fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Рада Ракић

Photo of Др Рада Ракић
Др Рада Ракић
редовни професор шеф Катедре
IV спрат, кабинет бр. 2a, Лабораторија за хуману биологију Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2687

SCOPUS Author ID: 6701596544

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2009. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1991. Магистар медицинских наука – цитогенетике, Медицински факултет, Универзитет у Тузли
 • 1986. Професор биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Сарајеву

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2015. – данас, Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. – 2015., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1992. – 2010., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1987. – 1992., Асистент, Медицински факултет, Универзитет у Тузли
 • 1986. – 1987., Асистент-приправник, Биолошки институт, Универзитет у Сарајеву

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Биологија ћелије
 • Антропологија
 • Екологија човека
 • Форензичка Антропологија, АЦИМСИ
 • Биолошка антропологија
 • Утицај еколошких фактора на људске популације

УЏБЕНИЦИ

 • Практикум из биологије за студенте медицине и стоматологије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Хумана биологија, Антропологија, Физичка антропологија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • „Промењивост морфофункционалних показатеља код становника Беларусије и Војводине-Србије“, време трајања 2013-2016, руководиоци проф. др Верица Божић-Крстић и проф. др Бранислава Белић, учесници на пројекту: Рада Ракић и Татјана Павлица

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Rakić R, Božić – Krstić V, Pavlica T. 2011. Relationship between overweight, obesity and socioeconomic factors of adolescents in Vojvodina, Serbia. HOMO-Journal of Comparative Human Biology, 62, 307-313.
 • Rakić R, Pavlica T. Nutritional Status of 19- Year-Old Adolescents in Urban Areas of Vojvodina-The Republic of Serbia. Anthropological Researches and Studies, 2014; (4):13-19.
 • Rakić R, Pavlica T, Jovičić D. 2016. Overweight and obesity in children and adolescents from Serbia in the period 2001-2004 and 2011-2014. Anthropol Anz. 73(2): 109-116.
 • Rakić R, Božić-Krstić V, Pavlica T, Belić B, Tegako L. Comparative analysis of the anthropological characteristics of children from Vojvodina (Serbia) and Belarus. Anthropological Researches and Studies. 2017; 7:36-43.
 • Pavlica T, Rakić R, Božić-Krstić V, Srdić-Galić B. 2018. Secular trend of head and face shape in adult population of Vojvodina (Serbia). Ann Hum Biol. 26:1-7.

ОСТАЛО

 • Заменик председника Библиотечког одбора Универзитета у Новом Саду, Природно-математичког факултета у Новом Саду
 • Члан Антрополошког друштва Србије