Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620 ћирилица | latinica

Мастер студије репродуктивне биологије

Мастер репродуктивна биологија (1,5 годинa, 90 ЕСПБ)

Студијски програм Мастер репродуктивна биологија је организован у виду једноипогодишњих студија са три семестра и предметима који су једносеместрални. Курикулум програма обухвата 9 обавезних, 5 изборних предмета и завршни рад.

Књига наставника