Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Соња Каишаревић

Photo of Др Соња Каишаревић
Др Соња Каишаревић
ванредни професор
III спрат, кабинет бр. 15Б Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија

SCOPUS Author ID: 23479902400
ORCID ID: 0000-0002-7182-4440

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2011. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2005. Магистар биолошких наука, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 2001. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2017. – данас, Ванредни професор за ужу научну област физиологија животиња, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2012. – 2016., Доцент за ужу научну област физиологија животиња, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2005. – 2011., Асистент за ужу научну област физиологија животиња, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2001. – 2005., Асистент-приправник за ужу научну област физиологија животиња, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Основе физиологије животиња
 • Механизми еколошких адаптација (1/3 курса)
 • Практикум из биохемије и физиологије животиња (1/2 курса)

Мастер студије

 • Увод у технике микроманипулације гаметима
 • Биомаркери у екотоксикологији

Докторске студије

 • Одабрана поглавља молекуларне токсикологије

УЏБЕНИЦИ

 • Ивана Теодоровић, Соња Каишаревић (2015) Екотоксикологија. Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију. ИСБН 978-86-7031-145-9

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Екофизиологија: физиологија адаптација животиња на хемијски стрес; биомаркери и биоанализе

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2011.-данас: Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболички развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија. Република Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ОИ 173037, руководилац Проф. др Радмила Ковачевић; учесник на пројекту

 • 2013.-2018.: SOLUTIONS for present and future emerging pollutants in land and water resources management (SOLUTIONS, GRANT 603437) European Commission, FP 7 Collaborative Project, Руководилац: Dr Werner Brack, UFZ – Helmholtz Centre for Environmental Research GmbH, Leipzig, Germany; руководилац за Србију проф. др Ивана Теодоровић; учесник на пројекту
 • 2015. In vitro евалуација специес – специфичне осетљивости на пестициде у еколошкој процени ризика у складу са политиком ЕУ о њиховој одрживој употреби. АП Војводина – Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој. Пројекат бр. 114-451-1552/2014. Руководилац пројекта.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Kaisarevic S., Tenji D., Mihajlovic V., Micic B., Francija E., Periz-Stanacev J., Krnic Skiljo B., Brkic D., Teodorovic I. (2019) Comparative analyses of cellular physiological responses of non-target species to cypermethrin and its formulated product: Contribution to mode of action research. Environmental Toxicology and Pharmacology 65, 31-39.
 • Kaisarevic S.N., Andric S.A., Kostic T.S. (2017) Teaching Animal Physiology: a 12-year experience transitioning from a classical to interactive approach with continual assessment and computer alternatives. Advances in Physiology Education 41, 405-414.
 • Deutschmann B., Kolarevic S., Brack W., Kaisarevic S., Kostic J., Kracun-Kolarevic M., Liska I., Paunovic M., Seiler T-B., Shao Y., Sipos S., Slobodnik J., Teodorovic I., Vukovic-Gacic B., Hollert H. (2016) Longitudinal profile of the genotoxic potential of the River Danube on erythrocytes of wild common bleak (Alburnus alburnus) assessed using the comet and micronucleus assay. Science of the Total Environment 573, 1441-1449.
 • Hrubik J., Glisic B., Tubic A., Ivancev-Tumbas I., Kovacevic R., Samardzija D., Andric N., Kaisarevic S. (2016) Toxicological and chemical investigation of untreated municipal wastewater: Fraction- and species-specific toxicity. Ecotoxicology and Environmental Safety 127, 153-162.
 • Kaisarevic S., Dakic V., Hrubik J., Glisic B., Lübcke-von Varel U., Pogrmic-Majkic K., Fa S., Teodorovic I., Brack W., Kovacevic R. (2015) Differential expression of CYP1A1 and CYP1A2 genes in H4IIE rat hepatoma cells exposed to TCDD and PAHs. Environmental Toxicology and Pharmacology 39, 358-368.

ОСТАЛО

 • Дунавска награда за младог истраживача 2014 (Danubius Young Scientist Award 2014), коју додељује Министарство Републике Аустрије за науку и истраживање и Институт за Дунавски регион и Централну Европу (IDM).