Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Бранко Миљановић

Photo of Др Бранко Миљановић
Др Бранко Миљановић
ванредни професор
IV спрат, кабинет бр. 1, приземље, кабинет бр. 9 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21102 Нови Сад, Србија 021/485-2686 064/131-2131 021/450-620

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2006. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2000. Магистар биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1988. Професор биологије , Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2011. – данас, Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2006. – 2011., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2000. – 2006., Истраживач сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Хидробиологија
 • Примењена хидробиологија
 • Ихтиологија и газдовање отвореним водама
 • Примењена ихтиологија

УЏБЕНИЦИ

 • Миљановић, Б. (2001): Макрозообентос реке Колубаре, Обнице и Јабланице. Библиотека академија, Задужбина Андрејевић, пп 1-80, Београд.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Хидробиологија, Примењена хидробиологија, Фауна дна, Ихтиологија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Вештачки мрест угрожених рибљих врста стагнантних водених екосистема Војводине у интересу стабилизације популација и очувања генофонда (краткорочни пројекат Секретаријата за науку и технолошки развој).
 • EU Neighbouring Programme Romania-Serbia: Eco-status of the River Tamiš, 06SER02/03/007-8, Contractor City of Pančevo (Руководилац проф. др Ивана Теодоровић)

 • SERCON (System for Evaluating Rivers for Conservation) software and database, ЈП Воде Војводине (Руководилац проф. Др Снежана Радуловић)

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Demény, F., Trenovszki, M.M., Sokoray-Varga, S., Hegyi, A., Urbanyi, B., Zarki, D., Acs, B., Miljanovic, B., Specziar, A., Mueller, T. (2012) Relative efficiencies of Artemia nauplii, Dry food and mixed food diets in i ntensive rearing of larval crucian carp (Carassius carassius l.) introduction crucian carp carassius carassius (L.). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12(3): 693-700. M(23)
 • Lujić, J., Kostić, D., Bjelić-Čabrilo, O., Popović, E., Miljanović, B., Marinović, Z., Marković, G. (2013): Ichthyofauna Composition and Population Parameters of Fish Species from the Special Nature Reserve „Koviljsko-Petrovaradinski Rit“ (Vojvodina, Serbia). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 13; pp. 665-673. ISSN 1303-2712. IF 0,384 M(23)
 • Bajić, A., Jojić, V., Snoj, A., Miljanović, B., Askeyev, O., Askeyev, I., & Marić, S. (2018). Comparative body shape variation of the European grayling Thymallus thymallus (Actinopterygii, Salmonidae) from wild populations and hatcheries. Zoologischer Anzeiger, 272, 73-80.
 • Vukov, D., Jurca, T., Rućando, M., Igić, R., & Miljanović, B. (2013). Cabomba caroliniana A. Gray 1837: A new, alien and potentially invasive species in Serbia. Archives of Biological Sciences 65(4): 1515-1520.
 • Миљановић, Б., Јурца, Т., Погрмић, С., Мијић, И., Шипош, Ш., Панков, Н. (2015): Програм управљања рибарским подручјем у оквиру ПП „Бељанске Баре“ за период од 2014 до 2023 године. Природно математички факултет Нови Сад. (М86) 2

ОСТАЛО

 • Председник одбора делатности високог образовања Војводине, члан републичког одбора делатности за високо образовање СОС-а, члан одбора Синдиката образовања Србије, председник Синдикалне организације ПМФ-а
 • Члан: ИАД, Српско биолошко друштво, Друштво за заштиту и проучавање риба