fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Др Ружица Игић » Ружица Игић

Др Ружица Игић

редовни професор шеф Катедре
Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Трг Доситеја Обрадовића 2 II спрат, кабинет бр. 17 21000 Нови Сад 021/485-2665 021/485-2878 Website: Биографија
Photo of Др Ружица Игић

Biographical Info

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 1992. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1983. Магистар биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1981. Дипломирани професор биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2018. – данас, Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2000. – 2005., Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1995. – 2000., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1984. – 1995., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Теренска настава 1
 • Систематика виших биљака
 • Лековите биљке
 • Ботаничке збирке у настави биологије
 • Економска ботаника
 • Интерспецијска варијабилност биљака
 • Систематика биљака (за студенте Фармације)

УЏБЕНИЦИ

 • Игић Р., Вуков, Д. (1998): Ботаника – Практикум за студенте Екологије и заштите животне средине. Едиција Универзитетски уџбеник, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад.
 • Игић Р., Вуков, Д.(2000): Практикум из Систематике виших биљака. Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Институт за биологију, Нови Сад.
 • Игић, Р., Вуков, Д., Божин, Б., Орловић, С. (2010): Лековите биљке, „Врело“ – Друштво за здраву исхрану и заштиту животне средине, Нови Сад.
 • Игић, Р. ед. (2012): Алергијске биљке. Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за биологију и екологију, Врело, Нови Сад.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Ботаника – таксономија, Флористика, Фитогеографија, Лековите биљке, Заштита природе

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Пројекат Министарства за науку и технолошки развој: Биосенсинг технологије и глобални системи за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима; (број пројекта III 043002); Учесник на пројекту
 • Пројекат Министарства за науку и технолошки развој: Акватичне макрофите реке Дунав у Србији – фактори индикације и ремедијације (број пројекта: 133001); Руковоцилац пројекта.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Vukov Dragana M, Ilic Milos M, Cuk Mirjana R, Igic Ruzica S, Janauer Georg A (2017) The relationship between habitat factors and aquatic macrophyte assemblages in the Danube River in Serbia, Archives of Biological Sciences, 69(3), pp. 427-437.
 • Willner Wolfgang,…,Igic Ruzica S,…,Krstivojevic-Cuk Mirjana,…,(broj koautora 24) (2017) A higher-level classification of the Pannonian and western Pontic steppe grasslands (Central and Eastern Europe), Applied Vegetation Science, 20(1), pp. 143-158.
 • Vukov Dragana M, Galic Zoran, Rucando Marko M, Ilic Milos M, Cuk Mirjana R, Igic Dusan, Igic Ruzica S, Orlovic Sasa S (2016) Effects of Natural Broadleaved Regeneration Vs Conifer Restoration on the Herb Layer and Microclimate, Archives of Biological Sciences, 68(3), pp. 483-493.
 • Tubic Ljiljana B, Anackov Goran T, Milojevic Jelena D, Ghalawenji Nabil, Mitic Nevena V, Igic Ruzica S, Zdravkovic-Korac Snezana R (2014) High variability in the tissue culture response of root-tips of Allium ascalonicum individuals and optimization of the regeneration procedure, Plant Cell Tissue and Organ Culture, 118(1), pp. 101-110.
 • Vukov Dragana M, Jurca Tamara, Rucando Marko M, Igic Ruzica S, Miljanovic Branko M (2013) Cabomba Caroliniana A. Gray 1837-A New, Alien and Potentially Invasive Species in Serbia, Archives of Biological Sciences, 65(4), pp. 1515-1520.

ОСТАЛО

 • Од 2001. до 2015. године – Директор Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду
 • Од 2008. До 2011. – члан Одбора за заштиту животне средине у скупштини града Новог Сада
 • Од 2011. до 2013. – члан Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду и Одбора за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво у Народној скупштини Републике Србије
 • Од 2014. године – заменик председника управног одбора Српског биолошког друштва
 • Од 2011. године – члан Стручног већа за природно-математичке науке УНС
 • Заменик председника УО Српског биолошког друштва
 • Председник Ботаничког друштва „Андреас Волни“
 • Члан Internationale Arbeitsgemeinschaft Donauforschung (IAD)
 • Члан European Vegetation Survey (EVS)
 • Члан European Dry Grassland Group (EDGG)
 • Добитник Златне повеље Српског биолошког друштва 2013. и Златне плакете са сертификатом „Покрета горана“ 2010. године