Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Милица Рат

Photo of Маст. биол. Милица Рат
Маст. биол. Милица Рат
самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама и научним центрима – руководилац у научној збирци хербаријум
II спрат, кабинет бр. 19 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2666

SCOPUS Author ID: 55810821300
ORCID ID: 0000-0001-7528-734X
Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2008. Дипломирани биолог-мастер, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2006. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2018. – данас, Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама или центрима, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. – 2018., Стручни сарадник у хербаријуму Департмана за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2012. – 2020., Истраживач-сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. – 2012., Истраживач-приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2007. – 2010., Стипендиста Министарства за науку Републике Србије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Ботаника, Систематика виших биљака, Таксономија, Номенклатура, Цитотаксономија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • ОИ173030; Република Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  назив: “Биодиверзитет флоре Србије и Балканског полуострва – процена стања, одрживости и заштите”, руководилац: проф. др. Дмитар Лакушић, Универзитет у Београду, Биолошки факултет, улога: истраживач, период трајања: 01/01/2011 – 31/12/2019
 • Д-33-51/30.06.2015 Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014, Programme BG03 Biodiversity and Ecosystem Services, назив: „East and South European Network for Invasive Alien Species – a tool to support the management of alien species in Bulgaria (ESENIAS-TOOLS)“, руководилац: др Теодора Тричкова, ИБЕР-БАС, Бугарска академија наука и уметности, Софија, Бугарска; улога: национални координатор, период трајања: 30/06/2015 – 30/04/2017
 • Република Србија, Министарство културе и информисања назив: “Herbarium Wolnyanum – 220 година дуг процес од стварања до дигиталног записа”, руководилац: Тамара Шандоров, Карловачка гимназија, Сремски Карловци, улога: стручни сарадник на пројекту, период трајања: 01/05/2017 – 31/12/2017

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Rat Milica, Andrić Andrijana, Anačkov Goran. Deceptive taxonomic importance of the Ornithogalum (Asparagaceae) seed morphology. Plant Systematics and Evolution, 2017, 303(5): 573-586. doi: 10.1007/s00606-017-1391-1

 • Rat M. Milica, Marjana T. Gavrilović, Boris Đ Radak, Bojana S. Bokić, Slobodan D. Jovanović, Biljana N. Božin, Goran T. Anačkov. Urban flora in the Southeast Europe and its correlation with urbanization. Urban Ecosystems, 2017, 303. doi: 10.1007/s11252-017-0645-6
 • Rat M. Milica, Gavarić S. Neda, Kladar V. Nebojša, Andrić M. Andrijana, Anačkov T. Goran, Božin N. Biljana. The phenolics of the Ornithogalum umbellatum L. (Hyacinthaceae): phytochemical and ecological characterization. Chemistry and Biodiversity, 2016, 13(11): 1551-1558. doi: 10.1002/cbdv.201600090
 • Andrić Andrijana, Rat Milica, Zorić Lana, Luković Jadranka. Anatomical characteristics of two Ornithogalum L. (Hyacinthaceae) taxa from Serbia and Hungary and their taxonomic implication. Acta Botanica Croatica, 2016, 75(1): 6-73. doi: 10.1515/botcro-2016-0002
 • Anačkov Goran, Rat Milica, Radak Boris, Igić Ružica, Vukov Dragana, Rućando Marko, Krstivojević Mirjana, Radulović Snežana, Cvijanović Dušanka, Milić Dubravka, Panjković Biljana, Szabados Klara, Perić Ranko, Kiš Alen, Stojšić Vida, Boža Pal. Alien invasive neophytes in Southeastern part of Pannonian Plain. Central European Journal of Biology, 2013, 8(10): 1032-1043

ОСТАЛО

 • Функције у оквиру Департмана: Руководилац у научној збирци – хербаријум
 • Чланство у организацијама:
  • International Association of Plant Taxonomy
  • Српско биолошко друштво
  • Ботаничко друштво “Андреас Волни”
  • НИДСБЕ “Јосиф Панчић”
  • Покрет горана Новог Сада
  • Покрет горана Војводине
 • Сертификовани курсеви:
  • 2009., 6.-9. јун: Тренинг курс “Academic skills – and the proper organization of research projects, presenting results“, Консултативни биро за међународне пројекте, Министарство науке и технолошког развоја, Република Србија
  • 2009, 9.-30. јул: Летња школа таксономије: European Distributed Institute of Taxonomy; EDIT Summer school: “From field to Web – studying biodiversity with the taxonomist’s toolbox“, Муран, Словачка
  • 2012., 30. јануар – 3. фебруар: Trening kurs “Botanical nomenclature Training Course“, Royal Botanical Garden, KEW, Richmond, UK
  • 2013., 8.-11. јул: Београд, Институт за заштиту биља и заштиту животне средине, EPPO course “Lists of invasive alien plant species in the Balkans with an EPPO training course on the prioritization process for invasive alien plants
  • 2013., 9.-13. децембар: SYNTHESIS: Synthesis of systematic resources “Diversity of Ornithogalum L. in Europe“; Budimpešta, Mađarska
  • 2015., март 2.-4.: ALIEN Challenge: Models in Invasion Ecology: Challenges and Applications Training School of Cost Action TD1209 ALIEN Challenge; Research Center in Biodiversity and Genetic Resources (CIBIO)/InBIO Associate Laboratory – Ваирао, Португал