Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Татјана Павлица

Photo of Др Татјана Павлица
Др Татјана Павлица
ванредни професор
IV спрат, кабинет бр. 13, Лабораторија за хуману биологију бр. 2 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2681

SCOPUS Author ID: 6505452325

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2009. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1997. Магистар биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1989. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2015. – данас, Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. – 2015., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1990. – 2009., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Хумана биологија
 • Биологија ћелије
 • Полно сазревање и васпитање
 • Форензичка антропологија (АЦИМСИ)
 • Биолошка антропологија
 • Утицај еколошких фактора на људске популације

УЏБЕНИЦИ

 • Хумана биологија
 • Практикум из биологије за студенте медицине и стоматологије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Хумана биологија, Антропологија, Физичка антропологија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • “Промењивост морфофункционалних показатеља код становника Беларусије и Војводине-Србије”, време трајања 2013.-2016., руководиоци проф. др Верица Божић-Крстић и проф. др Бранислава Белић, учесници на пројекту: Татјана Павлица, Рада Ракић
 • “Утицај физичке активности на ризико факторе код радно активног становништва”, време трајања 2011.-2015., Руководиоц проф. др Милена Микалачки, учесник на пројекту: Татјана Павлица

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Pavlica T., Rakić R., Božić-Krstić V., Srdić-Galić B. 2018. Secular trend of head and face shape in adult population of Vojvodina (Serbia). Ann Hum Biol. 26:1-7.
 • Pavlica T., Rakić R., Popović B., Puškaš V. 2018. Secular trend in growth and nutritional status in a sample of girls aged 7–9 years from Serbia. HOMO Journal of Comparative Human Biology
 • Pavlica T, Božić – Krstić V, Rakić R. 2010. Body mass index, waist-to-hip ratio and waist/height in adult population from Backa and Banat – the Republic of Serbia. Ann Hum Biol 37(4): 562-573.
 • Pavlica T, Božić – Krstić V, Rakić R. 2010. Relationship between adult stature, BMI and WHR in Backa and Banat. Anthrop. Anz 68(1), 31-41.
 • Pavlica T, Božić – Krstić V, Rakić R, Sakač D. 2012. Prevalence of overweight and obesity in adult rural population of the northern part of Bačka and Banat. Vojnosanit Pregl. 69(10): 833-839.

ОСТАЛО

 • Заменик председника Одбора за квалитет и самовредновање Универзитета у Новом Саду, Природно-математичког факултета
 • Члан Антрополошког друштва Србије