Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Osnovne akademske studije

Diplomirani biolog (4 godine, 240 ESPB)

Studijski program Diplomirani biolog je organizovan u vidu četvorogodišnjih studija. Svaka studijska godina obuhvata dva semestra, a svi predmeti su jednosemestralni. Prve tri godine studija obuhvataju 29 predmeta (22 su obavezni, a 7 su izborni predmeti) i dve obavezne terenske nastave. Na četvrtoj godini studija izdvajaju se tri modula: Opšta biologija, Molekularna biologija i Mikrobiologija. Modul Opšta biologija obuhvata 9 predmeta (3 su izborna) i jednu obaveznu terensku nastavu. Modul Molekularna biologija podrazumeva 11 predmeta od kojih su dva predmeta izborna. Modul Mikrobiologija sadrži 11 predmeta (3 su izborna) i jednu obaveznu terensku nastavu.

Knjiga nastavnika

 

Diplomirani ekolog (4 godine, 240 ESPB)

Studijski program Diplomirani ekolog je organizovan u vidu četvorogodišnjih studija. Svaka studijska godina obuhvata dva semestra, a svi predmeti su jednosemestralni. Kurikulum studija čini ukupno 42 predmeta i četiri terenske nastave, od toga su 34 obavezni predmeti, 8 izbornih i sve terenske nastave su obavezne.

Knjiga nastavnika