Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Анђелка Ћелић

Photo of Др Анђелка Ћелић
Др Анђелка Ћелић
ванредни професор
III спрат, кабинет бр. 22 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2715

SCOPUS Author ID: 7801313064
ORCID ID: 0000-0002-1058-6872

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2005. – 2010. Пост-докторске студије Јејл Универзитет, Њу Хејвен, САД
 • 2005. Доктор биофизичких наука, Универзитет у Рочестеру, Рочестер, САД
 • 2001. Мастер биофизичких наука, Универзитет у Рочестеру, Рочестер, САД
 • 1999. Мастер физичких наука, Универзитет Илиној, Чикаго, САД
 • 1995. Дипломирани физичар, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2018. – данас, Ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет
 • 2013. – 2018., Доцент, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет
 • 2011. – 2016., Виши научни сарадник, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетв

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Технике у молекуларној биологији
 • Основи биофизике
 • Основи физиологије и биологије ћелије
 • Рендгенски зраци и структура биомолекула
 • Молекуларна биофизика
 • Биологија матичних ћелија
 • Молекуларни механизми канцерогенезе
 • Мембранска биологија
 • Радиобиологија

УЏБЕНИЦИ

 • Ћелић А., Петри Е., Технике у молекуларној биологији, Практикум, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, Србија, 2019.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Структурне основе ћелијског сигналинга
 • Мембрански протеини, рецептори и јонски канали
 • Канцерогенеза и дизајн лекова

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Пројекат МПНТР Републике Србије (2011.-данас): ОН172021 Руководилац др Марија Сакач “Синтеза, карактеризација и биолошка испитивања стероидних деривата и њихових молекулских агрегата”
 • Пројекат Програма научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Португала 2018-2019: Руководиoци др Анђелка Ћелић и др Витор Коста (Институт за молекуларну и ћелијску биологију, Порто, Португал). “Испитивање структуре и функције неуронских калцијум сензорских протеина у сигналингу церамида коришћењем квасца као модел система”

 • Пројекат програма за финансирање мултилатералне научне и технолошке сарадње у Дунавском региону ДС050 2017-2019: Руководиоци др Едвард Петри, др Павлина Резачова (Институт за органску хемију и биохемију у Прагу, Чешка ) и др Лубица Урбаникова (Институт за молекуларну биологију Словачке академије наука у Братислави Словачка). “Развој метода за проучавање структуре фармаколошки активних једињења”

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Bekić, S. S., Marinović, M. A., Petri, E. T., Sakač, M. N., Nikolić, A. R., Kojić, V. V., & Ćelić, A. S. (2018). identification of D-seco modified steroid derivatives with affinity for estrogen receptor α and β isoforms using a non-transcriptional fluorescent cell assay in yeast. Steroids, 130, 22-30.
 • Plavša, J. J., Řezáčová, P., Kugler, M., Pachl, P., Brynda, J., Ćelić, A. S., Petri, E. T & Škerlová, J. (2018). In situ proteolysis of an N-terminal His tag with thrombin improves the diffraction quality of human aldo-keto reductase 1C3 crystals. Acta Crystallographica Section F: Structural Biology Communications, 74(5), 300-306.
 • Purać, J., Nikolić, T. V., Kojić, D., Ćelić, A. S., Plavša, J. J., Blagojević, D. P., & Petri, E. T. (2019). Identification of a metallothionein gene in honey bee Apis mellifera and its expression profile in response to Cd, Cu and Pb exposure. Molecular ecology, 28(4), 731-745.
 • Savić, M. P., Ajduković, J. J., Plavša, J. J., Bekić, S. S., Ćelić, A. S., Klisurić, O. R.& Djurendić, E. A. (2018). Evaluation of A-ring fused pyridine d-modified androstane derivatives for antiproliferative and aldo–keto reductase 1C3 inhibitory activity. MedChemComm, 9(6), 969-981.
 • Nikolić, A. R., Petri, E. T., Klisurić, O. R., Ćelić, A. S., Jakimov, D. S., Djurendić, E. A., … & Sakač, M. N. (2015). Synthesis and anticancer cell potential of steroidal 16, 17-seco-16, 17a-dinitriles: Identification of a selective inhibitor of hormone-independent breast cancer cells. Bioorganic & medicinal chemistry, 23(4), 703-711.
 • Kuo, I. Y., Keeler, C., Corbin, R., Ćelić, A., Petri, E. T., Hodsdon, M. E., & Ehrlich, B. E. (2014). The number and location of EF hand motifs dictates the calcium dependence of polycystin-2 function. The FASEB Journal, 28(5), 2332-2346.

ОСТАЛО

 • Коаутор више од 20 научно-истраживачких радова, 400+ цитата
 • Коаутор поглавља у монографији “Methods in molecular biology” Springer 2004
 • Члан одбора за улогу науке у друштву Биохемијског друштва Србије
 • Члан Биохемијског друштва Србије, Српског кристалографског друштва, Српског друштва за молекуларну биологију и Српског биолошког друштва.