Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Зорица Свирчев

Photo of Др Зорица Свирчев
Др Зорица Свирчев
редовни професор
IV спрат, кабинет бр. 4 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2688 021/450-620

SCOPUS Author ID: 55880386700

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 1992. Докторат, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1988. Магистратура, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1983. Диплома, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2015. – данас, Доцент, Або Академи Универзитет у Турку, Финска
 • 2005. – данас, Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2000. – 2005., Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1995. – 2000., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Хидробиологија (1/2 курса)
 • Биотехнологија
 • Алгологија
 • Егзобиологија

Мастер студије

 • Екоремедијација вода
 • Токсичне, инфективне и инвазивне алге
 • Биотехнологија микроорганизама (1/3 курса)
 • Егзобиологија

Докторске студије

 • Биотехнолошка примена микроорганизама
 • Токсини микроорганизама

УЏБЕНИЦИ

 • Седмак Б., Свирчев З. (2011): Цијанобактерије и њихови токсини – еколошки и токсиколошки ризици и цветање цијанобактерија у Србији. Висока школа за варствоокоља, Велење. (М12)
 • Svirčev Z., Baltić V. (2009): Serbian guideline for cyanobacterial blooms. Environmental and health risks. Departman za biologiju i ekologiju, PMF i Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad. (M42)
 • Svirčev Z., Marković S., Krstić S., Plavša J. (2009): Surface Freshwater Quality State in Vojvodina and Proposal for the WFD Monitoring System based on Some Biological Elements. Faculty of Natural Sciences, University of Novi Sad, Novi Sad. (M42)
 • Свирчев З. (2005): Микроалге и цијанобактерије у биотехнологији. Департман за биологију, ПМФ, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад. (М42)

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Биотехнолошка примена цијанобактерија: могућност употребе азотофиксирајућих цијанобактерија као биофертилизатора; здружено гајење цијанобактерија и виших биљака; вештачка симбиоза између цијанобактерија и виших биљака; потенцијал производње пигмената и полисахарида цијанобактерија; секундарни метаболизам цијанобактерија и производња биолошки активних супстанци – нови антибиотици, антимикотици, антивирални и антитуморски агенаси; цијанобактеријски токсини;
 • Испитивање квалитета воде; мониторинг цветања цијанобактерија и појаве цијанотоксина; утицај цијанотоксина на здравље људи; епидемиологија примарног канцера јетре и других болести повезаних са цијанотоксинима;

 • Екоремедијација и екоманипулације у заштити и санацији водених екосистема;
 • Палеоклиматска и палеоеколошка реконструкција помоћу цијанобактеријских биомаркера; значај цијанобактеријских покорица у процесу формирања леса; рекултивација; поставка BLOCKDUST теорије;
 • Теоријска биологија: дефиниција живота; поставка GoL (Graph of Life) теорије.

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Cyanobacterial blooms and toxins in water resources: Occurrence, impacts and management – COST Action ESSEM (ES1105, 2011-2014)
 • Identification and characterization of cyanobacterial toxins based on their interaction with basic cellular detoxification systems in zebrafish (Danio rerio) and zooplankton Daphnia magna (SCOPES IZ73ZO_152274/1, 2014-2017)
 • Origins and evolution of life on Earth and in the Universe (ORIGINS) – TD COST Action (TD1308, 2013-2017)

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Svirčev Z., Marković S.B., Stevens T., Codd A.G., Smalley I., Simeunović J., Obreht I., Dulić T., Pantelić D., Hambach U. (2013): Importance of Biological Loess Crusts for Loess Formation in Semi-Arid Environments. Quaternary International, 296: 206-215. (M22)
 • Svirčev Z., Drobac D., Tokodi N., Vidović M., Simeunović J., Miladinov-Mikov M., Baltić V. (2013): Epidemiology of Primary Liver Cancer in Serbia and Possible Connection with Cyanobacterial Blooms. Journal of environmental science and health part c-environmental carcinogenesis & ecotoxicology reviews, 31(3): 181-200. (M21)
 • Svirčev Z., Lujić J., Marinović Z., Drobac D., Tokodi N., Stojiljković B., Meriluoto J. (2015): Toxicopathology induced by microcystins and nodularin: A histopathological review. J Environ Sci Health C Environ Carcinog Ecotoxicol Rev. 33(2): 125-167. (M21)
 • Svirčev, Z., Drobac D., Tokodi N., Mijović B., Codd G.A., Meriluoto J. (2017): Toxicology of microcystins with reference to cases of human intoxications and epidemiological investigations of exposures to cyanobacteria and cyanotoxins – Archives of Toxicology, 91(2):621-650 (M21a)
 • Svirčev Z., Drobac D., Tokodi N., Đenić D., Simeunović J., Hiskia A., Kaloudis T., Mijović B., Šušak S., Protić M., Vidović M., Onjia A., Nybom S., Važić T., Palanački Malešević T., Dulić T., Pantelić D., Vukašinović M., Meriluoto J. (2016): Lessons from the Užice case: how to complement analytical data. In: Handbook of Cyanobacterial Monitoring and Cyanotoxin Analysis (J. Meriluoto, L. Spoof & G.A. Codd, Eds.), Chichester: Wiley, pp. 298-308. (M13)

ОСТАЛО

 • Стипендија Британског Савета (11 месеци) на пројекту Nitrogen-fixing cyanobacteria in temperate climates and their potential use as biofertilizers. Универзитет у Дандију, Шкотска: 1991.-1992.
 • Прва награда на такмичењу Светске банке за најбољу идеју из области климатских адаптација (Development Marketplace) у Вашингтону, 2009. године
 • Оснивач и руководилац лабораторије за палеоеколошку реконструкцију ЛАПЕР (од 2009)
 • Члан COST ESSEM домена, панел експерт – рецензент у поцедури евалуације, селекције и прихватања COST акција (од 2008.)
 • Укупан број објављених уџбеника и монографија: 29
 • Укупан број објављених радова: 167
 • Укупан број саопштења: 220
 • Укупан број радова са SCI листе: 50
 • Укупан број цитата: 981 (са аутоцитатима) (Scopus)
 • h – индекс: 17