Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Tatjana Pavlica

Photo of Dr Tatjana Pavlica
DrTatjanaPavlica
vanredni profesor
IV sprat, kabinet br. 13, Laboratorija za humanu biologiju br. 2Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2681

SCOPUS Author ID: 6505452325

 OBRAZOVANJE

 • 2009. Doktor bioloških nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1997. Magistar bioloških nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1989. Diplomirani biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2015. – danas, Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010. – 2015., Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1990. – 2009., Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

 • Humana biologija
 • Biologija ćelije
 • Polno sazrevanje i vaspitanje
 • Forenzička antropologija (ACIMSI)
 • Biološka antropologija
 • Uticaj ekoloških faktora na ljudske populacije

UDŽBENICI

 • Humana biologija
 • Praktikum iz biologije za studente medicine i stomatologije

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Humana biologija, Antropologija, Fizička antropologija

ODABRANI PROJEKTI

 • “Promenjivost morfofunkcionalnih pokazatelja kod stanovnika Belarusije i Vojvodine-Srbije”, vreme trajanja 2013.-2016., rukovodioci prof. dr Verica Božić-Krstić i prof. dr Branislava Belić, učesnici na projektu: Tatjana Pavlica, Rada Rakić
 • “Uticaj fizičke aktivnosti na riziko faktore kod radno aktivnog stanovništva”, vreme trajanja 2011.-2015., Rukovodioc prof. dr Milena Mikalački, učesnik na projektu: Tatjana Pavlica

ODABRANE REFERENCE

 • Pavlica T., Rakić R., Božić-Krstić V., Srdić-Galić B. 2018. Secular trend of head and face shape in adult population of Vojvodina (Serbia). Ann Hum Biol. 26:1-7.
 • Pavlica T., Rakić R., Popović B., Puškaš V. 2018. Secular trend in growth and nutritional status in a sample of girls aged 7–9 years from Serbia. HOMO Journal of Comparative Human Biology
 • Pavlica T, Božić – Krstić V, Rakić R. 2010. Body mass index, waist-to-hip ratio and waist/height in adult population from Backa and Banat – the Republic of Serbia. Ann Hum Biol 37(4): 562-573.
 • Pavlica T, Božić – Krstić V, Rakić R. 2010. Relationship between adult stature, BMI and WHR in Backa and Banat. Anthrop. Anz 68(1), 31-41.
 • Pavlica T, Božić – Krstić V, Rakić R, Sakač D. 2012. Prevalence of overweight and obesity in adult rural population of the northern part of Bačka and Banat. Vojnosanit Pregl. 69(10): 833-839.

OSTALO

 • Zamenik predsednika Odbora za kvalitet i samovrednovanje Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta
 • Član Antropološkog društva Srbije