Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Slobodanka Pajević

Photo of Dr Slobodanka Pajević
DrSlobodankaPajević
redovni profesor
P41Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2650

SCOPUS Author ID: 6701314942
ORCID ID: 0000-0002-7103-3171
Personalna stranica

 OBRAZOVANJE

 • 1997. Doktorat (Oblast Biologija/Fiziologija biljaka), Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1991. Magistratura (Oblast Biologija/Taksonomija), Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1984. Diploma (Oblast Biologija), Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2007. – danas, Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2003. – 2007., Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1998. – 2003., Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1986. – 1998., Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

Osnovne studije

 • Fiziologija biljaka
 • Osnovi fiziologije biljaka
 • Instrumentalne metode u biologiji
 • Fiziologija stresa biljaka

Master studije

 • Fitoindikacija i fitoremedijacija
 • Fiziologija drvenastih biljaka

Doktorske studije

 • Fiziološka ekologija biljaka

UDŽBENICI

 • Maksimović, I., Pajević, S. (2002): Praktikum iz fiziologije biljaka, Poljoprivredni fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Verzal Novi Sad, s. 240./li>
 • Krstić, B., Pajević, S., Arsenijević-Maksimović I., Ćulafić, LJ., Stikić, R., Vasić, D. (2003): Eksperimentalne vežbe iz fiziologije biljaka za srednje škole. Jugoslovensko društvo za fiziologiju biljaka, Beograd, Departman za biologiju i ekologiju, Novi Sad, Institut za istraživanja u poljoprivredi Srbija, Beograd (Eds). Vizartis DOO, Beograd, s. 115.
 • Oljača R., Krstić, B., Pajević, S. (2006): Fiziologija biljaka. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet (Ed.), Art Print, Banja Luka, s. 264.
 • Pajević S., Nikolić, N., Borišev, M., Župunski, M. (2014): Osnovi fiziologije biljaka. Praktikum za studente ekologije. Prirodno-matematički fakultet Novi Sad (Ed.), Stojkov Novi Sad, s. 162.

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Biologija / Ekologija / Fiziologija biljaka, Ekofiziologija biljaka

ODABRANI PROJEKTI

 • “Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima”, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, br. III 43002.

 • “Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje”, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, br. III 43007.
 • “Biološki aktivne komponente i lekoviti potencijal funkcionalne hrane gajene u Vojvodini”, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost APV, br. 114-451-2149/2016-0.

ODABRANE REFERENCE

 • Pajević S., Borišev M., Nikolić N., Arsenov D., Orlović S., Župunski M. (2016): Phytoextraction of Heavy Metals by Fast-Growing Trees: A Review. In: Phytoremediation: Managment of environmental contaminants (Abid Ali Ansari, Sarvajeet Singh Gill, Ritu Gill, Guy R. Lanza, Lee Newman, eds.). Springer International Publishing Switzerland, Vol. 3., p.p. 29-64. ISBN 978-3-319-40146-1; DOI 10.1007/978-3-319-40148-5. Chapter in International Monograph.
 • Pajević S., Arsenov D., Nikolic N., Borisev M., Orčić D., Župunski M., Mimica-Dukić N. (2018): Heavy metal accumulation in vegetable species and health risk assessment in Serbia. Environmental Monitoring and Assessment 190, 8, p.
 • Borišev M., Pajević S., Nikolić N., Orlović S., Župunski M., Pilipović A., Kebert M. (2016): Magnesium and iron deficiencies alter Cd accumulation in Salix viminalis L. International journal for phytoremediation 18 (2), 164-170.
 • Pajević S., Borišev M., Orčić D., Boža P., Nikolić N. (2010): Photosynthetic and biochemical characteristics of invasive species (Ambrosia artemisiifolia L., Ambrosia trifida L. and Iva xanthifolia Nutt.) depending on soil humidity and phenological phase. Russian Journal of Ecology 41 (6), 498-505.
 • Pajević S., Borišev M., Rončević S., Vukov D., Igić R. (2008): Heavy metal accumulation of Danube river aquatic plants – indication of chemical contamination. Central European Journal of Biology 3(3), 285–294.

OSTALO

 • Ukupan broj citata (do 2019.): 264 (SCOPUS)
 • Ukupan broj radova sa SCI liste: 36 (SCOPUS)
 • Usavršavanja i studijski boravci:
  • Spain, Complutense University Madrid, training
  • France, University of Nice-Sophia Antipolis (UNSA), training
  • Finland, University of Eastern Finland (UEF), teaching
  • Italy, University of Naples Federico II, Naples, teaching
  • Spain, University of Alcala (UAH), Alcala de Henares, Madrid, teaching/training
  • Thailand, Prince of Songkla University (PSU), Hat-Yai, teaching / visiting professor
  • Finland, University of Turku (UTU), teaching
  • France, Lille Catholic University, teaching
 • Funkcije i aktivnosti u organizaciji rada fakulteta:
  • od 2015. – Institucionalni koordinator Erazmus+ programa mobilnosti studenata i nastavnika univerziteta
  • od 2009. do 2015. – Prodekan za nastavu PMF-a u Novom Sadu
  • od 2003. do 2009. – Pomoćnik direktora Departmana za biologiju i ekologiju PMF-a u Novom Sadu
  • od 2003. do 2009. – Član Komisije za reformu i akreditaciju studijskih programa PMF-a u Novom Sadu