Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Слободанка Пајевић

Photo of Др Слободанка Пајевић
Др Слободанка Пајевић
редовни професор
П41 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2650

SCOPUS Author ID: 6701314942
ORCID ID: 0000-0002-7103-3171
Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 1997. Докторат (Област Биологија/Физиологија биљака), Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1991. Магистратура (Област Биологија/Таксономија), Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1984. Диплома (Област Биологија), Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2007. – данас, Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2003. – 2007., Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1998. – 2003., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1986. – 1998., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Физиологија биљака
 • Основи физиологије биљака
 • Инструменталне методе у биологији
 • Физиологија стреса биљака

Мастер студије

 • Фитоиндикација и фиторемедијација
 • Физиологија дрвенастих биљака

Докторске студије

 • Физиолошка екологија биљака

УЏБЕНИЦИ

 • Максимовић, И., Пајевић, С. (2002): Практикум из физиологије биљака, Пољопривредни факултет, Природно-математички факултет, Нови Сад, Верзал Нови Сад, с. 240./li>
 • Крстић, Б., Пајевић, С., Арсенијевић-Максимовић И., Ћулафић, Љ., Стикић, Р., Васић, Д. (2003): Експерименталне вежбе из физиологије биљака за средње школе. Југословенско друштво за физиологију биљака, Београд, Департман за биологију и екологију, Нови Сад, Институт за истраживања у пољопривреди Србија, Београд (Едс). Визартис ДОО, Београд, с. 115.
 • Ољача Р., Крстић, Б., Пајевић, С. (2006): Физиологија билјака. Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет (Ед.), Арт Принт, Бања Лука, с. 264.
 • Пајевић С., Николић, Н., Боришев, М., Жупунски, М. (2014): Основи физиологије биљака. Практикум за студенте екологије. Природно-математички факултет Нови Сад (Ед.), Стојков Нови Сад, с. 162.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Биологија / Екологија / Физиологија биљака, Екофизиологија биљака

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • “Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима”, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, бр. III 43002.

 • “Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање”, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, бр. III 43007.
 • “Биолошки активне компоненте и лековити потенцијал функционалне хране гајене у Војводини”, Покрајински секретаријат за високо образовање и научно-истраживачку делатност АПВ, бр. 114-451-2149/2016-0.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Pajević S., Borišev M., Nikolić N., Arsenov D., Orlović S., Župunski M. (2016): Phytoextraction of Heavy Metals by Fast-Growing Trees: A Review. In: Phytoremediation: Managment of environmental contaminants (Abid Ali Ansari, Sarvajeet Singh Gill, Ritu Gill, Guy R. Lanza, Lee Newman, eds.). Springer International Publishing Switzerland, Vol. 3., p.p. 29-64. ISBN 978-3-319-40146-1; DOI 10.1007/978-3-319-40148-5. Chapter in International Monograph.
 • Pajević S., Arsenov D., Nikolic N., Borisev M., Orčić D., Župunski M., Mimica-Dukić N. (2018): Heavy metal accumulation in vegetable species and health risk assessment in Serbia. Environmental Monitoring and Assessment 190, 8, p.
 • Borišev M., Pajević S., Nikolić N., Orlović S., Župunski M., Pilipović A., Kebert M. (2016): Magnesium and iron deficiencies alter Cd accumulation in Salix viminalis L. International journal for phytoremediation 18 (2), 164-170.
 • Pajević S., Borišev M., Orčić D., Boža P., Nikolić N. (2010): Photosynthetic and biochemical characteristics of invasive species (Ambrosia artemisiifolia L., Ambrosia trifida L. and Iva xanthifolia Nutt.) depending on soil humidity and phenological phase. Russian Journal of Ecology 41 (6), 498-505.
 • Pajević S., Borišev M., Rončević S., Vukov D., Igić R. (2008): Heavy metal accumulation of Danube river aquatic plants – indication of chemical contamination. Central European Journal of Biology 3(3), 285–294.

ОСТАЛО

 • Укупан број цитата (до 2019.): 264 (SCOPUS)
 • Укупан број радова са SCI листе: 36 (SCOPUS)
 • Усавршавања и студијски боравци:
  • Spain, Complutense University Madrid, training
  • France, University of Nice-Sophia Antipolis (UNSA), training
  • Finland, University of Eastern Finland (UEF), teaching
  • Italy, University of Naples Federico II, Naples, teaching
  • Spain, University of Alcala (UAH), Alcala de Henares, Madrid, teaching/training
  • Thailand, Prince of Songkla University (PSU), Hat-Yai, teaching / visiting professor
  • Finland, University of Turku (UTU), teaching
  • France, Lille Catholic University, teaching
 • Функције и активности у организацији рада факултета:
  • од 2015. – Институционални координатор Еразмус+ програма мобилности студената и наставника универзитета
  • од 2009. до 2015. – Продекан за наставу ПМФ-а у Новом Саду
  • од 2003. до 2009. – Помоћник директора Департмана за биологију и екологију ПМФ-а у Новом Саду
  • од 2003. до 2009. – Члан Комисије за реформу и акредитацију студијских програма ПМФ-а у Новом Саду