Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Studije biologije

Diplomirani biolog (4 godine, 240 ESPB)

Studijski program Diplomirani biolog je organizovan u vidu četvorogodišnjih studija. Svaka studijska godina obuhvata dva semestra, a svi predmeti su jednosemestralni. Prve tri godine studija obuhvataju 29 predmeta (22 su obavezni, a 7 su izborni predmeti) i dve obavezne terenske nastave. Na četvrtoj godini studija izdvajaju se tri modula: Opšta biologija, Molekularna biologija i Mikrobiologija. Modul Opšta biologija obuhvata 9 predmeta (3 su izborna) i jednu obaveznu terensku nastavu. Modul Molekularna biologija podrazumeva 11 predmeta od kojih su dva predmeta izborna. Modul Mikrobiologija sadrži 11 predmeta (3 su izborna) i jednu obaveznu terensku nastavu.

Knjiga nastavnika

 

Master biolog (1 godina, 60 ESPB)

Studijski program Master biolog je organizovan u vidu jednogodišnjih studija sa dva semestra i predmetima koji su jednosemestralni. Kurikulum ovih studija čini minimalno 5 predmeta i završni (master) rad. Na studijskom programu se izdvaja 5 modula: Botanika, Zoologija, Mikrobiologija, Molekularna biologija i Fiziologija životinja.

Knjiga nastavnika

 

Doktor nauka – biološke nauke (3 godine, 180 ESPB)

Doktor nauka-biološke nauke su doktorske studije u trajanju od 3 godine, koje se sastoje od 6 izbornih predmeta (svaki nosi po 15 ESPB). Kurikulum prve godine studija čine 4 izborna predmeta, dok se na drugoj godini studija nalaze 2 izborna predmeta. Rad na doktorskoj disertaciji uključuje obavezu publikovanja rada kandidata iz doktorske disertacije u relevantnim časopisima sa SCI liste.

Knjiga nastavnika