Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Studije

 

Sve potrebne informacije vezane za studije mogu se pronaći na ovom ili sajtu PMF-a. Koraci za dobijanje potrebnih informacija (molimo studente da se pridržavaju ovog redosleda):

 1. DBE/PMF sajt
 2. referent na studentskoj službi (svaki referent ima svoju adresu elektronske pošte) (kada je upis, zbog obima posla i gužve, savet je da referenta kontaktirate putem elektronske pošte)
 3. Zamenik za nastavu na Departmanu
 4. Prodekan za nastavu

Studentsku službu zvati radnim danima u periodu od 10-11 časova.

Važne informacije:

 • Upis (informacije vezane za upis na sve nivoe studija, pravo na upis lica kome je prestao status studenta)
 • Cenovnik (cena boda, formula za izračunavanje školarine, uverenja, molbe…)
 • Godišnji plan rada (ispitni rokovi, prijava ispita, overa semestra, neradni dani)
 • Pravila studiranja (obaveze studenata, status mirovanja, upis godine…)
 • Promene studijskih programa – piše se molba koja se predaje referentu na studentskoj službi, zatim se molba upućuje na Departman koji donosi odluku
 • Česta pitanja studenata (prijava ispita preko studentskog servisa, potrebna dokumentacija za overu semestra, prijava ispita za studente koji se nalaze na praksi ili terenu, obračun troškova za samofinansirajuće studente, prebacivanje studenata sa osnovnih akademskih studija na drugom fakultetu i nastavak školovanja na PMF-u)
 • Univerzalna molba (obrasci)