес и антиоксидативна заштита
 • Молекуларни одговор инсеката на стрес изазван различитим биотичким и абиотичким факторима
 • Молекуларни механизми дијапаузе и мировања код инсеката

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Молекуларни механизми редокс сигналинга у хомеостази, адаптацији и патологији, Министарство просвете, науке и технолошког развоја републике Србије (2011.-данас)

 • Суплементација исхране медоносне пчеле са одабраним физиолошки активним супстанцама: утицај на антиоксидативни и имуни систем, Покрајински секретаријата за високо образовање и научнотехнолошку делатност Аутономне покрајине Војводина, Србија (2018.-данас)

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Purać, J., Nikolić, T.V., Kojić, D., Ćelić, A.S., Plavša, J.J., Blagojević, D.P., Petri, E.T. Identification of a metallothionein gene in honey bee Apis mellifera and its expression profile in response to Cd, Cu and Pb exposure (2019) Molecular Ecology, 28 (4), pp. 731-745. DOI: 10.1111/mec.14984
 • Nikolić, T.V., Kojić, D., Orčić, S., Vukašinović, E.L., Blagojević, D.P., Purać, J. Laboratory bioassays on the response of honey bee (Apis mellifera L.) glutathione S-transferase and acetylcholinesterase to the oral exposure to copper, cadmium, and lead (2019) Environmental Science and Pollution Research, Article in Press.DOI: 10.1007/s11356-018-3950-6
 • Kojić, D., Popović, Ž.D., Orčić, D., Purać, J., Orčić, S., Vukašinović, E.L., Nikolić, T.V., Blagojević, D.P. The influence of low temperature and diapause phase on sugar and polyol content in the European corn borer Ostrinia nubilalis (Hbn.) (2018) Journal of Insect Physiology, 109, pp. 107-113. DOI: 10.1016/j.jinsphys.2018.07.007
 • Vukašinović, E.L., Pond, D.W., Grubor-Lajšić, G., Worland, M.R., Kojić, D., Purać, J., Popović, Ž.D., Blagojević, D.P. Temperature adaptation of lipids in diapausing Ostrinia nubilalis: an experimental study to distinguish environmental versus endogenous controls (2018) Journal of Comparative Physiology B: Biochemical, Systemic, and Environmental Physiology,188 (1), pp. 27-36. DOI: 10.1007/s00360-017-1110-9
 • Nikolić, T.V., Kojić, D., Orčić, S., Batinić, D., Vukašinović, E., Blagojević, D.P., Purać, J. The impact of sublethal concentrations of Cu, Pb and Cd on honey bee redox status, superoxide dismutase and catalase in laboratory conditions (2016) Chemosphere, 164, pp. 98-105. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.08.077

ОСТАЛО

 • Коаутор 18 публикација са SCI листе, 2 поглавља у монографији
 • 163 хетероцитата (Scopus, 21.03.2019.)
 • Руководилац два национална пројекта
 • Члан Наставно-научног већа Природно-математичког факултета
 • Члан Српског друштва за молекуларну биологију, Српског хемијског друштва, Биохемијског друштва Србије, Српског биолошког друштва
 • Члан Одбора за жене у науци Биохемијског друштва Србије
 • Усавршавање: EC Grant FP6-2003-NEST-B-1, Contract no 012674, PhD student (2005-2008)