Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Дубравка Милић

Photo of Др Дубравка Милић
Др Дубравка Милић
ванредни професор
III спрат, кабинет бр. 8 (Лабораторија за истраживање и заштиту биодиверзитета) Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2669

SCOPUS Author ID: 54970578800

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2010. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2016. – данас, Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. – 2016., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. – 2011., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2005. – 2009., Истраживач сарадник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Заштита животне средине
 • Заштићени делови природе
 • Угрожене врсте животиња
 • Трендови у заштити животне средине
 • Теренска настава IV

Мастер студије

 • Конзервација животиња
 • Конзервација и рестаурација копнених екосистема
 • Моделовање дистрибуције врста
 • Еколошка генетика (1/3 курса)

Докторске студије

 • Управљање заштићеним подручјима и менаџмент екосистема

УЏБЕНИЦИ

 • Примак, Р., Милић, Д., Раденковић, С., Обрехт, Д., Бјелић-Чабрило, О., Вујић, А. (2014): Увод у конзервациону биологију. Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Конзервациона биологија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми. Број 173002, 2011 – до данас.
 • Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима. Број 043002, 2011 – до данас
 • Евалуација еколошких мрежа у циљу ефикасније заштите природе у АП Војводини, 2016-2020

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Milić, D., Radenković, S., Ačanski, J., Vujić, A. (2019): The importance of hidden diversity in insect conservation – a case study in hoverflies (the Merodon atratus complex, Syrphidae, Diptera). Journal of Insect Conservation 23: 29-44. DOI https://doi.org/10.1007/s10841-018-0111-7
 • Radenković, S., Schweiger, O., Milić D., Harpke, A., Vujić, A. (2017): Living on the edge: Forecasting the trends in abundance and distribution of the largest hoverfly genus (Diptera: Syrphidae) on the Balkan Peninsula under future climate change. Biological Conservation 212: 216-229
 • Šašić, Lj., Ačanski, J., Vujić, A., Ståhls, G., Radenković, S., Milić, D., Obreht Vidaković, D., Đan, M. (2016): Molecular and Morphological Inference of Three Cryptic Species within the Merodon aureus Species Group (Diptera: Syrphidae). PLoS ONE 11(8): e0160001, DOI:10.1371/journal.pone.0160001
 • Radišić, D., Mišković, M., Jovanović, S., Nikolić, T., Sekulić, G., Vujić, A., Milić, D. Protected area networks are insufficient for the conservation of threatened farmland species: A case study on corncrake (Crex crex) and lesser grey shrike (Lanius minor) in Serbia. Archives of Biological Sciences, 2018 OnLine-First (00):53-53 https://doi.org/10.2298/ABS180924053R in press
 • Krašić, D., Groner, E., Mesaroš, M., Nikolić, T., Radišić, D., Milić, S., Kebert, D., Milić, D., Vujić, A., Galić, Z. (2018): Riverine wood-pasture responds to grazing decline. ecological research. Ecological Research 33: 213–223. DOI 10.1007/s11284-017-1540-6.