fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Михајла Ђан

Photo of Др Михајла Ђан
Др Михајла Ђан
редовни професор помоћник директора
II спрат, кабинет бр. 7 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2799

SCOPUS Author ID: 16175047900
ORCID ID: 0000-0002-2427-0676
Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2008. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2003. Магистар биолошких наука, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 2000. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2018. – данас, Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2013. – 2018., Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2008. – 2013., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2004. – 2008., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2001. – 2004., Асистент-приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Генетика
 • Молекуларна генетика
 • Генетика популације
 • Хумана генетика (Медицински факултет)

Мастер студије

 • Хумани геном
 • Медицинска генетика
 • Виши курс популационе генетике
 • Еколошка генетика
 • Преимплантациона генетичка дијагностика
 • Форензичка генетика
 • Анимална форензичка генетика

Докторске студије

 • Генетичка полиморфност у популацијама животиња

УЏБЕНИЦИ

 • Михајла Ђан, Невена Величковић, „Молекуларни маркери у популационој генетици“, Природно-математички факултет, 2017.
 • Љиљана Вапа, Драгана Обрехт, Михајла Ђан „Практикум из хумане генетике“, Медицински факултет, 2012.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Популациона генетика

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Insect-plant relationships: insights into biodiversity and new applications (acronym FlyHigh) Horizon2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, 2015 – 2018, Руководилац – dr Aino Juslen
 • Kонзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ОИ-173002, 2011 – , Руководилац – др Анте Вујић
 • Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистема, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ИИИ-43002, 2011 – , Руководилац – др Саша Орловић

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Ashrafzadeh M., Djan M, Szendrei L, Paulauskas A, Scandura M, Bagi Z, Ilie DE, Kerdikoshvili N, Marek P, Soós N, Kusza S. (2018) Large-scale mitochondrial DNA analysis reveals new light on the phylogeography of Central and Eastern-European Brown hare (Lepus europaeus Pallas, 1778) PlosOne, 13,e0204653 IF 2.766
 • Radenković S, Veličković N, Ssymank A, Obreht Vidaković D, Djan M, Ståhls G, Veselić S, Vujić A (2018) Close relatives of Mediterranean endemo-relict hoverflies (Diptera, Syrphidae) in South Africa: Morphological and molecular evidence in the Merodon melanocerus subgroup. PlosOne, 13 (7) e0200805 IF 2.766
 • Djan M, Stefanović M, Veličković M, Lavadinović V, Alves PC, Suchentrunk F (2017) Brown hares (Lepus europaeus Pallas, 1778) from the Balkans: a refined phylogeographic model. Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy, 28(2): 186-193. IF 4.333
 • Radenković S, Šašić Zorić Lj, Djan M, Obreht Vidaković D, Ačanski J, Ståhls G, Veličković N, Markov Z, Petanidou T, Kočiš Tubić N, Vujić A (2017) Cryptic speciation in the Merodon luteomaculatus complex (Diptera: Syrphidae) from the eastern Mediterranean, Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 56(2): 170-191. IF 2.444
 • the Lagomorph Genomics Consortium (2016) LaGomiCs—Lagomorph Genomics Consortium: An International Collaborative Effort for Sequencing the Genomes of an Entire Mammalian Order. Journal of Heredity 107 (4): 295 – 308 IF 2.432

ОСТАЛО

 • Укупно 42 рада из категорија М20, 16 радова из категорија М50 и 150 саопштења на домаћим и међународним скуповима. х индекс износи 8 (извор Scopus).
 • Учесник на шест међународних пројекта, седам националних пројеката финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, два пројекта финансирана од стране надлежних тела влада Грчке и Турске, три национална пројекта финансирана од стране Покрајинског Секретаријата за науку и технолошки развој АП Војводине и 6 пројеката финансираних од стране Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине (на 3 је руководилац пројекта). Учесник и члан менаџмент комитета COST акције ТД 1101, у оквиру које је и оснивач и учесник Међународног Kонзорцијума за секвенцирање генома Lagomorpha – LaGomiCs (Lagomorph Genomics Consortium).
 • Ментор три одбрањене докторске дисертације, 12 дипломских и 18 мастер радова.
 • Од 2016. до данас обавља функцију помоћника Директора Департмана за биологију и екологију.
 • Члан Председништва Друштва генетичара Србије у мандату 2014-2019. година.
 • Председник научног друштва „Дивљач Балкана – научно друштво“ у мандату 2014-2016. година (данас Научно друштво за менаџмент дивљачи).
 • Добитник стипендија за 5 истраживачких посета и то: једномесечни студијски боравак на Универзитету у Болоњи, Италија; Erasmus Mundus JoinPenta SEE; 1-16.04.2013. – истраживачка посета Универзитет у Порту, Португал, STSM, COST TD1101; 1-30.04.2002. – истраживачка посета Ветеринарско-медицински Универзитет у Бечу, Аустрија, One Month Visit Mobility Grant WUS Austrija; 1.11.2001 – 31.01.2002. – истраживачка посета Ветеринарско-медицински Универзитет у Бечу, Аустрија, CEEPUS Mobility Grant; 2001 – летњи истраживачки програм Универзитета Илиноис у Чикагу.
 • Стипендиста Министарства просвете и науке за постдокторско усавршавање у иностранству у периоду 10.05.–2.06.2011. године у Научном институту за екологију дивљачи, Ветеринарско-медицинског Универзитета у Бечу, Аустрија.