fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Др Силвана Андрић » Силвана Андрић

Др Силвана Андрић

редовна професорка
Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Трг Доситеја Обрадовића 2 III спрат, кабинет бр. 17 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2673 021/450-620 Website: Биографија
Photo of Др Силвана Андрић

Biographical Info

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2004. Пост-докторске студије, Национални институти за здравље (NIH, Bethesda, USA)
 • 1999. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1995. Магистар биохемијских наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1992. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2009. – данас, Редовна професорка, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2004. – 2009., Ванредна професорка, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1999. – 2004., Доценткиња, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1995. – 1999., Асистенткиња, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Основе физиологије животиња
 • Молекуларна и ћелијска физиологија
 • Механизми ћелијске комуникације (1/2 курса)
 • Основи молекуларне и ћелијске имунологије (1/2 курса)
 • Упоредна физиологија животиња (1/2 курса)
 • Ендокринологија (1/2 курса)

Мастер студије

 • Молекуларна физиологија специјализованих типова ћелија
 • Репродуктивна физиологија
 • Репродуктивна биологија (1/2 курса)
 • Ћелијски сигналинг у репродукцији (1/2 курса)
 • Неуроендокринологија (1/2 курса)
 • Експериментална физиологија (1/4 курса)

Докторске студије

 • Молекуларни догађају и сигнални путеви у регулацији митоhондријалне биогенезе
 • Молекуларни механизми ћелијских комуникација (1/2 курса)
 • Молекуларна и ћелијска имунологија (1/2 курса)
 • Репродуктивна ендокринологија (1/2 курса)
 • Мреже сигналних путева у репродукцији (1/2 курса)
 • Молекуларни догађаји и сигнални путеви у регулацији функције тестиса (1/2 курса)

УЏБЕНИЦИ

 • Ковачевић Р, Костић Т, Андрић С (1995): Практикум из физиологије животиња. Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факутет.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Биологија (област)
 • Физиологија животиња (ужа научна област)
 • Репродуктивна ендокринологија, Ћелијска сигнализација, Митохондријална динамика (подобласти)

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Назив пројекта: „Молекуларни механизми и путеви сигналне трансдукције укључени у регулацију стероидогенезе и адаптацију Leydig-ових ћелија на поремећену хомеостазу“, финансијер пројекта: Министарство образовања, науке и технолошког развоја, број пројекта: ОН173057, трајање пројекта: 01.01.2011.-31.12.2019. године, руководилац пројекта: проф. др Татјана Костић.
 • Назив пројекта: „Да ли су репродуктивни хормони и њихова сигнализација молекуларни механизми који повезују стрес, метаболички синдром и старење?“, финансијер пројекта: АПВ Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делaтност, број пројекта: АПВ-142-451-2485, трајање пројекта: 01.01.2014.-31.12.2019. године, руководилац пројекта: проф. др Силвана Андрић.
 • Назив пројекта: „The CNG channels in Leydig cell – identification, characterization and functional coupling to testosterone production“, финансијер пројекта: САНУ и Академија наука Чешкe Републикe, број пројекта: БХ-2014, трајање пројекта: 01.01.2015.-31.12.2020. године, руководилац пројекта из Србије: проф. др Силвана Андрић.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Radovic SM, Starovlah IM, Capo I, Miljkovic D, Nef S, Kostic TS, Andric SA (2019): Insulin/IGF1 signalling regulates the mitochondrial biogenesis markers in steroidogenic cells of prepubertal testis, but not ovary. Biol Reprod 100 (1): 253-267.
 • Gak IA*, Radovic SM*, Dukic AR, Janjic MM, Stojkov-Mimic NJ, Kostic TS, Andric SA (2015): Stress stimulates mitochondrial biogenesis to preserve steroidogenesis in Leydig cells of adult rats. BBA Mol Cell Res 1853: 2217-2257.
 • Stojkov-Mimic NJ, Bjelic MM, Radovic SM, Mihajlovic AI, Sokanovic SJ, Baburski AZ, Janjic MM, Kostic TS, Andric SA (2015): Intratesticular alpha1-adrenergic receptors mediate stress-disturbed transcription of steroidogenic stimulator NUR77 as well as steroidogenic repressors DAX1 and ARR19 in Leydig cells of adult rats. Mol Cell Endo 412: 309-319.
 • Bjelic MM, Stojkov NJ, Radovic SM, Baburski AZ, Janjic MM, Kostic TS, Andric SA (2015): Prolonged in vivo administration of Testosterone-enanthate, the widely used and abused anabolic androgenic steroid, disturbs prolactin and cAMP signaling in Leydig cells of adult rats. J Steroid Biochem Mol Biol 149: 58-69.
 • Stojkov NJ, Baburski AZ, Bjelic MM, Sokanovic SJ, Mihajlovic AI, Drljaca DM, Janjic MM, Kostic TS, Andric SA (2014): In vivo blockade of alpha1-adrenergic receptors mitigates stress-disturbed cAMP & cGMP signaling in Leydig cells. Mol Hum Reprod 20 (1):77-88.

ОСТАЛО

 • Број радова на SCI листи: 66; укупан број радова: 83; укупан број саопштења: 170.
 • Број хетероцитата: 1284 (SCOPUS), хетероцитатни инекс h=20 (SCOPUS).
 • Чланство: Српско биолошко друштво; Српско физиолошко друштво; Српско друштво за митохондријалну и слободно-радикалску физиологију; Српско друштво за молекуларну биологију; Society for the Study of Reproduction.
 • Једна од четири оснивача акредитованог Центра изузетних вредности за репродуктивну ендокринологију и сигнализацију.