fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Јелица Симеуновић

Photo of Др Јелица Симеуновић
Др Јелица Симеуновић
редовни професор помоћник директора
IV спрат, кабинет бр. 16 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2680 021/450-620

SCOPUS Author ID: 25029200000
ORCID ID: 0000-0002-4049-0724

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2009. Докторат, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2004. Магистратура, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1998. Диплома, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2020. – данас, Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2015. – 2020, Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. – 2015., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2005. – 2010., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2001. – 2005., Асистент-приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1999. – 2001., Истраживач-приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Биологија алги и гљива (1/2 курса)
 • Општа микробиологија (1/2 курса)
 • Лековити агенси алги и гљива (1/2 курса)
 • Биологија пијаћих и отпадних вода
 • Антимикробни агенси
 • Биологија цијанобактерија
 • Токсини микроорганизама (1/2 курса)
 • Микробиологија загађених вода

УЏБЕНИЦИ

Помоћни уџбеник:

 • Јелица Б. Симеуновић (2010): Цијанобактерије и цијанотоксини у водама Војводине. Издавач: Задужбина Андрејевић, Београд, ИСБН: 978-86-7244-903-7, стр.120.

Скрипте:

 • С. Гајин, Љ. Чомић, М. Караман, Ј. Симеуновић (2007): Екологија микроорганизама, WUS скрипта, ПМФ, Нови Сад, Даниел Принт, ИСБН 978-86-7031-082-7, стр. 162.
 • О. Петровић, П. Кнежевић, Ј. Симеуновић (2007): Микробиологија, WUS скрипта, ПМФ, Нови Сад, Даниел Принт, ИСБН 978-86-7031-083-4, стр. 264.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Екофизиологија цијанобактерија
 • Биоактивни метаболити цијанобактерија и биотехнолошка примена
 • Токсини цијанобактерија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Molecular methods for supporting microalgae as biofactories (MORAB). Програм сарадње српске науке са дијаспором: ваучери за размену знања (Nо 6445349, 2021). Rukovodilac projekta: prof. dr Jelica Simeunović.
 • Cyanobacterial blooms and toxins in water resources: Occurrence, impacts and management COST action number ES1105 (2011-2016). Chair of the Action: Dr. Triantafyllos Kaloudis (EL) (The Athens Water Supply and Sewerage Company – EYDAP SA, Athens Greece). Позиција: Истраживач и заменик члана управљачког одбора из Србије.

 • Novel natural antimicrobial agents for bacterial pathogen control – NNAA HUSRB/1203/214/250 IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia (2013-2014). Руководилац пројекта: Др Петар Кнежевић. Позиција: Главни истраживач на УНСПМФ.
 • Identification and characterization of cyanobacterial toxins based on their interaction with basic cellular detoxification systems in zebrafish (Danio rerio) and zooplankton Daphnia magna (IZ73ZO_152274/1) (2014-2017). Руководилац пројекта проф. др Карл Фент, Базел Швајцарска. Позиција: Руководилац тима из Србије.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Nikola Stanković, Ivana Kostić, Boris Jovanović, Dimitrija Savić-Zdravković, Sanja Matić, Jelena Bašić, Tatjana Cvetković, Jelica Simeunović, Djuradj Milošević (2020): Can phytoplankton blooming be harmful to benthic organisms? The toxic influence of Anabaena and Chlorella sp. on Chironomus riparius larvae. Science of the Total Environment 729 (2020) 138666; стр. 9.
 • Blagojević D., Babić O., Rašeta M., Šibul P., Janjušević LJ., Simeunović J. (2018): Antioxidant activity and phenolic profile in filamentous cyanobacteria: the impact of nitrogen. J Appl Phycol, 30: 2337-2346, (DOI 10.1007/s10811-018-1476-4).
 • Olivera Babić, Dajana Kovač, Milena Rašeta, Filip Šibul, Zorica Svirčev, Jelica Simeunović (2016): Evaluation of antioxidant activity and phenolic profile of filamentous terrestrial cyanobacterial strains isolated from forest ecosystem. J Appl Phycol, Vol 28, Issue 4, 2333–2342, (DOI: 10.1007/s10811-015-0773-4).
 • Jelica Simeunović, Katarina Bešlin, Zorica Svirčev, Dajana Kovač, Olivera Babić (2013): Impact of nitrogen and drought on phycobiliprotein content in terrestrial cyanobacterial strains. J Appl Phycol, Vol 25, No 2, 597-607.
 • Dijana Pantelić, Zorica Svirčev, Jelica Simeunović, Milka Vidović, Ivana Trajković (2013): Cyanotoxins: Characteristics, production and degradation routes in drinking water treatment with reference to the situation in Serbia. Chemosphere, Vol 91, Issue 4, 421–441.

ОСТАЛО

 • Објављене 3 монографије, 97 научних радова (21 рад на SCI листи) и 72 саопштења на иностраним и домаћим скуповима
 • Учесник 15 националних и 7 међународних пројеката
 • Ментор 11 дипломских, 35 мастер радова и 2 докторске дисертације
 • Члан тима за акредитацију студија на Департману за биологију и екологију
 • Руководилац студијског програма Мастер академске студије биологије
 • Члан Друштва микробиолога Србије, Друштва еколога Србије, Федерације европских микробиолошких друштава (ФЕМС), Микробиолошког друштва Енглеске, Међународног друштва за истраживање Дунава (ИАД)
 • Усавршавање:
  1. У оквиру TEMPUS пројекта (H.E.R.B.S.) – Curriculum Development Joint European Project CD JEP-40094_2005/SERBIA, 2007. године боравак на Универзитету у Торину, на Департману за анималну и хуману биологију и у Лабораторији за медицинску и молекуларну вирусологију у Торину, Италија.
  2. У оквиру међународног COST пројекта (ES1105 2011-2016) „Cyanobacterial blooms and toxins in water resources: Occurrence, impacts and management“, обука „Hydrogen peroxide Training School“ у Амстердаму, Холандија од 03.-07. септембра 2014.
  3. У оквиру ЕРАЗМУС+К1 програма сарадње са Технолошким универзитетом са Кипра реализација мобилности од 18. до 22. марта 2019. године у Лимасолу.
  4. У оквиру ЕРАСМУС+КА1 програма сарадње са Або Акедемијом Универзитета у Турку, реализација мобилности од 15.  до 23. маја 2019. године у Турку.