fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Студије биологије

Дипломирани биолог (4 године, 240 ЕСПБ)

Студијски програм Дипломирани биолог је организован у виду четворогодишњих студија. Свака студијска година обухвата два семестра, а сви предмети су једносеместрални. Прве три године студија обухватају 29 предмета (22 су обавезни, а 7 су изборни предмети) и две обавезне теренске наставе. На четвртој години студија издвајају се три модула: Општа биологија, Молекуларна биологија и Микробиологија. Модул Општа биологија обухвата 9 предмета (3 су изборна) и једну обавезну теренску наставу. Модул Молекуларна биологија подразумева 11 предмета од којих су два предмета изборна. Модул Микробиологија садржи 11 предмета (3 су изборна) и једну обавезну теренску наставу.

Књига наставника

 

Мастер биолог (1 годинa, 60 ЕСПБ)

Студијски програм Мастер биолог је организован у виду једногодишњих студија са два семестра и предметима који су једносеместрални. Курикулум ових студија чини минимално 5 предмета и завршни (мастер) рад. На студијском програму се издваја 5 модула: Ботаника, Зоологија, Микробиологија, Молекуларна биологија и Физиологија животиња.

Књига наставника

 

Доктор наука – биолошке науке (3 године, 180 ЕСПБ)

Доктор наука-биолошке науке су докторске студије у трајању од 3 године, које се састоје од 6 изборних предмета (сваки носи по 15 ЕСПБ). Курикулум прве године студија чине 4 изборна предмета, док се на другој години студија налазе 2 изборна предмета. Рад на докторској дисертацији укључује обавезу публиковања рада кандидата из докторске дисертације у релевантним часописима са СЦИ листе.

Књига наставника