Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Милан Боришев

Photo of Др Милан Боришев
Др Милан Боришев
ванредни професор
П43 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2651

SCOPUS Author ID: 24167803400
ORCID ID: 0000-0002-1833-002X
Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2010. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2016. – данас, Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Основи физиологије биљака
 • Инструменталне методе у биологији
 • Редокс хомеостаза биљне ћелије
 • Методе гајења биљака
 • Фитоиндикација и фиторемедијација
 • Физиологија стреса биљака

УЏБЕНИЦИ

 • Основи физиологије биљака (2016), практикум за студент екологије и биологије; Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Физиологија биљака, Фиторемедијација, Сушни стрес, Екофизиологија, Примена наноматеријала на биљним моделима

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима (III43002), Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, период: 2011 – 2020, руководилац: др Мирослав Весковић
 • Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање (III43007), Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2011-2017., руководилац др Ратко Кадовић
 • Примена нових угљеничних наноформулација у циљу повећања отпорности винове лозе на сушни стресс, билатерални пројекат са компанијом 13 јул а.д. Плантаже, Подгорица

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Borišev M, Pajević S, Nikolić N, Pilipović A, Arsenov D, Župunski M (2018): Mine Site Restoration Using Silvicultural Approach. In: Bio-Geotechnologies for Mine Site rehabilitation, 1st edition (Prasad MNV, Favas PJC, Maiti SK, eds.). Elsevier, Amsterdam, Netherlands. ISBN: 978-0-12-812986-9. pp. 115-130.
 • Arsenov D, Zupunski M, Borisev M, Nikolic N, Orlovic S, Pilipovic A, Pajevic S. (2017). Exogenously Applied Citric Acid Enhances Antioxidant Defense and Phytoextraction of Cadmium by Willows (Salix Spp.), Water Air Soil Pollut, 228: 221.
 • Borišev M, Borišev I, Župunski M, Arsenov D, Pajević S, Ćurčić Ž, Vasin J, Djordjevic A. (2016): Drought impact is alleviated in sugar beets (Beta vulgaris L.) by foliar application of fullerenol nanoparticles. PLOS ONE 11(11): e0166248, ISSN 1932-6203, online
 • Pajević S, Borišev M, Nikolić N, Arsenov D, Orlović S, Župunski M (2016): Phytoextraction of Heavy Metals by Fast-Growing Trees: A Review. In: Phytoremediation: Managment of environmental contaminants, vol. 3 (Abid Ali Ansari, Sarvajeet Singh Gill, Ritu Gill, Guy R. Lanza, Lee Newman, eds.). Springer International Publishing Switzerland, pp. 29-64. ISBN 978-3-319-40146-1
 • Borišev M., Pajević S., Nikolić N., Orlović S., Župunski M., Pilipović A., Kebert M. (2016): Magnesium and iron deficiencies alter Cd accumulation in Salix viminalis L. International Journal of Phytoremediation, 18 (2): 164-170

ОСТАЛО

 • 25 радова на SCI листи, 211 цитата (SCOPUS), h-индекс 9
 • Тренутно активан на два пројекта под окриљем Минситарства науке Републике Србије, једном Покрајинске владе и једном билатерланом међународном пројекту
 • Координатор за студенте у оквиру Еразмус+ програма мобилности
 • Члан Друшта за физиологију биљака Србије (ДФБС) и Европе (ФЕСПБ)
 • Дугогодишњи члан Управе Кајак Клуба Лиман, где је и помоћни тренер
 • Обучен за високогорско планинарење и алпинизам