Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Весна Миланков

Photo of Др Весна Миланков
Др Весна Миланков
редовна професорица
III спрат, кабинет бр. 3 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2658

SCOPUS Author ID: 6506357903
ORCID ID: 0000-0002-8888-7026
Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2001. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1996. Магистар биолошких наука, област Таксономија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1993. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2011. – данас, Редовна професорица, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2006. – 2011., Ванредна професорица, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2001. – 2006., Доценткиња, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1997. – 2001., Асистенткиња, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Еволуциона биологија
 • Екологија адаптивне радијације
 • Молекуларна форензика у конзервационој биологији
 • Основе конзервационе биологије I

Мастер студије

 • Филогеографија
 • Молекуларна екологија
 • Еволуционо конзервациона биологија
 • Еволуција човека
 • Историја органског света

Докторске студије

 • Конзервациона биологија
 • Еволуциона генетика
 • Методологија научно истраживачког рада

УЏБЕНИЦИ

 • Миланков, В. (2007) Биолошка еволуција. ПМФ, Нови Сад. Уџбеник
 • Миланков, В., Јакшић, П. (2006) Методологија научно истраживачког рада у биолошким дисциплинама. ПМФ, Нови Сад. Уџбеник

 • Миланков, В. (2007) Основе конзервационе биологије I. ПМФ, Нови Сад. Скрипта
 • Миланков, В., Лудошки, Ј. (2006) Практикум из методологије научно истраживачког рада. ПМФ, Нови Сад. Практикум

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Еволуциона систематика, Конзервациона и популациона генетика

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Динамика генофонда, генетичка и фенотипска варијабилност популација, у зависности од променљивости средина, Министарство просвете и науке Републике Србије, ОИ173012

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Francuski*, Lj., Gojković*, N., Krtinić, B., Milankov, V. (2019) The diagnostic utility of sequence-based assays for the molecular delimitation of the epidemiologically relevant Culex pipiens pipiens taxa (Diptera: Culicidae). Bulletin of the Entomological Research. In Press. * Equal contribution
 • Krtinić, B., Francuski, Lj., Ludoški, J., Milankov, V. (2016) Integrative approach revealed contrasting pattern of spatial structuring within urban and rural biotypes of Culex pipiens. Journal of Applied Entomology, 41(1): 160-171.
 • Francuski, Lj., Đurakić, M., Ståhls, G., Milankov, V. (2014) Landscape genetics and wing morphometrics show a lack of structuring across island and coastal populations of the dronefly in the Mediterranean. Journal of Zoology, 292 (3): 156-169.
 • Francuski, Lj., Djurakic, M., Ludoški, J., Hurtado, P., Pérez-Bañón, C., Ståhls, G., Rojo, S., Milankov, V. (2014) Shift in phenotypic variation coupled with rapid loss of genetic diversity in captive populations of the Drone fly Eristalis tenax: consequences for rearing and potential commercial use. Journal of Economic Entomology, 12: 821-832.
 • Milankov, V., Ludoški, J., Francuski, Lj., Ståhls, G., Vujić, A. (2013) Genetic and phenotypic diversity patterns in Merodon albifrons (Diptera, Syrphidae): evidence of intraspecific spatial and temporal structuring. Biological Journal of Linnean Society, 110: 257-280.

ОСТАЛО

 • Укупан број радова и саопштења 61 радова (33 са SCI листе), 85 саопштења на научним конгресима
 • h = 12 (са аутоцитатима); h = 10 (без аутоцитата)