fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Мастер студије репродуктивне биологије

Мастер репродуктивна биологија (1,5 годинa, 90 ЕСПБ)

Студијски програм Мастер репродуктивна биологија, акредитован 2017. године, организован је у виду једноипогодишњих студија са три семестра и предметима који су једносеместрални. Курикулум програма обухвата 9 обавезних, 5 изборних предмета и завршни рад.

Књига наставника

 

Мастер репродуктивна биологија (1,5 годинa, 90 ЕСПБ) – 2019

Студијски програм Мастер репродуктивна биологија, акредитован 2019. године, организован је у виду једноипогодишњих студија са три семестра и предметима који су једносеместрални. Курикулум програма обухвата 10 обавезних, 5 изборних предмета и завршни рад.

Књига наставника