Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Петар Kнежевић

Photo of Др Петар Кнежевић
Др Петар Кнежевић
ванредни професор
IV спрат, кабинет бр. 14 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2685

SCOPUS Author ID: 23097517600
ORCID ID: 0000-0003-0353-3892

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2009. Докторат, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2005. Магистратура, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2002. Диплома, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2015. – данас, Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. – 2015., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. – 2010., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Основе микробиологије
 • Бактериологија
 • Вирусологија
 • Биофилмови
 • Патогени микроорганизми
 • Биологија бактериофага
 • Одабрана поглавља вирусологије
 • Одабрана поглавља бактериологије
 • Микробиологија пијаћих и подземих вода

УЏБЕНИЦИ

 • Биологија бактериофага, ПМФ, Универзитет у Новом Саду (ISBN: 978-86-7031-459-7)

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Алтернативни антимикробни агенси
 • Биологија и примена бактериофага

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2011-тренутно: Биолошки активни природни производи као потенцијални извори нових лекова и дијететских суплемената (Министарство образовања, науке и технолошког развоја Републике Србије, OI172058); учесник

 • 2015-2017: Development of combined therapies with bacteriophages and chemical agents in Acinetobacter baumannii biofilm control; билатерални пројекат Републике Србије и Португалаа (финансијер Министарство образовања, науке и технолошког развоја Републике Србије и Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Португал); руководилац
 • 2013-2014. IPA Cross-Border cooperation Hungary-Serbia: Novel natural antimicrobial agents for bacterial pathogen control (HUSRB2103/214/250; NNAA); руководилац

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Aleksic Sabo, V., Knezevic, P. (2019): Antimicrobial activity of Eucalyptus camaldulensis Dehn. plant extracts and essential oils: A review. Ind Crop Prod. 132:413-429. (IF=4.072)
 • Knezevic, P., Aleksic Sabo, V., Simin, N., Lesjak, M., Mimica-Dukic, N. (2018): A colorimetric broth microdilution method for assessment of Helicobacter pylori sensitivity to antimicrobial agents. J Pharmaceut Biomed Anal. 152:271-278. (IF=2.863)
 • Petrovic, A., Kostanjsek, R., Rakhely, G., Knezevic, P. (2017): The First Siphoviridae Family Bacteriophages Infecting Bordetella bronchiseptica Isolated from Environment . Microb Ecol. 73(2):368-377. (IF=3,710)
 • Knezevic, P., Aleksic, V., Simin, N., Svirčev, J. E., Petrovic, A., Mimica-Dukic, N. (2016): Antimicrobial activity of Eucalyptus camaldulensis essential oils and their interactions with conventional antimicrobial agents against multi-drug resistant Acinetobacter baumannii. J Ethnopharmacol. 178: 125-136. (IF=3,493)
 • Knezevic, P., Voet, M., Lavigne, R. (2015): Prevalence of Pf1-like (pro)phage genetic elements among Pseudomonas aeruginosa isolates. Virology, 483: 64-71. (IF=3,321)

ОСТАЛО

 • Цитираност: 466 цитата, h=14
 • Руководилац 2 национална и 4 међународна пројекта
 • 9 предавања по позиву
 • Члан међународног комитета за таксономију вируса (International Committee on Taxonomy of Viruses) и председавајући радне групе за фамилију Inoviridae
 • Награда “ПМФ – то сам ја” (2013)
 • FEMS Research Fellowship, KU Leuven, Белгија (2013)
 • Најбољи студент Универзитета у Новом Саду (2003)
 • Језици: енглески, руски и арапски