Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Маја Караман

Photo of Др Маја Караман
Др Маја Караман
ванредни професор
IV спрат, кабинет бр. 23 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2682

SCOPUS Author ID: 26654888700
ORCID ID: 0000-0002-8788-9206

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2009. Докторат, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2002. Магистратура, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1997. Диплома, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2015. – данас, Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Систематика алги и гљива
 • Микологија
 • Јестиве и отровне гљиве
 • Биодеградације
 • Лековити агенси алги и гљива (1/2 курса)

Мастер студије

 • Биоактивни метаболити микроорганизама
 • Диверзитет и заштита гљива
 • Експериментална микробиологија

Докторске студије

 • Одабрана поглавља из микологије

УЏБЕНИЦИ

 • помоћни уџбеник – монографија: Kараман М. (2012): Лековитост аутохтоних макрогљива. Задужбина Андрејевић. Београд. ИСБН: 978-86-525-0010-9

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Микробиологија, Микологија, Биоактивна својства гљива, Физиологија гљива

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • The role of metal homeostasis, reduction and sporulation in the metal resistance of Gram-positive bacteria.“ SCOPES project (2014-2016)
 • Bio sensing technologies and global system for continuous research and integrated ecosystem management. (2010-2015/2019)
 • Biologically active natural products as potential sources of new drugs and dietary supplements. (2011-2015/2019)

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Karaman, M., Tesanovic, K., Novakovic, A., Jakovljevic, D., Janjusevic, L., Sibul, F., Pejin, B. (2018) Coprinus comatus filtrate extract, a novel neuroprotective agent of natural origin. Natural Product Research. In press.
 • Lenzi, M., Cocchi, V., Novaković, A., Karaman, M., Sakač, M., Mandić, A, Pojić, M, Barbalace, M.C, Angeloni, C, Hrelia, P, Malaguti, M. Hrelia, S. Meripilus giganteus ethanolic extract exhibits pro-apoptotic and anti-proliferative effects in leukemic cell lines. BMC complementary and alternative medicine. Volume 18, Issue 1, 12 November 2018, page 300
 • Pejin B, Karaman M (2017) Antitumour natural products from marine-derived fungi. In: Reference Series in Phytochemistry: Fungal Metabolites, Springer Publishing Inc., Switzerland, ISBN: 978-3-319-19456-1, pp. 1-28.
 • Tešanović K., Pejin B., Šibul F., Matavulj M., Rašeta M., Janjušević Lj., Karaman M. (2017) A comparative overview of antioxidative properties and phenolic profiles of different fungal origins: fruiting bodies and submerged cultures of Coprinus comatus and Coprinellus truncorum. Journal of Food Science and Technology – Mysore, 54(2), pp. 430-438.
 • Karaman, M., Bogavac, M., Radovanović, B., Sudji, J., Tešanović, K., Janjušević, Lj. (2017) Origanum vulgare essential oil affects pathogens causing vaginal infections. Journal of Applied Microbiology, 122 (5), pp. 1177-1185.

ОСТАЛО

 • Учесник 12 пројеката, 6 републичких, 2 покрајинска, 2 градска и 2 међународна (SCOPES-2015/2018 и IPA-2013/2014, финансираних од стране Европске уније).
 • Чланства у организацијама: члан Микробиолошког и Миколошког друштва Србије, од 2013. године члан је OPTIMA организације (The Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area): у Kомисији је за гљиве, за таксономска и друга проучавања гљива Медитерана, заједно са још 14 научника из медитеранских држава.
 • 2005–2007 Biotechnical faculty, University of Ljubljana, Biology, у оквиру билатералног пројекта Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије и Републике Словеније, руководилаца: Проф. Др Неда Мимица-Дукић, Проф. Др Нина Гунде – Цимерман, наслов пројекта: „Гљиве као извори биаоктивних једињења“ No.1004-012 Љубљана (Словенија).
 • 2016. – студијски боравак у трајању од месец дана на Alma Mater Studiorum Universitá di Bologna, Dipartimento di Scienze Agrarie као стипендиста програма Erasmus Mundus Action 2 SUNBEAM – Structured University mobility between the Balkans and Europe for the Adriatic-ionian Macro-region, координисаног од стране Università Politecnica delle Marche (Ancona, Italy)
 • 2013/2014 руководилац пројекта – „Формирање базе података гљива као базе за очувње њиховог диверзитета“ Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
 • 2010 – 2017 – Ментор 6 доктората.