fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Снежана Радуловић

Photo of Др Снежана Радуловић
Др Снежана Радуловић
редовни професор шеф Катедре
IV спрат, кабинет бр. 6 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад 021/485-2689

SCOPUS Author ID: 36731414100

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2005. Доктор биолошких наука – Екологија биљака, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2000. Магистар биoлошких наука – Екологија биљака, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1992. Дипломирани биолог – професор биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2016. – данас, Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. – 2016., Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2006. – 2011., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2000. – 2006., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1997. – 2000., Асистент-приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1993. – 1996., Стипендиста МНТР, Институт за биологију, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1993., Сарадник преко Републичког фонда затржиште рада, Институт за биологију, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Основи екологије
 • Општа екологија
 • Екологија биљака
 • Теренска настава 3

Интегрисане студије

 • Општа екологија

Мастер студије

 • Екологија и мониторинг копнених вода
 • Екологија копнених вода
 • Фитоценологија
 • Еколошки класификациони системи
 • Примена техника даљинског очитавања у екологији

Докторске студије

 • Синтаксономија
 • Квантитативна екологија
 • Екологија инвазивних биљака

УЏБЕНИЦИ

 • Радуловић С, Цвијановић Д. (2016): Основе екологије. Основни уџбеник. Природно-математички факултет, УНСПМФ, ИСБН: 978-86-7031-332-3,1-281
 • Радуловић С, Теодоровић И. (2011): Екологија и мониторинг копнених вода. Методолошки приручник, УНСПМФ, ИСБН 978-86-7031-143-5.1-200

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Процена еколошког статуса копнених вода
 • Фитоценологија
 • Фитоиндикација
 • Хидроморфологија водених станишта
 • Имплементација протокола за мониторинг река и језера за конзрвацију
 • ГИС и даљинско очитавање у екологији
 • Вештачке неуронске мреже и data minig моделовање у екологији
 • Биосенсинг технологије у акватичним екосистемима
 • Еколошки инжењеринг

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2019: Joint Danube Survey 4. International Commission for Danube Research ICPDR
 • 2013-2018: FP7 SOLUTIONS (for present and future emerging pollutants in land and water resources management) ENV.2013.6.2-2 Toxicants, environmental pollutants and land and water resources management
 • 2011-2020: Biosensing Technologies and Global System for Long-Term Research and Integrated Management of Ecosystems’, MNTR 043002

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Boon PJ, Argillier C, Ciampittiello M, England J, Peterlin M, Radulovic S, Rowan J, Soszka H, Urbanič, G (2019) Developing a standard approach for assessing the hydromorphology of lakes in Europe. AquaticConservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 29 (4)521-675

 • Vukov D, Ilic M, Cuk M, Radulovic S, Igic R, Janauer G (2018) Combined effects of physical environmental conditions and anthropogenic alterations are associated with macrophyte habitat fragmentation in rivers – Study of the Danube in Serbia.Science of the Total Environment, 634, 780-790
 • Damnjanović, B, Novković, M, Vesić, A, Živković, M, Radulović, S, Vukov, D, Anđelković, A, Cvijanović, D. (2018). Biodiversity-friendly designs for gravel pit lakes along the Drina River floodplain (the Middle Danube Basin, Serbia). Wetland Ecology and Management. DOI 10.1007/s11273-018-9641-8
 • Cvijanović, D, Lakušić, D, Živković, M, Novković, M, Anđelković, A, Pavlović, D, Vukov, D, Radulović, S.(2018) An overview of aquatic vegetation in Serbia. Tuexenia, 38: 269-286.
 • Živković M. Milica, Anđelković A. Ana, CvijanovićLj. Dušanka, Novković Z. Maja, Vukov M. Dragana, Šipoš Š. Šandor, Ilić M. Miloš, Pankov P. Nemanja, Miljanović M. Branko, Marisavljević P. Dragana, Pavlović M. Danijela, Radulović B. Snežana (2018). The beginnings of Pistia stratiotes 1753 invasion in the lower Danube delta: The first record for the Province of Vojvodina (Serbia). BioInvasions Records. (In press)

ОСТАЛО

 • Учесник 12 националних и 9 међународних пројеката
 • Аутор и коаутор 17 радова објављених у научним часописима, преко 60 радова и саопштења на научним конференцијама, 1 национална и 3 међународне монографије и 2 уџбеника
 • Коаутор три техничка решења:
 • Менторства:
  • Дипломски и Мастер завршни радови: преко 50
  • Докторске дисертације: 1 одбрањена, 5 у процесу израде
 • Функције у оквиру Факултета или Департмана:
  • Члан Савета УНСПМФ 2018-2021.
  • Шеф Катедре за екологију, Департман за биологију и екологију, УНСПМФ, 2011-2021.
  • Заменик Председника Етичке комисије ПМФ-а, 2015.-2018.
  • Члан Наставно-научног Већа ПМФ-а, 2009.-2018.
  • Члан Комисије за издавачку делатност ПМФ-а, 2008.-2012.
  • Председник Комисије за признавање страних високошколских исправа УНС за област биологија и екологија, Универзитет у Новом Саду, 2006.-2016.
  • Члан Комисије за доделу стамбених кредита Универзитета у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду, 2008.-2009.
  • Помоћник директора, Департман за биологију и екологију, ПМФ, 2006.-2012.
 • Рад у стручним и научним организацијама:
  • Експерт и национални представник у EU CEN (Comitéeuropéen de normalisation, European Committee for Standardization, Europäisches Komitee für Normung TC 230/WG 2 biological and ecological methods), Берлин-Брисел од 2005. године
  • Председник ISO/CEN групе за квалитет вода, Национални Институт за Стандардизацију Републике Србије од 2011. године
  • Члан Управног одбора IAD-a (International association of Danube research), Беч од 2008. године
  • Гостујући професор на Универзитету Источно Сарајево, Технолошки факултет Зворник, од 2016. године
  • Председник Центра за трансфер еколошке изврсности ТИЦЕ, Нови Сад, од 2017. године
 • Награде:
  • Јубиларна награда Института за Стандардизацију Републике Србије због изузетног доприноса развоју, примени и промоцији стандарда и за унапређење стандардизације на националном и међународном нивоу, Београд 2016.
  • Диплома-захвалница студентске организације ФТН-а УНС-а и Београдског Универзитета за изузетан допринос Заштитијади 2011. (Будва 2011)