fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Др Снежана Раденковић » Снежана Раденковић

Др Снежана Раденковић

редовнa професорица шефица Катедре
Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду Трг Доситеја Обрадовића 2 III спрат, кабинет бр. 11 21000 Нови Сад 021/485-2697 Website: Биографија
Photo of Др Снежана Раденковић

Biographical Info

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2008. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1999. Магистар биолошких наука, област Таксономија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1993. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2019. – данас, Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2014. – 2019., Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. – 2014., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2000. – 2009., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1996. – 2000., Асистент-приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Морфологија и систематика бескичмењака
 • Зоологија бескичмењака
 • Теренска настава 1
 • Ентомологија
 • Угроженост бескичмењака и њихова заштита
 • Моделовање дистрибуције врста
 • Таксономија животиња
 • Увод у конзервациону биологију
 • Економски значајни инсекти
 • Пчеларство
 • Примењена ентомологија са акарологијом
 • Специјална таксономија инвертебратa
 • Конзервација животиња

УЏБЕНИЦИ

 • Примак Р., Милић Д., Раденковић С., Обрехт Д., Бјелић-Чабрило О., Вујић А. (2015) Увод у конзервациону биологију (ИСБН 978-86-7031-353-8), ПМФ, Нови Сад.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Биологија, Зоологија, Ентомологија, Таксономија, Фаунистика

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Диптера: Сyрпхидае) као модел организми, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број пројекта ОИ 173002, 2011.-
 • European Red List of Hoverflies (EU and pan-Europe). EC: Service contract for Status assessment of European Hoverflies (Syrphidae) ENV.D.2/SER/2018/0027, 2019.-2021.
 • Insect-plant relationships: insights into biodiversity and new applications (FlyHigh). Horizon2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, 2015.-2018.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Milić D, Radenković S, Ačanski J, Vujić A (2019) The importance of hidden diversity for insect conservation: a case study in hoverflies (the Merodon atratus complex, Syrphidae, Diptera). Journal of Insect Conservation. https://doi.org/10.1007/s10841-018-0111-7
 • Radenković S, Šašić Zorić Lj, Djan M, Obreht Vidaković D, Ačanski J, Ståhls G, Veličković N, Markov Z, Petanidou T, Kočiš Tubić N, Vujić A (2018) Cryptic speciation in the Merodon luteomaculatus complex (Diptera: Syrphidae) from the eastern Mediterranean. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 56 (2): 170-191. DOI: 10.1111/jzs.12193.
 • Radenković S, Veličković N, Ssymank A, Obreht Vidaković D, Djan M, Ståhls G, Veselić S, Vujić A (2018) Close relatives of Mediterranean endemorelict hoverflies (Diptera, Syrphidae) in South Africa: Morphological and molecular evidence in the Merodon melanocerus PLoS ONE, 13(7): e0200805.
 • Vujić A, Ståhls G, Radenković S (2018) Hidden European diversity: a new monotypic hoverfly genus (Diptera: Syrphidae: Eristalinae: Rhingiini). Zoological Journal of the Linnean Society, zly066, https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zly066.
 • Radenković S, Schweiger O, Milić D, Harpke A, Vujić A (2017) Living on the edge: Forecasting the trends in abundance and distribution of the largest hoverfly genus (Diptera: Syrphidae) on the Balkan Peninsula under future climate change. Biological Conservation, 212: 216-229.

ОСТАЛО

 • Преко 60 публикација и 70 саопштења
 • Учешће на 11 националних и 4 европска пројекта
 • Шеф Катедре за зоологију
 • Сарадник Академијског одбора за проучавање фауне Србије при САНУ