Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Studije ekologije

Diplomirani ekolog (4 godine, 240 ESPB)

Studijski program Diplomirani ekolog je organizovan u vidu četvorogodišnjih studija. Svaka studijska godina obuhvata dva semestra, a svi predmeti su jednosemestralni. Kurikulum studija čini ukupno 42 predmeta i četiri terenske nastave, od toga su 34 obavezni predmeti, 8 izbornih i sve terenske nastave su obavezne.

Knjiga nastavnika

 

Master ekolog (1 godina, 60 ESPB)

Studijski program Master ekolog je organizovan u vidu jednogodišnjih studija sa dva semestra i predmetima koji su jednosemestralni. Kurikulum ovih studija čini minimalno 5 predmeta i završni (master) rad. Na studijskom programu se izdvajaju 4 modula: Zaštita prirode i održivi razvoj, Hidrobiologija, Ekološka procena rizika i Primenjena botanika.

Knjiga nastavnika

 

Doktor nauka – ekološke nauke (3 godine, 180 ESPB)

Doktor nauka-ekološke nauke su doktorske studije u trajanju od 3 godine, koje se sastoje od 6 izbornih predmeta (svaki nosi po 15 ESPB). Kurikulum prve godine studija čine 4 izborna predmeta, dok se na drugoj godini studija nalaze 2 izborna predmeta. Rad na doktorskoj disertaciji uključuje obavezu publikovanja rada kandidata iz doktorske disertacije u relevantnim časopisima sa SCI liste.

Knjiga nastavnika