Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Оливера Бјелић Чабрило

Photo of Др Оливера Бјелић Чабрило
Др Оливера Бјелић Чабрило
ванредни професор
III спрат, кабинет бр. 21 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2694

SCOPUS Author ID: 27667481700
ORCID ID: 0000-0003-1186-5643

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2009. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2003. Магистар биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1994. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2015. – данас, Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. – 2015., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2003. – 2010., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1998. – 2003., Асистент-приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Биогеографија (Зоогеографија)
 • Екологија животиња
 • Екологија
 • Синантропни глодари
 • Зоолошки практикум
 • Понашање животиња
 • Теренска настава 3
 • Паразитологија
 • Хелминтологија тетраподних кичмењака
 • Екологија и диверзитет тетраподних кичмењака

УЏБЕНИЦИ

 • „Практикум из екологије животиња“ (Аутор: Оливера Бјелић Чабрило; ПМФ Нови Сад, 2014; ИСБН: 978-86-7031-148-0)
 • „Увод у конзервациону биологију“ – допуњено пето издање (Аутори: Ричард Примак, Дубравка Милић, Снежана Раденковић, Драгана Обрехт, Оливера Бјелић Чабрило, Анте Вујић; ПМФ Нови Сад, 2015; ИСБН: 978-86-7031-353-8)
 • Хелминтофауна безрепих водоземаца (Amphibia: Anura) Војводине. (Аутори Естер Поповић, Десанка Костић, Оливера Бјелић Чабрило, Никола Христовски). Монографија. 2009.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Екологија, Паразитологија, Хелминтологија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2018 – ОИ 173003 („Генетичка и фенетичка разноврсност у природним популацијама у различитим срединама – допринос полиморфизма Б хромозома“; руководилац: Јелена Благојевић)

 • 2011 – 2015 „Вештачки мрест и амбијентални услови као најбитнији фактор за успешну производњу лињака“ (број 114-451-2104/2011-01; пројекат финансиран од стране Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој АП Војводине; руководилац пројекта: Мирослав Ћирковић)
 • 2008 „SERCON софтвер“ (пројекат финансиран од стране ЈВП Воде Војводине; координатор пројекта: Снежана Радуловић)

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Bjelić Čabrilo O, Popović E, Šimić S, Kostić D. 2009. Nematofauna of bank vole – Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) – from mt. Fruška gora (Serbia). Archives of biological sciences 61: 555-561.
 • Bjelić Čabrilo O, Novakov N, Ćirković M, Kostić D, Popović E, Aleksić N, Lujić J. 2013. The first determination of Eustrongylides excisus Jägerskiöld, 1909 – larvae (Nematoda: Dioctophymatidae) in the pike-perch Sander lucioperca in Vojvodina (Serbia). Helminthologia 50: 291-294.
 • Lalošević D, Lalošević V, Simin V, Miljević M, Čabrilo B, Bjelić Čabrilo O. 2016. Spreading of multilocular echinococcosis in southern Europe: the first record in foxes and jackals in Serbia, Vojvodina Province. European journal of wildlife research 62: 793-796.
 • Budinski I, Jojić V, Jovanović VM, Bjelić Čabrilo O, Paunović M, Vujošević M. 2015. Cranial variation of the greater horseshoe bat Rhinolophus ferrumequinum (Chiroptera: Rhinolophidae) from the central Balkans. Zoologischer Anzeiger – A journal of comparative zoology 254: 8-14.
 • Adnađević T, Jovanović VM, Blagojević J, Budinski I, Čabrilo B, Bjelić Čabrilo O, Vujošević M. 2014. Possible influence of B chromosomes on genes included in immune response and parasite burden in Apodemus flavicollis. PLoS ONE 9: e112260.

ОСТАЛО

 • Коаутор техничког решења: [IASV database] List of invasive species in AP Vojvodina [Internet]. Version 0.1beta. Anačkov G., Bjelić-Čabrilo O., Karaman I., Karaman M., Radenković S., Radulović S., Vukov D. &Boža P., editors. Novi Sad (Serbia): Department of Biology and Ecology; 2011 [cited 2011 May 22]. Serbian, English. Available from: http://iasv.dbe.pmf.uns.ac.rs/index.php
 • Менторства:
  • Дипломски и Мастер завршни радови: преко 100
  • Докторске дисертације: 5 одбрањених, 3 у процесу израде
 • Организатор и реализатор семинара за унапређивање компетенција наставника из области зоологије и екологије од 2009. године
 • Функције у оквиру Факултета или Департмана:
  • Члан Савета УНСПМФ 2009-2015
  • Члан Наставно-научног Већа ПМФ-а, УНСПМФ, 2015-2021
  • Члан акредитационог тима за студијске модуле мастер студија биологије и екологије
  • Руководилац студијског програма Мастер еколог
  • Члан Маркетинг тима ДБЕ 2010-2018 (шеф 2012-2018)
 • Члан председништва Друштва паразитолога Србије
 • Члан Српског биолошког друштва
 • Члан уређивачког одбора часописа „Савремена биологија“
 • Награда „ПМФ – То сам ја“ за промовисање факултета (2012)