Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620 ћирилица | latinica

Снежана Радуловић

Photo of Др Снежана Радуловић
Др Снежана Радуловић
редовни професор шеф Катедре
IV спрат, кабинет бр. 6 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад 021/485-2689

SCOPUS Autor ID: 36731414100

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2000 – 2005 Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, УНС
 • 1993 – 2000 Магистар биoлошких наука, Природно-математички факултет, УНС
 • 1984 – 1992 Дипломирани биолог – професор биологије, Природно-математички факултет, УНС

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2016 – Редовни професор, Департман за биологију и екологију,Природно-математички факултет, УНС
 • 2011-2016 Ванредни професор, Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, УНС
 • 2006-2011 Доцент, Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, УНС
 • 2000-2006 Асистент, Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, УНС
 • 1997-2000 Асистент-приправник, Департман за биологију, Природно-математички факултет, УНС
 • 1993-1996 Стипендиста МНТР на Институту за биологију, Природно-математичком факултету, УНС
 • 1993 Сарадник преко Републичког фонда затржиште рада, Институт за биологију, Природно-математички факултет, УНС

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Основи екологије
 • Општа екологија
 • Екологија биљака
 • Теренска настава 3

Мастер студије

 • Општа екологија
 • Екологија и мониторинг копнених вода
 • Екологија копнених вода
 • Фитоценологија
 • Еколошки класификациони системи
 • Примена техника даљинског очитавања у екологији

Докторске студије

 • Синтаксономија
 • Квантитативна екологија
 • Екологија инвазивних биљака

УЏБЕНИЦИ

 • Радуловић С, Цвијановић Д. (2016): Основе екологије. Основни уџбеник. Природно-математички факултет, УНСПМФ, ИСБН: 978-86-7031-332-3,1-281
 • Радуловић С, Теодоровић И. (2011): Екологија и мониторинг копнених вода. Методолошки приручник, УНСПМФ, ИСБН 978-86-7031-143-5.1-200

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

Процена еколошког статуса копнених вода, Фитоценологија, Фитоиндикација, Хидроморфологија водених станишта, Имплементација протокола за мониторинг река и језера за конзрвацију, ГИС и даљинско очитавње у екологији, Вештачке неуронске мреже и data minig моделовање у екологији, Биосенсинг технологије у акватичним екосистемима, Еколошки инжењеринг

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2019: Joint Danube Survey 4. International Commission for Danube Research ICPDR
 • 2013-2018: FP7 SOLUTIONS (for present and future emerging pollutants in land and water resources management) ENV.2013.6.2-2 Toxicants, environmental pollutants and land and water resources management
 • 2011-2020: Biosensing Technologies and Global System for Long-Term Research and Integrated Management of Ecosystems’, MNTR 043002

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

  • Boon PJ, Argillier C, Ciampittiello M, England J, Peterlin M, Radulovic S, Rowan J, Soszka H, Urbanič, G (2019) Developing a standard approach for assessing the hydromorphology of lakes in Europe. AquaticConservation: Marine and Freshwater Ecosystems,29 (4)521-675
  • Vukov D, Ilic M, Cuk M, Radulovic S, Igic R, Janauer G (2018) Combined effects of physical environmental conditions and anthropogenic alterations are associated with macrophyte habitat fragmentation in rivers – Study of the Danube in Serbia.Science of the Total Environment, 634,780-790
  • Damnjanović, B, Novković, M, Vesić, A, Živković, M, Radulović, S, Vukov, D, Anđelković, A, Cvijanović, D. (2018). Biodiversity-friendly designs for gravel pit lakes along the Drina River floodplain (the Middle Danube Basin, Serbia). Wetland Ecology and Management. DOI 10.1007/s11273-018-9641-8
  • Cvijanović, D, Lakušić, D, Živković, M, Novković, M, Anđelković, A, Pavlović, D, Vukov, D, Radulović, S.(2018) An overview of aquatic vegetation in Serbia. Tuexenia, 38: 269-286.
  • Živković M. Milica, Anđelković A. Ana, CvijanovićLj. Dušanka, Novković Z. Maja, Vukov M. Dragana, Šipoš Š. Šandor, Ilić M. Miloš, Pankov P. Nemanja, Miljanović M. Branko, Marisavljević P. Dragana,Pavlović M. Danijela, Radulović B. Snežana (2018). The beginnings of Pistia stratiotes 1753 invasion in the lower Danube delta: The first record for the Province of Vojvodina (Serbia). BioInvasions Records. (In press)

ОСТАЛО

  • Учесник 12 националних и 9 међународних пројеката
  • Аутори коаутор 17 радова објављених у научним часописима, преко 60 радова и саопштења на научним конференцијама, 1 национална и 3 међународне монографије и 2 уџбеника

Коаутор три техничка решења:

Менторства:

  • Дипломски и Мастер завршни радови: преко 50
  • Докторске дисертације: 1 одбрањена, 5 у процесу израде

Функције у оквиру Факултета или Департмана:

  • Члан Савета УНСПМФ 2018-2021.
  • Шеф Катедре за екологију, Департман за биологију и екологију, УНСПМФ, 2011-2021.
  • Заменик Председника Етичке комисије ПМФ-а, УНСПМФ, 2015-2018.
  • Члан Наставно-научног Већа ПМФ-а, УНСПМФ, 2009-2018.
  • Члан Комисије за издавачку делатност ПМФ-а, УНСПМФ, 2008-2012.
  • Председник Комисије за признавање страних високошколских исправа УНС за област биологија и екологија, Универзитету Новом Саду, 2006-2016.
  • Члан Комисије за доделу стамбених кредита Универзитета у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду, 2008-2009
  • Помоћник директора ДБЕ, Департман за биологију и екологију, УНСПМФ, 2006-2012.

Рад у стручним и научним организацијама:

  • Експерт и национални представник у EU CEN (Comitéeuropéen de normalisation,European Committee for Standardization, EuropäischesKomiteefürNormung TC 230/WG 2 biological and ecological methods), Берлин-Брисел од 2005. године
  • Председник ISO/CEN групе за квалитет вода, Национални Институт за Стандардизацију Републике Србије од 2011. године
  • Члан Управног одбора IAD-a (International association of Danube research), Беч од 2008. године
  • Гостујући професор на Универзитету Источно Сарајево, Технолошки факултет Зворник, Зворни код 2016. године
  • Председник Центра за трансфер еколошке изврсности ТИЦЕ, Нови Сад, од 2017. године

Награде:

 • Јубиларна награда Института за Стандардизацију Републике Србије због изузетног доприноса развоју, примени и промоцији стандарда и за унапређење стандардизације на националном и међународном нивоу, Београд 2016.
 • Диплома-захвалница студентске организације ФТН-а УНС и Београдског Универзитета за и зузетан допринос Заштитијади 2011. (Будва 2011)