Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Наташа Николић

Photo of Др Наташа Николић
Др Наташа Николић
ванредни професор
П39 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2652

SCOPUS Author ID: 12753520000
ORCID ID: 0000-0002-7326-589X
Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2009. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2002. Магистар биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1996. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2014. – данас, Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. – 2014., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2005. – 2010., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2002. – 2004., Асистент-приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду
 • 1997. – 2001., Истраживач-приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Физиологија биљака
 • Физиологија дрвенастих биљака
 • Фитоиндикација и фитормедијација
 • Физиолошки механизми еколошких адаптација биљака
 • Механизми еколошких адаптација

УЏБЕНИЦИ

 • Пајевић, С., Николић, Н., Боришев, М., Жупунски, М. (2014): Основи физиологије биљака – практикум

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Реакције биљака у условима стреса (водни дефицит, тешки метали и друге загађујуће материје, хербиворе)

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Фиторемедијација оштећених земљишта и вода клоновима топола, финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије

 • Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Župunski M, Pajević S, Arsenov D, Nikolić N, Pilipović A, Borišev M (2018): Insights and Lessons Learned From the Long-Term Rehabilitation of Abandoned Mine Lands—A Plant Based Approach approach In: Bio-Geotechnologies for Mine Site Rehabilitation (Prasad, M.N.V., Favas, P.J.C., Maiti, S.K. Eds.). pp. 215-233. Elsevier publisher, ISBN: 978-0-12-812986-9.
 • Nikolić N, Pilipović A, Drekić M, Kojić D, Poljaković-Pajnik L, Orlović S, Arsenov D (2018). Physiological responses of pedunculate oak (Quercus robur L.) to Corythucha arcuata (Say, 1832) attack. Archives of Biological Sciences, OnLine-First (00):58-58.
 • Pajevic S, Arsenov D, Nikolic N, Borisev M, Orcic D, Zupunski M, Mimica-Dukic N (2018): Heavy metal accumulation in vegetable species and health risk assessment in Serbia. Environmental Monitoring and Assessment, 190(8):459.
 • Nikolić N., Zorić L., Cvetković I., Pajević S., Borišev M., Orlović S., Pilipović A (2017): Assessment of cadmium tolerance and phytoextraction ability in young Populus deltoides L. and Populus x euramericana plants through morpho-anatomical and physiological responses to growth in cadmium enriched soil. IForest – Biogeosciences and Forestry, 10: 635-644.
 • Bojović M, Nikolić N, Borišev M, Pajević S, Župunski M, Horak R, Pilipović A, Orlović S Stojnić S (2017): The diurnal time course of leaf gas exchange parameters of pedunculate oak seedlings subjected to experimental drought conditions. Baltic Forestry. 23(3): 584-594.

ОСТАЛО

 • Чланство у научним и стручним организацијама:
  • Друштво за физиологију биљака Србије
  • The Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB)
  • Српско биолошко друштво