fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Дубравка Милић

Photo of Др Дубравка Милић
Др Дубравка Милић
ванредни професор
III спрат, кабинет бр. 7 (Лабораторија за истраживање и заштиту биодиверзитета) Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2669

SCOPUS Author ID: 54970578800

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2010. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2005. Магистар биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2001. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2016. – данас, Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. – 2016., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. – 2011., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2005. – 2009., Истраживач сарадник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Заштита животне средине
 • Заштићени делови природе
 • Угрожене врсте животиња
 • Трендови у заштити животне средине
 • Теренска настава IV

Мастер студије

 • Конзервација животиња
 • Конзервација и рестаурација копнених екосистема
 • Моделовање дистрибуције врста
 • Еколошка генетика (1/3 курса)

Докторске студије

 • Управљање заштићеним подручјима и менаџмент екосистема

УЏБЕНИЦИ

 • Примак, Р., Милић, Д., Раденковић, С., Обрехт, Д., Бјелић-Чабрило, О., Вујић, А. (2014): Увод у конзервациону биологију. Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Конзервациона биологија
 • Моделовање дистрибуције врста
 • Загађење земљишта и биљака тешким металима

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2018-2022 – European Commission: Status assessment of European Hoverflies (Syrphidae) – European Red List of Hoverflies (EU and pan-Europe) (ENV.D.2/SER/2018/0027). ENV.D.2/SER/2018/0027
 • Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми. Број 173002, 2011 – данас.
 • Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима. Број 043002, 2011 – до данас

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Milić, D., Radenković, S., Radišić D, Andrić, A., Nikolić T, Vujić, A. (2019): Stability and changes in the distribution of Pipiza hoverflies (Diptera, Syrphidae) in Europe under projected future climate conditions. PLoS ONE 14(9): e0221934. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221934
 • Milić, D., Radenković, S., Ačanski, J., Vujić, A. (2019): The importance of hidden diversity in insect conservation – a case study in hoverflies (the Merodon atratus complex, Syrphidae, Diptera). Journal of Insect Conservation 23: 29-44. DOI https://doi.org/10.1007/s10841-018-0111-7
 • Nikolić T, Radišić D, Ćosić N., Diez Delgado R., Milić D., Vujić A., Ćirović D. (2019): Landscape heterogeneity effects on keystone rodent species: Agro-ecological zoning for conservation of open grasslands, Biodiversity and Conservation 28: 3139–3158. https://doi.org/10.1007/s10531-019-01810-y.
 • Krašić, D., Groner, E., Mesaroš, M., Nikolić, T., Radišić, D., Milić, S., Kebert, D., Milić, D., Vujić, A., Galić, Z. (2018): Riverine wood-pasture responds to grazing decline. ecological research. Ecological Research 33: 213–223. DOI 10.1007/s11284-017-1540-6.
 • Milić, D., Luković, J., Ninkov, J., Zeremski-Škorić, T., Zorić, L., Vasin, J., Milić, S. (2012): Heavy metal content in halophytic plants from inland and maritime saline areas. Central European Journal of Biology 7(2): 307-317